"to discontinue" translation into Hungarian

EN

"to discontinue" in Hungarian

EN to discontinue
volume_up
[discontinued|discontinued] {verb}

to discontinue (also: to break)
to discontinue (also: to can, to cease, to chuck up, to discard)
to discontinue (also: to can, to discard, to drop, to lay aside)
to discontinue

Context sentences for "to discontinue" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDo they still issue suits to prisoners, or did they discontinue that?
Még most is szokás, hogy adnak egy öltönyt a szabadulóknak vagy felhagytak vele?
EnglishYou are ordered to discontinue all operations immediately or I will take action.
Utasítom, haladéktalanul szakítson félbe minden tevékenységet, ellenkező esetben cselekedni fogok!
EnglishWe should discontinue doing as little as we did in the past.
Nem szabad, hogy továbbra is csak olyan keveset tegyünk, mint amennyit a múltban tettünk.
EnglishConfused patients tend to change the dose on their own initiative or to discontinue the medication.
Az összezavart betegek hajlamosak saját elgondolásuk alapján módosítani az adagot vagy elhagyni a gyógyszert.
EnglishThe solution to this situation is obviously not for us to discontinue the European Union's common agricultural policy.
Erre a helyzetre nyilvánvalóan nem az a megoldás, hogy megszüntetjük az Európai Unió közös agrárpolitikáját.
EnglishAer Lingus's decision to discontinue flights to London has adversely affected the region, not least economically.
Az Aer Lingus azon döntése, hogy nem üzemeltet többé londoni járatokat, hátrányosan érintette a régiót, nem utolsósorban gazdaságilag.
EnglishDiscontinue Text Styles
EnglishIf we stop this regime and discontinue the aid, these regions will fall prey to desertification and environmental degradation.
Ha leállítjuk ezt a rendszert és nem folyósítjuk tovább a támogatást, ezek a régiók áldozatul esnek az elsivatagosodásnak és a környezet leépülésének.
EnglishDiscontinue Link
EnglishUnder the German Presidency, in June 2007 the Council endorsed a courageous decision to discontinue the unsuccessful negotiations on concessions.
A német elnökség alatt 2007 júniusában a Tanács bátor döntést hagyott jóvá: a koncepciókról folytatott sikertelen tárgyalásokkal való felhagyást.
EnglishAt a time of ever-increasing unpredictability in the global economy, it would be very wrong to rest on one's laurels and discontinue the reforms.
A világgazdaság szüntelenül fokozódó kiszámíthatatlansága idején helytelen magatartás lenne, ha a babérjainkon csücsülnénk, és nem vinnénk tovább a reformokat.
EnglishThe time limit forced the team to discontinue its regimen, though there hadn't been nearly enough conditioning for a deep, completely reliable treatment.
Az időkorlát arra késztette a csoportot, hogy felfüggessze a folyamatot, bár így is majdnem egy teljes, megbízható kezelésnek megfelelő munkát végeztek.
EnglishFinally, I really think that we should discontinue the European Parliament's work in Strasbourg and meet in a single location in future.
Végül pedig tényleg az a véleményem, hogy az Európai Parlament munkáját a továbbiakban nem kellene Strasbourgban folytatnunk, a jövőben az üléseket egy helyen kellene tartanunk.