"dike" translation into Hungarian

EN

"dike" in Hungarian

EN

dike {noun}

volume_up
Between the Dike and the eaves of that nameless wood only two open furlongs lay.
Az árok és a névtelen erdő közt talán ha kétszáz öl széles tisztás.
Suddenly from the Dike yells and screams, and the fierce battle-cries of men broke out.
Az Árok felől egyszerre ordítás, üvöltözés csapott fel, s az emberek vad csatakiáltásai.
A dike and mighty wall and thorny fence encircle it.
Árok, roppant fal és kősövény keríti.

Context sentences for "dike" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSo King Théoden rode from Helm's Gate and clove his path to the great Dike.
Így rohant ki Théoden király Helm Kapuján, s vágott ösvényt Helm Árkához.
EnglishBetween the Dike and the eaves of that nameless wood only two open furlongs lay.
Az árok és a névtelen erdő közt talán ha kétszáz öl széles tisztás.
EnglishSuddenly from the Dike yells and screams, and the fierce battle-cries of men broke out.
Az Árok felől egyszerre ordítás, üvöltözés csapott fel, s az emberek vad csatakiáltásai.
EnglishIf any one place along the dunes gives way, then it's like a dike with a hole in it.
Ha itt akár egyetlen beomlik - annyi, mint gáton a repedés...
EnglishIt seemed now as sudden as the bursting of a flood that had long been held back by a dike.
Ez olyan hirtelennek tetszett, mint amikor gyűlik-gyűlik a víz, majd egyszerre áttöri a gátat.
English'We loosed every arrow that we had, and filled the Dike with Orcs.
- Kilőttük minden nyilunkat, s halott orkokkal töltöttük meg az árkot.
EnglishHundreds and hundreds more were pouring over the Dike and through the breach.
Százak és százak zúdultak át a sáncon és a sáncnyíláson.
English'Nay, we are too few to defend the Dike,' said Théoden.
- Nem, ahhoz kevesen vagyunk, hogy az árkot tartani tudnánk - mondta Théoden.
EnglishSuddenly there was a great shout, and down from the Dike came those who had been driven back into the Deep.
Egyszerre nagy kiáltozás támadt, megjöttek azok is, akiket a Szurdokba szorítottak vissza.
EnglishIt was like the Dutch kid with his thumb in the dike.
Olyan ez, mint az egyszeri holland gyerek hüvelykujja a védőgátban.
EnglishDown through the breach of the Dike charged the king's company.
Az Árok nyílásán a király csapata vágtat rohamra.
EnglishA dike and mighty wall and thorny fence encircle it.
English'Not far ahead now lies Helm's Dike, an ancient trench and rampart scored across the coomb, two furlongs below Helm's Gate.
- Itt van előttünk Helm Árka, ez a vizesárokkal védett ősi földsánc, vagy négyszáz lépésnyire a Helm-kaputól.
EnglishThat evening, when the road across the Winsor Dam is closed, the Escort is found, abandoned, in the picnic area at Goodnough Dike.
zárják a Winsor gáton átvezető utat, megtalálják az elhagyott Escortot a Goodnough árok menti piknikezőhelyen.
English'Maybe, we have a thousand fit to fight on foot,' said Gamling, an old man, the leader of those that watched the Dike.
- Lehetnek tán ezren is, akik gyalogszerrel fel tudják venni a harcot - mondta az öreg Gamling, az árok védőinek vezetője.
EnglishThey streamed down from Helm's Gate until all above the Dike was empty of them, but below it they were packed like swarming flies.
S csak ömlik lefelé a maradéka is a Helm-kapuból, míg már az Árkon túl senki se marad, ott rajzik-nyüzsög, mint a légy a tisztáson valahány.
EnglishThe sun was already drawing near the hills upon the west of the Coomb, when at last Théoden and Gandalf and their companions rode down from the Dike.
A nap már közel járt a hegyek nyugati szegélyéhez, amikor Théoden, Gandalf és társaik kilovagoltak az Árok nyílásán, a furcsa erdő felé.
EnglishThere was neither star nor moon when the Riders came to the breach in the Dike, where the stream from above passed out, and the road beside it ran down from the Hornburg.
Se csillag, se hold nem világított, ahogy átlovagoltak az árok nyílásán, ott, ahol a fentről érkező víz az árokba torkollik, s a Kürtvárba vezető út metszi a sáncot.

Synonyms (English) for "dike":

dike
Other dictionary words