EN discharge
volume_up
{noun}

1. general

discharge (also: pitching, unloading)
When sampling on discharge, samples shall be taken at intervals during discharge.
(7) Amennyiben a mintavétel a kirakodáskor történik, akkor a kirakodás során időközönként mintákat kell venni.
The captain may demand that sampling be repeated in port either before or during discharge.
(2) A kapitány kérheti a mintavétel megismétlését a kikötőben akár a kirakodás előtt, akár annak során.
The inspector may demand that sampling be repeated in port before discharge and, if the captain decides to discharge the catch, again during discharge.
Az ellenőr a kikötőben kérheti a mintavétel megismétlését a kirakodás előtt, és ha a kapitány dönt a kirakodásról, akkor ismét, a kirakodás során.
discharge (also: dismissal, push, layoff)
It was sex discrimination, wrongful discharge, harassment, the works.
- Nemi megkülönböztetés, jogtalan elbocsátás, zaklatás meg egyebek.
Wrongful discharge, sexual harassment, the works.
Jogtalan elbocsátás, szexuális zaklatás, amit csak akar.
The other one will be prosecuted and discharged.
A másikra meghurcoltatás és elbocsátás.
discharge (also: crack, firing, gunfire, shoot)
discharge (also: firing)
discharge (also: spillage, spilling)
discharge
discharge (also: exemption, franchise, freedom, grace)
There is no reason to justify why we would choose not to grant discharge or to delay discharge now that we have granted it.
Nem lehetne megindokolni, hogy miért döntünk a mentesség megtagadása vagy későbbi megadása mellett most, ha már egyszer azt megadtuk.

2. law

3. electronics

discharge
The luminous discharge from Kazak was horrifying to watch.
A Kazakból támadó világító kisülés rémületes látvány volt.
Saint Elmo's fire is a luminous electrical discharge, and any creature afflicted by it is subject to discomfort no worse than the discomfort of being tickled by a feather.
Szent Elmo tüze világító elektromos kisülés, de aki elszenvedi, nem érez nagyobb kényelmetlenséget, mintha, mondjuk, egy tollal csiklandoznák.

Context sentences for "discharge" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo thank you all for this contribution to the complicated discharge machinery.
Tehát köszönöm mindenkinek hozzájárulását a komplikált mentesítési gépezethez.
English(DA) Mr President, I would like to talk today about Parliament's discharge report.
(DA) Elnök úr, ma a Parlament mentesítéséről szóló jelentésről szeretnék beszélni.
EnglishIn anticipation of this, I actually believe that we should postpone the discharge.
Erre várva, én tényleg úgy vélem, hogy el kellene halasztanunk a mentesítést.
EnglishHowever, no discharge was approved for the Police College based in Britain.
Ezzel szemben a nagy-britanniai rendőrakadémia mentesítését még nem hagytuk jóvá.
English2009 discharge: performance, financial management and control of the agencies (
2009. évi mentesítés: az ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (
EnglishDischarge 2005: Translation Centre for the Bodies of the European Union (vote)
2005. évi mentesítés: az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (szavazás)
EnglishIn Mr Casaca's report on discharge, we are going to vote on pension funds.
A mentesítésről szóló Casaca-jelentésben az önkéntes nyugdíjpénztárról szavazunk.
EnglishI should like to finish off by mentioning the discharge for the other institutions.
A többi intézményre vonatkozó mentesítés megemlítésével szeretném befejezni.
EnglishOtherwise, it will be impossible to grant discharge within the meaning of the treaties.
Máskülönben lehetetlen lenne a Szerződések értelmében vett mentesítés megadása.
English2009 discharge: EU general budget - European Data Protection Supervisor (
2009. évi mentesítés: az EU általános költségvetése, Európai adatvédelmi biztos (
English2007 discharge: European Network and Information Security Agency (ENISA) (
2007. évi mentesítés: Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (
English2008 discharge: seventh, eighth, ninth and tenth European Development Funds (EDF)
2008. évi mentesítés: A 7., 8., 9. és 10. Európai Fejlesztési Alap (EFA)
English2008 discharge: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
2008. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért
English2008 discharge: European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
2008. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás
EnglishThis is a signal that Poland will discharge its obligations with regard to the Treaty.
Mindez annak jelzése, hogy Lengyelország eleget tesz szerződéses kötelmeinek.
EnglishThe Committee intends to recommend discharge on expectations for the future.
A Bizottság a jövőbeni elvárásokra vonatkozóan mentesítést kíván javasolni.
EnglishDischarge 2005: Section VI, European Economic and Social Committee (vote)
Mentesítés, 2005: VI. szakasz, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (szavazás)
EnglishDischarge 2005: European Centre for the Development of Vocational Training (vote)
2005. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (szavazás)
EnglishThis is especially important in consideration of the discharge of the 2009 budget.
Ez kiemelten fontos a 2009-es költségvetés mentesítésének elbírálásakor.
EnglishI feel it will be unmarketable to the voters if we grant ourselves discharge.
Úgy érzem, eladhatatlan a szavazóink felé, ha mi most megadjuk magunknak a mentesítést.