"to disappear" translation into Hungarian

EN

"to disappear" in Hungarian

EN to disappear
volume_up
[disappeared|disappeared] {verb}

If they disappear, whole ecosystems in Africa disappear.
Ha eltűnnek, az egész afrikai ökoszisztéma eltűnik.
The whole place would disappear beneath the sand dunes, taking the treasure with it.
Elfordítasz egy kart, és eltűnik a homokban, a kinccsel együtt.
If he died in the coming battle, the family name would disappear from the earth.
Ha az elkövetkező csatában meghal, akkor a család neve eltűnik a földről.

Context sentences for "to disappear" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur producers will disappear, which in Europe is what we call 'restructuring'.
A termelőink el fognak tűnni, és ezt Európában 'szerkezetátalakításnak' nevezzük.
EnglishI'll be ready to deliver in two weeks, and that means I'll have to disappear.
Két hét múlva már tudok szállítani, és ez azt jelenti, hogy akkor el kell tűnnöm.
EnglishKennessy, Lentz thought as he watched, your reports didn't disappear.
Ó, nem, dr. Kennessy, gondolta Lentz, a jelentései egyáltalán nem tűntek el.
EnglishThe fog rose toward the city's ruins to disappear in the light and growing warmth.
A köd egyre emelkedett a romok felé, aztán semmivé lett az erősödő napfényben.
EnglishHe's the only Visual Physiologist to disappear after Crabbe's announcement.
Crabbe nyilatkozata után rajta kívül senki sem tűnt el a szemfiziológusok közül.
EnglishYou can take paperwork, books, movies, and you can make it disappear -- it's magic.
Foghatod a papírmunkát, könyveket, filmeket, és eltüntetheted őket -- ez varázslat.
EnglishSunday night, Tarrance answered while watching the dive boat slowly disappear.
Vasárnap este felelte Tarrance, miközben a távolban lassan eltűnő csónakot figyelte.
EnglishThis type of problem will then disappear and taxpayers will save EUR 25 million.
Akkor ez a probléma meg fog szűnni, és az adófizetők megtakarítanak 25 milliárd eurót.
EnglishI simply wanted to inform you of the fact that she did not simply disappear.
Csak arról akartam tájékoztatni, hogy nem arról van szó, hogy fogta magát és eltűnt.
EnglishWhen he wished to leave he would just go without paying; vaporize, disappear.
Ha távozni akar, egyszerűen fizetés nélkül távozik: elpárolog, felszívódik.
EnglishThe Grabber swung ponderously toward the point where I'd seen Hobo Kelly disappear.
A Markoló nehézkesen arrafelé lendült, amerre a Hobo Kellyt eltűnni láttam.
EnglishThe Maldives will partially disappear if we cannot solve the climate problem.
Ha nem találunk megoldást a klímaproblémákra, a Maldív-szigetek részben el fog tűnni.
EnglishIn America, said Monk, if you wished to disappear, I could make you disappear.
- Ha maga Amerikában el akar tűnni - mondta Monk -, én el tudom tüntetni.
EnglishMore than 70% of the polar bear population in the wild may disappear within 45 years.
45 éven belül a vadon élő jegesmedve-populáció több mint 70%-a elpusztulhat.
EnglishGlover watched the lights of the departing helicopter disappear into the distance.
Glover figyelte, amint a távozó helikopter fényei eltűnnek a sötétségben.
EnglishBy then I was already afraid that if I tried to back out, I'd be made to disappear.
Akkorra már attól féltem, hogy eltüntetnek, ha megpróbálok visszatáncolni.
EnglishShe's standing by the mailbox as I drive away, smoking and watching me disappear.
A postaládánál áll, miközben elhajtok, dohányzik és nézi, ahogy eltűnök.
EnglishIt is about making sure that jobs do not disappear into the black economy.
Annak biztosításáról van szó, hogy ezek a munkák ne tűnjenek el a fekete gazdaságba.
EnglishThe minute you break the glass, those shutters disappear and Mr Gray is in here.
Abban a pillanatban, hogy betöröd az üveget, eltűnnek a redőnyök, és Mr. Szürke itt terem.
EnglishIf I disappear or change my routine suddenly... they might wonder why.
Ha eltűnök vagy hirtelen megváltoztatom a szokásaimat... tudni szeretnék, miért.