"disappearance" translation into Hungarian

EN

"disappearance" in Hungarian

EN disappearance
volume_up
{noun}

disappearance (also: evanescence, passing, vanishing)
Death, disappearance, and time-theft... we can find out all about them through motive.
Tehát: halál, eltűnés, időrosta Az indíték ad kulcsot a megfejtésükhöz.
They too took samples at the site of the birth and the disappearance.
Õk ugyancsak vettek mintákat a születés és az eltűnés helyén.
Whatever the reason for his disappearance, it was obviously necessary-something that couldn't be done any other way..
Bármi lett légyen is az eltűnés oka, nyilván feltétlenül szükséges volt másképpen bizonyára nem lehetett elintézni a dolgot.

Synonyms (English) for "disappearance":

disappearance

Context sentences for "disappearance" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe've determined that terrorism and the cardinal's disappearance aren't related.
Rájöttünk, hogy a terrorizmus és a bíboros eltűnése nem áll kapcsolatban egymással.
EnglishStuart's disappearance was reported to the New Orleans police on July 25, 1929.
Stuart eltűnését 1929. július 25-én jelentették a New Orleans-i rendőrségnek.
EnglishIt was the fourth month, by Galactic Arbitrary Time, after Ashton's disappearance.
Négy hónap telt el, galaktikus egyezményes idő szerint, Ashton eltűnése óta.
EnglishEnnis Rafferty is on the books as a disappearance, so he's not on the rock.
Ennis Rafferty eltűntként szerepel a feljegyzésekben, ezért nincs rajta a sziklán.
EnglishWe think some of your former associates might be responsible for his disappearance.
- Úgy gondoljuk, esetleg a maga korábbi üzletfelei lehetnek felelősek az eltűnéséért.
EnglishHe was back under Old St Pat's, reappearing only an instant after his last disappearance.
Megint a St. Patrick alatt volt; alig egy pillanat telt el legutóbbi eltűnése óta.
EnglishAt first Tally's disappearance had nothing to do with Cowboy's, at least to them.
Eleinte semmi összefüggést nem láttak Tally és Cowboy eltűnése között.
EnglishAnd whatever we find, you think it's connected with my father's disappearance?
- És gondolod, hogy amit találunk, az kapcsolatban lesz apám eltűnésével? - kérdezte Erika.
EnglishWe're looking into the disappearance of two women, the senior agent said, after sitting down.
Két nő eltűnésének az ügyében nyomozunk - közölte a vezető ügynök, miután leültek.
EnglishBy then the newspaper coverage of Ennis Rafferty's disappearance was dying down.
Ennis Rafferty eltűnése addigra lekerült az újságok címlapjáról.
EnglishIt wouldn't have been hard to get details about Petey's disappearance.
Nem okozott volna nagy nehézséget megtudni Petey eltűnésének a részleteit.
EnglishHe says that his disappearance will produce a very unfortunate impression at the inquest.'
Azt mondja, Ralph eltűnése nagyon kínos benyomást fog kelteni a halottkémi tárgyaláson.
EnglishGot some disappearance case or other on, haven't you, to do with some hotel or other?
Valami eltűnési ügye van, ugye, valamelyik szállodával kapcsolatban.
EnglishUnlike Turkin, Monk knew of the disappearance of Delphi, Orion, and Pegasus.
Vele ellentétben, Monk tudott Delphi, Orion és Pegazus eltűnéséről.
EnglishBut the cardinal's disappearance is related to the disappearance of our fathers, Seth continued.
- A bíboros eltűnése mégis kapcsolatban van apáink eltűnésével - folytatta Széth.
EnglishThe reason we came to the gardens to meet him involved a disappearance as well.
- Mi másvalakinek az eltűnése miatt találkoztunk vele a kertben.
EnglishWhat did a KGB officer shot for treason have to do with Eliot's disappearance?
Mi köze lehetett egy KGB-s tiszt kivégzésének Eliot eltűnéséhez?
EnglishSuffice it to say they have been helpful to us throughout the time of Rowan's disappearance.
Érjétek be annyival, hogy a rend igen nagy segítségünkre volt Rowan eltűnésének idején.
EnglishAt some evidence implicating Flora Millar in the disappearance.
Bizonyítékot kerestem arra, hogy Flora Millarnak köze van a hölgy eltűnéséhez.
EnglishI can't begin to describe the pain and ruin that Petey's disappearance caused.
Nem tudok belefogni annak a fájdalomnak és összeomlásnak a leírásába, amit Petey eltűnése okozott.