"to discern" translation into Hungarian

EN

"to discern" in Hungarian

EN to discern
volume_up
[discerned|discerned] {verb}

Context sentences for "to discern" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI could just discern the faint red glow cast by the port navigation light.
A híd legvégén csak alig-alig láttam a bal oldali navigációs lámpa vörös fényét.
EnglishLikewise, I wasn't able to discern how the fibrous band had been fixed to the piton.
Ugyanúgy azt sem tudtam azonosítani, hogy a kötelek hogyan kapcsolódnak a kampókhoz.
EnglishOnce that occurs, the subject can't discern what is real and what is not.
Amikor ez történik, az alany nem tudja megkülönböztetni mi a valóság és mi nem.
EnglishWe immediately launched a frantic effort to discern what those chances were.
Azonnal óriási erőbedobással igyekeztünk felderíteni a támadás esélyeit.
EnglishHendel felt their pulse and could barely discern a flicker of life in the limp arms.
Hendel megtapintotta érverésüket, de alig érzett rebbenésnyi életet az ernyedt karokban.
EnglishYou know then how to discern the face of the sky: and can you not know the signs of the times?
Az ég színéből tudtok következtetni, az idők jeleit meg nem tudjátok felismerni?
EnglishBut once one's belly is full, then one begins to discern differences in taste and textures.
Ilyesmiről csak akkor lehet szó, mikor fél lábbal már sírban van az ember...
EnglishWhat hidden linkages was his own mind seeking to reveal, and why was he unable to discern them?
Milyen titkos összefonódásokat próbál felfedni az agya, s miért nem sikerül neki?
EnglishI discern some kind of rivalry - or, let us say, anxiety - among Members.
Úgy látom, hogy a tagok között bizonyos típusú rivalizálás, vagy mondjuk nyugtalanság van.
EnglishAt last his eyes were able to discern the dim outline of someone standing silently before him.
Végül képes volt kivenni a homályban valakinek a körvonalait, aki némán állt előtte.
EnglishAs the sound of the Chevy faded, he could discern the roar of another vehicle, approaching fast.
Ahogy a Chevy hangja elhalt, hirtelen meghallotta a másik autó egyre erősödő zaját.
EnglishAs far as Joe could discern, there was nothing menacing in this gracious night.
Joe semmit sem látott vagy hallott a csodálatosnak ígérkező éjszakában, ami veszélyt jelenthetett.
EnglishThough the light which struck it revealed an intricacy of carving, Hart could discern no details.
A ráeső csekély fény faragásokat fedett fel, de Hart nem látta jól, miféléket.
EnglishDid the fabled Mossad fail so utterly to discern the Arabs' plans?
Ennyire rövidlátó lett volna a hírhedt Moszad az arabok terveit illetően?
EnglishFarther still to the rear came Aillas, and presently he could discern the individual Ska riders.
Leghátul vágtatott Aillas, és idővel meg tudta különböztetni egymástól a ska lovasokat.
EnglishI seemed to discern some signs of emotion upon the butler's white face.
Úgy tetszett, a komornyik fehér arcán átsuhant valamiféle indulat.
EnglishIt is a man's part to discern them, as much in the Golden Wood as in his own house.'
Az ember dolga, hogy felismerje egyiket is, másikat is, az Aranyerdőben éppúgy, mint a maga házában.
EnglishHe just couldn't let them discern his desire to bank the money earmarked to them, could he?
Mindössze arra kell ügyelnie, ki ne derítsék, hogy szeretné zsebre tenni a nekik szánt pénzt.
EnglishFor an instant he could discern an object passing just on the edges of his wide pod window.
Egy pillanatra mintha felderengett volna valami a gépe hasa alatt.
EnglishIn the darkness, he could discern no features, but the light from the hall glinted on steel.
Háttal álltak, így az arcukat nem tudta kivenni, de mindkettőjüknek acél csillogott a kezében.