EN dingy
volume_up
{noun}

Synonyms (English) for "dingy":

dingy

Context sentences for "dingy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOutside the dingy office was a room so vast Jonesy couldn't see the end of it.
A vacak kis irodán kívül egy akkora terem volt, hogy Jonesy nem is látta a végét.
EnglishA heavily laden branch cracked, unable to bear the weight of one more dingy snowflake.
Egy ág hangosat roppant, megadta magát egy utolsó piszkosfehér hópehely súlyának.
EnglishThen abruptly the darkness faded into dingy gray and the wall of mist was behind them.
Ekkor a sötétség hirtelen piszkosszürkévé hígult, és a hátuk mögé került a párafal.
EnglishAll over the north, a dingy snow fell, and in places even summer did not erase it.
Az északi vidékekre szennyes hótakaró borult, amit helyenként még a nyár sem olvasztott fel.
EnglishThe Rodian refugees merged with the denizens of the dingy warehouse districts on Level 88.
A rodiai menekültek beleolvadtak a 88. szint raktárkörzeteinek lakosságába.
EnglishDors studied him in the cramped, dingy room two Sectors away from Streeling University.
Dors Vanabili nyugtalanítónak találta a dolgot, de számított erre.
EnglishSo it was done at last, without much pleasure, on Mother Meakins dingy bed.
Megtörtént tehát, elég örömtelenül, Meakin mama mocskos ágyán.
EnglishHis sunburned face was dingy without pinkness, and he had forgotten to put stickum on his hair.
A máskor napbarnított, friss arc most sápadt volt, gyűrött, és a haján sem volt brillantul.
EnglishThe great imposing houses of Mayfair gave way to the dingy tenements of the poor.
Mayfair impozáns külsejű házai fokozatosan átadták helyüket a koszos bérházaknak, ahol a szegények laktak.
EnglishRailed areas, smoke-grimed bricks, whited steps, dingy lace curtains.
Senki nem tudta, hogy összeházasodnak, csak Ravelston és Júlia.
EnglishJosephine Turner and Ruby Keene had occupied rooms at the extreme end of a mean and dingy little corridor.
Josephine Turner és Ruby Keene szobái egy szűk, mocskos kis folyosó legvégén voltak.
EnglishThe lama sighed and shrank into himself, a dingy, shapeless mass.
A láma sóhajtott és sötét, alaktalan tömeggé kuporodott.
EnglishThe director summoned an assistant and they all trooped down dingy corridors to the records office.
Az igazgató behívatott egy munkatársat, és a csorba lépcsőkön valamennyien leözönlöttek a nyilvántartóba.
EnglishI'm Prince Lali Jhamba from the Ringy Dingy Heights...
Lali Jhamba hercegnő vagyok. a zengő-bongő hegyekből...
EnglishThe dingy hotel, its windows darkened, waited for him.
Az ócska szálloda sötét ablakai hívogatóan néztek rá.
EnglishBoy, Perrin's really dingy when it comes to that stuff.
Perrin aztán jól elborul, ha arra terelődik a szó.
EnglishHe was clad in a professional but rather slovenly fashion, for his frock-coat was dingy and his trousers frayed.
Művelt ember módjára volt öltözve, bár kissé slamposnak látszott; zakója gyűrött volt, nadrágja széle rojtos.
EnglishO'Neil turned and saw him there, his body like the stem for a huge red flower of blood on the dingy tile floor.
O'Neil megfordult és látta, hogy társának teste a földön fekszik, és hatalmas vörös vértócsa terjeng a padlócsempén.
EnglishShe was, indeed, sent to one or two poor, dingy little boarding schools, but she was taken away for good when she was sixteen.
Elküldték egy-két mocskos kis bentlakásos iskolába, de tizenhat éves korában végképp kivették onnan is.
EnglishShe paced their cramped, dingy room.
- Sybyl járkálni kezdett az apró, túlzsúfolt szobában.