"disconsolate" translation into Hungarian

EN

"disconsolate" in Hungarian

EN disconsolate
volume_up
{adjective}

disconsolate (also: inconsolable)
When we journeyed north of Rome towards Florence, he became disconsolate, and turbulent, and actually left us.
Amikor észak felé, Firenzébe indultunk Rómából, Lasher vigasztalhatatlan lett, sőt, annyira megvadult, hogy egyszerűen faképnél hagyott minket.
It was in vain to speak comfortably to him; the wound had sunk too deep; it was a stab that touched the vitals; he grew melancholy and disconsolate, and from thence lethargic, and died.
De hiába vigasztaltam, a seb túlságosan mély volt, a döfés nemes szerveket ért, férjem mélabús lett és vigasztalhatatlan, aztán búskomorságba esett és meghalt.
disconsolate (also: cheerless, dejected, dolorous, gloomy)
volume_up
bús {adj.}

Synonyms (English) for "disconsolate":

disconsolate

Context sentences for "disconsolate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI was now left in a dismal and disconsolate case indeed, and in several things worse than ever.
Csüggesztő, vigasztalan volt a helyzetem, sok tekintetben rosszabb, mint valaha.
EnglishA hundred girls stood gathered in a disconsolate group in the center of the plaza.
Száz lány sorakozott fel elég szánalomra méltó látványt nyújtva.
EnglishAillas rose to his feet, bowed to the disconsolate factors and turned away.
- Aillas felállt, fejet hajtott a komor urak felé, és távozott.
EnglishThey caught up with the mob of disconsolate-looking Pelosian conscripts late that afternoon.
Délután beérték a kétségbeesettnek tűnő pelosiai sorozottak tömegét.
EnglishStill she felt, disconsolate, that there must be something better for her to do than to sit and wait.
Mégis elégedetlen volt Csak kell lennie valami jobbnak, mint ülni és várni.
EnglishDurin and Dayel trailed after him, feeling strangely disconsolate.
Durin és Dayel valami furcsa szomorúsággal követte.
EnglishThe air was chill and at times almost bitter, leaving an already water-drenched army shivering and disconsolate.
Hideg volt, néha valósággal csípős hideg, amitől a bőrig ázott hadsereg vigasztalanul vacogott.
EnglishI turned, disconsolate and shuddering, and put my head down on my arm, as if I could go to sleep on my desk.
Elfordultam, vigasztalanul, reszketve, és úgy hajtottam le a fejemet a karomra, mintha az asztalomnál akarnék aludni.
EnglishYou can imagine, the musicians were disconsolate.
Elképzelhetik, hogy a zenészek búsak voltak.
EnglishThe porter eyed the disconsolate-looking nag.
A kapus végigmérte a letörtnek látszó gebét.
EnglishHe threw her a disconsolate glance.
A férfi komor pillantást vetett rá.
EnglishMadouc and Sir Pom-Pom trudged glumly into Biddle Bray; even the red feather in Sir Pom-Pom’s cap had taken on a disconsolate slant.
Madouc és Sir Pom-Pom rosszkedvűen baktatva érkeztek meg Biddle Braybe; még a toll is lekonyult Sir Pom-Pom kalapján.
EnglishOh, how disconsolate you look.
EnglishShe looked disconsolate.
EnglishPlease don't be disconsolate.
EnglishThe lady, somewhat disconsolate, found nothing better to do than to get into the bath which had been intended for the Marquis, sup and go to bed: so into the bath she went.
- Menj csak fel és nézz ki a falon, ki van ott, annak a szobának a küszöbénél, ki ija-fija, és mit csinál ottan.