"discipline" translation into Hungarian

EN

"discipline" in Hungarian

EN discipline
volume_up
{noun}

1. general

discipline
And the easier discipline gave rise to riotous outbreaks for which there was no cure.
A lazább fegyelem zajos zendülésekhez vezetett, amelyeket nem tudtak orvosolni.
Budgetary discipline and sound economic management are required.
Költségvetési fegyelem és szilárd gazdasági irányítás szükséges.
I require discipline and obedience to my commands, in exactitude.
Amit elvárok, az a fegyelem és a feltétel nélküli engedelmesség a parancsaimnak.

2. education

discipline
Here I'm really using the tools of one academic discipline to think about problems of another.
Mivel egy tudományág eszköztárával vizsgálom egy másik problémáit.
Peer review is the process by which independent experts in a scientific discipline - the peers - critically assess a scientific paper reporting on research.
A szakértői értékelés az a folyamat, amely során egy tudományág független szakértői kritikai szempontból értékelnek egy kutatásról beszámoló tudományos dolgozatot.
discipline
Your bloom was developed through rigorous training and discipline.
A virágotok szigorú fegyelmezés és kiképzés során fejlődött ki.
She had personality - a great deal of personality, she was enlightened and up to date, and she combined discipline with modern ideas of self-determination.
Igazi egyéniség, olyan rendkívüli felvilágosult és modern akinél a fegyelmezés az önmeghatározás korszerű eszméjével párosult.

Context sentences for "discipline" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI wish I could think of some appropriate form of discipline to salvage him.'
Bárcsak tudnék valami megfelelő fegyelmezési módot, amivel móresre taníthatnám.
EnglishBut it had to be done to maintai the discipline and integrity of his unit.
De meg kell lennie, másképp hogy őrizhetné meg a harci szellemet, az egységet.
EnglishDear Howard: The discipline of a lifetime now collapses like the fabled walls of Jericho.
Egy egész élet katonai fegyelme úgy dől össze most, mint Jerikó bibliai falai.
EnglishSecondly, the discipline of the Stability and Growth Pact was not maintained.
Másodszor, a Stabilitási és Növekedési Paktum által előírt fegyelmet nem tartották fenn.
EnglishThe discipline of the Knights of the Church is the wonder of the known world.
Az egyház lovagjainak fegyelméről az egész világon legendákat meséltek.
EnglishA lifetime of devotion to the discipline of psionics meant she could not have been mistaken.
Egy életet töltött a pszionikus tudományok vizsgálatával, tehát nem tévedhetett.
EnglishThey are a way of saying that, yes, we do need to strengthen budgetary discipline.
Azt fejeztük ki bennük, hogy igen, valóban meg kell erősítenünk a költségvetési fegyelmet.
EnglishIt he reacts favourably to discipline, we shall treat him with the kindness he deserves.
Ha jól tűri a fegyelmezést, akkor és csak akkor fogunk vele kedvesen bánni.
EnglishIndeed, fiscal discipline and the raising of employment levels should go hand in hand.
A költségvetési fegyelemnek és a foglalkoztatás növekedésének kéz a kézben kell járnia.
EnglishNational discipline would be assured by the Black Guard, increased to a force of 200,000 men.
A rendet és nyugalmat a kétszázezresre növelt létszámú Fekete Gárda biztosítja.
EnglishThe Night and Fog was achieving its purpose, eroding discipline, promoting panic.
Az Éjszaka és Köd eléri célját, aláássa a fegyelmet, pánikot kelt.
EnglishOurs was a world apart, an almost military world with prison discipline.
Mi különálló, csaknem katonás világban, szigorú börtönfegyelemben éltünk.
EnglishThen the boys will have company and there will be some discipline by day.
Akkor lenne társasága a fiúknak, és nappal is számíthatnánk legalább egy kis fegyelemre.
EnglishDiligence, discipline, hard work, optimism, the personalization of glory.
Szorgalom, kitartás, fegyelmezettség, optimizmus és a siker hajszolása.
EnglishNeeding all her discipline, Tess somehow managed to return Mrs Caudill's smile.
Tessnek minden önfegyelmére szüksége volt, hogy viszonozni tudja Mrs. Caudill szomorú mosolyát.
EnglishThey have been very economical and have complied with budgetary discipline for many years now.
Ők nagyon takarékosak, és már sok éve megfelelnek a költségvetési fegyelemnek.
EnglishHe had to be dumb, and playing dumb required brains and discipline and the utmost thoroughness.
Csakhogy következetesen megjátszani az ostobát egyáltalán nem volt egyszerű dolog.
EnglishPerhaps Popov had been RIF'd, but he still knew about communications discipline.
Lehet, hogy Popovot kirúgták a szervezetből, de azért nem felejtette el a kommunikációs fegyelmet.
EnglishI feel that last year's general trial of the new discipline had good results.
Úgy vélem, hogy az új tantárgy múlt évi főpróbája jól sikerült.
EnglishThis, of course, poses a particular challenge - that of discipline.
Ez nyilvánvalóan egy különleges kihívást támaszt - a fegyelemről van szó.