"discreet" translation into Hungarian

EN

"discreet" in Hungarian

EN discreet
volume_up
{adjective}

discreet (also: tactful, unobtrusive)
A discreet call to his hotel had arranged for the drive to the airport.
Egy diszkrét telefonhívás a szállodájába, és megszervezték az útját a repülőtérre.
Discreet minions of the law will follow my suspicious footsteps.
A törvény diszkrét szolgái fogják minden lépésemet kísérni.
The company you suggested in New York was superb, very discreet and helpful.
Az általad javasolt New York-i cég remek, nagyon diszkrét és segítőkész.
The discreet Lorrimer murmured, You were requiring Miss Marple, madam?
A tapintatos Lorrimer mormolta: Marple kisasszonyt kérdezte, asszonyom?
Then he assumed a discreet and confidential manner.
Tapintatos és bizalmas modorban kérdezte:
De légy nagyon tapintatos.
discreet (also: chary, deliberate, earnest, judicious)
Ez nem volt megfontolt dolog, Olivia.
This convergence is being worked out in a discreet manner, and I would like to pay tribute to the discreet action and diplomacy of the High Representative, not only outside, but also within.
Ezt a konvergenciát körültekintően dolgozzák ki, és tisztelettel adózom a főképviselőnek nemcsak külső, hanem belső megfontolt fellépéséért és diplomáciájáért.
discreet (also: alert, aware, cagey, cautious)
How is this possible when it was so discreet?
Hogyan lehetséges, amikor olyan óvatos és körültekintő voltam?
Nothing is discreet when Yane starts looking into it.
- Senki nem lehet elég óvatos, ha Yane kezd nyomozni az illető után.

Synonyms (English) for "discreet":

discreet

Context sentences for "discreet" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAt the time, however, your disapproval was so much more discreet - when it existed!
Akkoriban azonban az Önök rosszallása sokkal diszkrétebb volt - ha egyáltalán volt!
EnglishOleg was smart, Reilly thought, using him as camouflage for his discreet surveillance.
Ez jó húzás volt Olegtől, gondolta Reilly, álcának használni őt a megfigyeléshez.
EnglishHercule Poirot said softly, You are, I think, a very discreet woman, Nurse O'Brien.
Látom, a maga diszkréciójában meg lehet bízni, OBrian nővér mondta elismerően Poirot.
EnglishBoth men are under discreet surveillance, but no moves have been made to close in.
Mindkettőt természetesen figyeljük, de nem tettünk lépéseket a letartóztatásuk érdekében.
EnglishRose Sheldon permitted a discreet smile to appear on her respectful mask of a face.
Rose Sheldon maszkszerű arcán halvány, tartózkodó mosoly jelent meg.
EnglishThinks he's ssso-o-o discreet, but he fills the scound-scape with his Keneenk-k echoes!
Nagyon diszkrétnek hiszi magát, mégis tele van a hangtartomány a Keneenk-visszhangjaival.
EnglishAt least he had one thing to be thankful for--the affair was discreet.
Legalább azért az egyért hálás volt, hogy diszkréten intézték az ügyet.
EnglishWe have tried on many occasions either to speak up openly or to try discreet diplomacy.
Sokszor próbáltunk vagy nyíltan beszélni, vagy próbáltunk körültekintő diplomatikus eljárást.
EnglishIf they were not discreet, they would not hold the jobs they do.'
Ha nem volnának titoktartó emberek, aligha tölthetnék be mostani állásukat.
EnglishHe had decided to pay a discreet visit to the private office of Nubar Gevorkovitch Vartanyan.
Elhatározta, hogy diszkréten meglátogatja magánirodájában Nubar Gevorkovics Vartanjant.
EnglishI've had to be discreet, but I've had my good times all right.
Diszkréten kellett a dolgokat csinálnom, de azért meg volt a magam kis szórakozása.
EnglishThen there was a discreet knock at the door, and Andrea came in.
Pillanatokkal később diszkréten kopogtattak, és Andrea jött be a szobába.
EnglishHe is discreet, so the Countess exploits him - just the way of the gay world.
Mivel hallgatag ember, a grófné kifosztja, és éli világát!
EnglishIt is a question of a personal request by the Commissaire to you for a little discreet assistance.
Lebel felügyelő úr személyesen óhajt önhöz fordulni, és a bizalmas közreműködését kérni.
EnglishActually, the guards are trying to be very discreet about all this searching, Sintilla told them.
Az őrök persze igyekeznek a lehető legdiszkrétebben végezni a kutatást folytatta Sintilla.
EnglishNo nuclear weapons storage depot had a larger or more dedicated security force, or one more discreet.
Egy atomfegyverraktár sem büszkélkedett kifinomultabb védelmi rendszerrel.
EnglishHe is more amorous than discreet, you understand - Poirot broke off with an innocent air.
Tudja, az illető úrnak elvette az eszét a szerelem, és elszólta magát ilyen-olyan államügyekről is.
EnglishAll he wanted was a quiet place where the cockroaches were discreet.
Egy csendes helyet keresett, ahol éjszaka kipihenhetik magukat.
EnglishYou'll be discreet about this discovery, won't you, Sparhawk?'
Megkérhetném, hogy diszkréten kezelje a felfedezését, Sir Sparhawk?
EnglishOne of the most surprising things is how discreet and tactful small-town cops can be.
Az egyik legmeglepőbb felfedezésem az, hogy milyen diszkréten és tapintatosan dolgoznak a kisvárosi zsaruk.