EN

dirt {noun}

volume_up
1. general
The dirt, to start with, the piles of rubbish, the dust, the dogs, the flies.
Először is piszok volt mindenütt, szemétdombok, por, kutyák és legyek.
A mother, and all this dirt, and gods, and old age, and disease ...
Egy anya, aztán ez a sok piszok és istenek, öregség és betegség...
Studio space in Manhattan was dirt cheap back then.
Piszok olcsó volt akkoriban Manhattanben a műterem.
You treat a hot girl like dirt and she'll stick toyou like mud.
Ha úgy kezelsz egy jó csajt, mint a földet úgy tapad majd rád, mint a sár.
She had worn one very fine gown for this enterprise, not caring how its hem would catch the dirt or the damp.
Nagyon elegáns ruhát viselt, nem érdekelte, hogy kárt tesz benne a sár és a nyirkosság.
Csupa sár! jelentette ki.
dirt (also: grime, muck, squalor, scuz)
His hair was full of dirt and tapped like the tendrils of a creeper.
A haja csupa szenny, vastag fürtjei egymásba csavarodtak, mint a kúszónövény indái.
I'm the last line of defence between this dirt and the decent people.
Mert én vagyok az utolsó védvonal a szenny és a rendes emberek között.
He rubbed his cheek along his forearm, smelling the acrid scent of salt and sweat and the staleness of dirt.
Arcát végigtörülte karján, beszívta a só, a verejték savanyú szagát, a szenny állott bűzét.
Not simply excrement and water; the soup of hot dirt had bred monsters.
Nem csupán ürülék és víz forró mocskon táplált szörnyekből álló leves.
2. geology
If there was an entrance in the road itself, then hard dirt covered it.
Ha magán az úton van a bejárat, akkor a megkeményedett föld már betakarta.
The dirt and stones rattling onto the roof and falling past the window.
Föld és kavics zápor hullott a tetőre, majd leszóródott az ablakok mellett.
The cuts were gummed up with dirt, but at least the blood had ceased to flow.
A vágásokat belepte a föld, de legalább nem véreztek már.
Otherwise, it would have gotten clogged with dirt.
Különben a talaj eltömítette volna.
Sure, but 'earth' just means 'dirt' in the oldest languages, correct?
- Pedig a föld a legtöbb ősi nyelven csak annyit jelent: talaj.
Olyan kényelmes, puha itt a talaj.
dirt (also: clinker)

Context sentences for "dirt" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe block in front of it had a broken paving that had almost gone back to dirt.
A háztömb előtti kövezet összevissza törve, majdhogynem visszasüllyed a talajba.
EnglishEndless trenches, quicklime- covered corpses, bulldozers poised to fill in dirt.
Végtelen árkok, oltatlan mésszel leöntött hullák, földet túrni készülő buldózerek.
EnglishThe Camaro's headlights showed dense bushes on both sides of a narrow dirt lane.
A Camaro reflektora keskeny földutat szegélyező sűrű bokrokat világított meg.
EnglishHe was also aware of the wind, blowing more dirt through the van's broken windows.
A szelet is érezte, ahogy újabb adag földet szór a kocsiba a kitört ablakon át.
EnglishI had put a couple of feet of sand and dirt over each, but it was still possible.
Mindkettőre borítottam egy-egy kupac földet és homokot, de minden lehetséges.
EnglishHe treats all these people like dirt, and no one has the guts to stand up to him.
Úgy kezeli az embereket, mint a szemetet, és senki sem képes kiállni ellene.
EnglishPetrified as the chills passed through him, he let the flask fell into the dirt.
Megkövülten a testén végigsöprő hideghullámtól hagyta, hogy a palack a porba hulljon.
EnglishThey looked up at the helicopter, shielding their faces from the stinging dirt.
Szemüket ernyőzték a szúró porfelhőtől, úgy tekintettek fel a helikopterre.
EnglishShe came in then, with her bonnet ribbons undone and her little boots caked with dirt.
Belépett, kalapjának szalagja kioldódott, csöpp kis cipőjére rászáradt a piszok.
EnglishMarty pushed, and the door opened, grinding across the plaster and dirt on the floor.
Marty belökte, és az ajtó kinyílt, jó adag vakolatot és koszt tolva maga előtt.
EnglishHer eyes were always full of dust, and her mane was stiff and heavy with dirt.
A szeme folyton porral volt teli, a sörénye merev lett, és elnehezedett a piszoktól.
EnglishPicasso's rose garden was a carefully tended patch of dirt next to the gym.
Picasso gondosan ápolt rózsakertje az edzőterem tőszomszédságában hozta virágait.
EnglishHe was still gasping, though, and his robes were marred from lying in the dirt.
Mielőtt elértem volna, rándult néhányat, majd lassan emberi alakot öltött.
EnglishThe three heads in the garage next door hit the dirt when the shooting started.
A három maffiózó a földre vetette magát, amikor a lövöldözés megkezdődött.
EnglishGrass and dirt foun-tained, and one tiny pebble flew, bounced, and found the water.
Narnra dühös grimaszt vágott, és belevigyorgott a tükörbe: hát igen, Selymes Árnyék.
EnglishLoose dirt and larger branches joined the tumult and the wind rose to a roar.
Letört ágak is csatlakoztak a körfogáshoz, és a szél süvítése bömbölésbe csapott át.
EnglishHis dirt-smudged, sweating face wore a look of astonishment and a little awe.
Portól, izzadtságtól sáros arcára kiült a csodálkozás és vele egy kevés ijedtség is.
EnglishHis smell was the earthy smell of primitive man, and not the slimy dirt of cities.
Szaga nem a városok nyálkás hulladékbűze, hanem a primitív emberek savanyú földszaga.
EnglishNo, there must have been some other dirt that drove him to this hell-hole.
Nem, lennie kellett valami mocskos dolognak, ami erre a lepratelepre száműzte.
EnglishThe man's sweating face was striped with dirt, and he could hardly get his breath.
Az ember arcán az izzadságcsöppek barázdákat véstek a piszokba, levegő után kapkodott.