"to discriminate" translation into Hungarian

EN

"to discriminate" in Hungarian

EN to discriminate
volume_up
[discriminated|discriminated] {verb}

As yet, the Canadian Government believes this directive discriminates between Canadian oil imports and oil imports from other countries.
A kanadai kormány a mai napig úgy gondolja, hogy az irányelv különbséget tesz a kanadai olajimport és más országok olajimportja között.

Context sentences for "to discriminate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere could be some discussion about whether this might discriminate against smokers.
Vita alakulhat ki arról, hogy ez nem megkülönböztető-e a dohányosokkal szemben.
EnglishWe can discriminate the sounds of our own language, but not those of foreign languages.
Meg tudjuk különböztetni a saját nyelvünk hangjait, nem így az idegen nyelvekét.
EnglishThere is, therefore, a process in motion which does not aim to discriminate against anyone.
Így elindult egy folyamat, amely senkit sem kíván hátrányosan megkülönböztetni.
EnglishWe do not know why labour markets still discriminate against outsiders.
Nem tudjuk, hogy a munkaerőpiac miért diszkriminál a kívülről érkezettekkel szemben.
EnglishLegislation cannot continue to discriminate against this type of parenthood.
A jogalkotás nem folytathatja az ilyen jellegű anyasággal és apasággal szembeni megkülönböztetést.
EnglishIf we don't discriminate between these applicants more than you suggest, said Hilma Bloch, we are lost.
- Ha nem válogatunk szigorúbban a jelentkezők közül - tódította Hilma Bloch végünk.
EnglishSecondly, we cannot discriminate against the new-born children in these families.
Másodszor, nem tanúsíthatunk hátrányos megkülönböztetést az ilyen családok újszülött gyermekeivel szemben sem.
EnglishOkay, that means you can discriminate a three-meter target at ... ten thousand kilometers.
Oké, ez azt jelenti, hogy tízezer kilométerről meg tudnak különböztetni egy három méteres célpontot is.
EnglishThe agreement may not, however, discriminate against creditors who do not participate in its approval.
Az egyezség azonban nem diszkriminálhatja az annak jóváhagyásában részt nem vevő hitelezőket.
EnglishParadoxically, the left intends to discriminate in this way.
Paradox módon a baloldal készül megkülönböztetésre ilyen módon.
EnglishBanks must not discriminate against any EU citizens on the basis of nationality.
A bankok egyetlen uniós polgárral szemben sem alkalmazhatnak hátrányos megkülönböztetést az illető állampolgársága alapján.
EnglishBanks may not discriminate against any EU citizens on grounds of nationality.
A bankok egyetlen uniós polgárral szemben sem alkalmazhatnak hátrányos megkülönböztetést az illető állampolgársága alapján.
EnglishWe cannot discriminate against a disease in the same way that we cannot discriminate against a country.
Nem különböztethetünk meg hátrányosan egyetlen országot sem, így egy adott betegségben szenvedőket sem.
EnglishAnti-discrimination policy can only be credible if it itself does not discriminate further.
A megkülönböztetésellenes politika csak akkor tud hiteles lenni, ha ő maga nem terjeszti tovább a megkülönböztetést.
EnglishFreedom of religion must not be misused as a licence to discriminate against others, however.
A vallásszabadságot azonban nem szabad helytelen módon a másokkal szembeni megkülönböztetés eszközeként felhasználni.
EnglishBut you cannot discriminate under any other basis.
Más alapon azonban nem lehet megkülönböztetést tenni.
EnglishThis situation will discriminate against our own territory and it is simply intolerable that it should arise.
Ez a helyzet diszkriminációt jelent saját területünk ellen és egyszerűen elfogadhatatlan, hogy kialakulhatott.
EnglishWe must not discriminate against them.
Nem alkalmazhatunk hátrányos megkülönböztetést velük szemben.
EnglishAnd yet even here we may discriminate.
Minden délelőtt megjelentem tízkor, eljöttem kettőkor.
EnglishIt is a paradox, but as anti-discrimination policy becomes an ideology, people begin to discriminate.
Paradox módon ugyan, de amint az antidiszkriminációs politika ideológiává válik, az emberek elkezdenek hátrányosan megkülönböztetni.