EN dig
volume_up
{noun}

1. general

dig (also: cut, jab, puncture, sting)
dig
dig (also: peck, sting, tingle, tweak)
dig (also: jab, poke, prod, push)
dig
volume_up
epés megjegyzés {noun} [coll.]
dig
dig (also: plodder)
dig (also: digger)

2. mining: "digger"

dig (also: collier)

3. archaeology

dig

4. "digger", colloquial

dig (also: digger)

Context sentences for "dig" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere's a battery, a Delco, but Ennis, dig this, it's not hooked up to anything.
Nem hiányzik az akkumulátor - Delco -, de, Ennis, ezt kapd ki, semmi nincs rákötve.
EnglishYou and Spengler see what else you can dig up on Vigo and this little weasel, Poha.
Te, meg Spengler nézzetek utána, hogy mi köze annak a patkány Pohának Vigóhoz.
EnglishWe've dug as far as we can dig, Trevor, Wes said, jumping in with perfect timing.
Mindent kiderítettünk, amit csak lehetett vette át a szót Wes tökéletes időzítéssel.
EnglishOkay, whitebread, lissen up 'cause we maybe goan give Q and A later, you dig me?
Na, idefigyelj, sápadtarcú, de jól, mert majd kikérdezlek belőle, világos?
EnglishWe decided, all of us, you as well - dig in, work together, outlast them.
Eldöntöttük, együtt, te is... beássuk magunkat, összedolgozunk és túléljük őket.
EnglishAll we have left to do is go and dig up his crown, and then we'll go back to Cimmura.
Mindössze oda kell mennünk, kiásnunk a koronáját, és visszatérnünk Cimmurába.
EnglishAs long as we embrace globalism, we shall not dig ourselves out of the crisis.
Amíg a globalizálódás ügyét magunkénak érezzük, addig nem tudunk kilábalni a válságból.
EnglishShe was prepared for some sort of archaeological dig; for a dead body; for a meteorite.
Holmi régészeti feltárás lehet odabent; vagy egy holttest; vagy egy meteorit?
EnglishZaysun Archeological Dig Site ChineselKazakhstan Border These artifacts are just amazing.
Zaysun Archeológiai Ásatási Hely Kínai-Kazah határ Ezek a leletek lenyűgözőek.
EnglishEverywhere else the Martians were butchered promptly, before they could even dig in.
Másutt mindenhol lemészárolták a Mars-lakókat, mielőtt idejük lett volna beásni magukat.
EnglishOaks grow from the occasional acorn that a squirrel forgets to dig up.
A tölgyfák azokból a makkokból nőnek ki, amelyeket a mókusok elfelejtettek kiásni.
EnglishHe said he wanted his money and he needed it and I had better get busy and dig it up.
Azt mondta, akarja a pénzt, szüksége van rá, és jobb lesz, ha nekilátok és előteremtem.
EnglishDana clutched the grocery bags, trying desperately to dig her keys out of her purse.
Dana magához szorította a zacskókat és kétségbeesetten igyekezett előkaparni a kulcsait.
EnglishDig the hole for that Beneda warrior, who would have just opened his eyes, had he any.
Megásni a gödröt a beneda harcosnak, aki éppen most nyitná ki a szemét, ha lenne neki.
EnglishRussell stripped to the waist and got on his knees to dig around the periphery of the bomb.
Félmeztelenre vetkőzött, a tenyerébe köpött, és nekilátott körülásni a bombát.
EnglishFor a moment they were still, and then oh dear Christ they began to dig.
Egy pillanatig így maradtak, azután, ó, édes Krisztusom, elindultak befelé!
EnglishBut neither believed they would actually dig for the body of Boyd Boyette.
De egyikük sem hitte, hogy tényleg ki fogják ásni Boyd Boyette hulláját.
EnglishThey're applying for an exhumation order and going to dig up old Mrs.
Exhumálási engedélyért folyamodtak és rövidesen kiássák Mrs. Welmant!
EnglishWe made a pact to dig it up at midnight... the day of our high school graduation.
Kötöttünk egy egyességet... az érettségink napján éjfélkor ki fogjuk ásni a földből a dobozt.
EnglishMiss Stuart, did you have to move away any leaves to dig up your samples?
Stuart kisasszony, félre kellett-e mozdítania néhány levelet, hogy kiáshassa a mintáit?