"din" translation into Hungarian

EN

"din" in Hungarian

volume_up
din {noun}
HU

EN din
volume_up
{noun}

din (also: blare, bluster, clamour, cry)
volume_up
lárma {noun}
The din was voices crying out, and echoing up the close and grimy walls.
A lárma a kiáltásokból állt össze, amelyek visszaverődtek a mocskos falakról.
It is difficult for those who have the floor to speak with this din all around.
Nehéz úgy beszélni, hogy közben ekkora lárma van.
A wretched dreary din rose slowly out of nothingness, commingled with an acid sand that stung my eyes.
Siralmas, gyászos lárma jött a semmiből, amely csípős homokkal marta a szememet.
din (also: bluster, clamour, fuss, hubbub)
volume_up
zaj {noun}
As usual, the lunchtime din in the main dining room at Casey's Bar was very nearly deafening.
Mint ebédidőben mindig, Casey bárjának ebédlőjében szinte fülsiketítő volt a zaj.
The noise from below mounted still, the din of unhinged door and mind.
A lenti zaj egyre hangosabb lett: hasadt ajtó és hasadt elme hangjai.
The noise was like the din of battle, chaotic and fierce.
A zaj olyan volt, akár a csata lármája: kaotikus és vad.

Context sentences for "din" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFrom overhead there came a din like the sound of an enormous firecracker exploding.
Cuki felnézett, és látta, hogy Malingóra már nem jelent veszélyt a borzongász.
EnglishAll that din and self-importance, and they have not a breath of love or honor in them.
Harsányak és önteltek, de egy csepp szeretet vagy tisztesség se szorult beléjük.
EnglishHari stepped into a small sound chamber and found a sudden release from the din.
Hari belépett az egyik kicsiny helyiségbe- a zsibongás után üdítően hatott rá a csend.
EnglishBoone heard him too; and the din behind H his voice as the lynchers gathered.
Boone is hallotta Narcisse hangját, és a zajt is mögötte, ahogy a lincselők gyülekeztek.
EnglishThe Johns erupted into a chaotic din of denials and explanations at Koconos little speech.
A Jánosok Kokono monológjára szörnyű magyarázkodásban és tiltakozásban törtek ki.
EnglishMy throat was hoarse and burning, and the din seemed to swallow my words but he heard them.
Torkom fájt és égett, a kakofónia elnyelte a szavaimat, ám Memnoch hallotta őket.
EnglishUniversitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - Biblioteca Centrală Universitară
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - Biblioteca Centrală Universitară
EnglishThat din, that dissonance, that never ending shrill articulation of the meaninglessness .
Az a csörömpölés, az a ricsaj az értelmetlenség soha véget nem érő sivítása
EnglishOne of em was my pos'hole digger, an I din' get no coffee-can compensation for dat!'
Az egyik az én saját ültetőlapátom vót, és azér bezzeg nem járt kárpótlás a kávésdobozbul!
EnglishMore echoes, the distant rumble of cartwheels, some chatter, and a growing din.
Innen-onnan hangok szivárogtak feléjük: emberi nevetés, lovas kocsik nyikorgása, vízcsobogás.
EnglishThrough the din I heard an English voice behind me say quietly: Im hit.
A nagy zajban hallottam, amint egy angol hang mögöttem halkan azt mondja: Eltaláltak.
EnglishThe lines in her head were making a sound, like the din of white noise on an untuned television.
A vonalak az elméjében zúgtak,mint egy behangolatlan, szemcsés képernyőjű tévé.
EnglishThis time she didn't look behind her, at least until his din had faded.
Ezúttal vissza se nézett, legalábbis amíg a fiú hangja halkulni nem kezdett a háta mögött.
EnglishHis voice was as ugly as his anatomy: a guttural din that made Candys stomach churn.
A hangja ugyanolyan undok volt, mint a külseje; Cuki gyomra felfordult a torokhangú süvöltéstől.
EnglishThe glaring sun was gone, and with it the dust and the din of the traffic.
Eltűnt a dühös napsütés, a porral és a forgalom robajával együtt.
EnglishHis words were inaudible in the din of the electric music but he knew that Marius could hear him.
Szavai belemosódtak az elektromos hangzavarba, de tudta, hogy Marius hallja.
EnglishCatcalls and hoots and raucous cries rose above the general din.
Hujjogás, füttyögés, rekedt rikoltozás szökött fel az általános ricsajból.
EnglishHis goal was farther west, the din of traffic, the safety of the congestion on Seventh Avenue.
Nyugatnak, a Hetedik sugárút biztonságot ígérő forgataga felé tartott.
EnglishHe heard Tommy-Ray's voice raised above the din of the Art.
Hallotta, ahogyan Tommy-Ray hangja még a Tudás zűrzavarán is felülkerekedik.
EnglishA hissing had filled his ears now, which all but blocked the din of traffic mere yards from him.
Fütyülő hang töltötte be a fülét, amely elnyomta a tőle lépésnyire dübörgő forgalom zaját.