EN to dispose
volume_up
[disposed|disposed] {verb}

Horizon Corporation was always disposing of biological material of one sort or another.
A Horizon Corporation rendszeresen megszabadul így ilyen vagy olyan biológiai anyagoktól.
to dispose (also: to bid, to decree, to enact, to ordain)
to dispose
But the will plainly seeks to dispose of something around twenty million dollars.
Pedig a végrendelet közel húszmillió dollár szétosztásáról rendelkezik.
Luther Crackenthorpe himself cannot dispose of it ?
Luther Crackenthorpe saját maga nem rendelkezik vele?
to dispose

Context sentences for "to dispose" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI doubt this is something I can dispose of in a meeting of a few minutes or less.
Azt hiszem, ez olyan nagy súlyú ügy, nem lehet néhány perc alatt megtárgyalni.
EnglishHow did she get out of the cloister in Demos to dispose of Aldreas, though?'
De hogy sikerült kisurrannia a demosi kolostorból, hogy találkozzon Aldreas-szal?
EnglishHis circumstances and his psychological profile would not dispose them to believe
Még akkor sem, ha sikerülne kitalálnia valamilyen elfogadható magyarázatot.
EnglishKonyers was on their list of pen pals to soon dispose of because he was too timid.
Konyers a rövidesen leépítendő levelezők listáján szerepelt a túlzott gyávasága miatt.
EnglishIf you accept that duty, you may need to dispose of yourself some day.
A férfivá avatás szertartása során ezért meg kell tanulniuk a kard használatát.
EnglishIt seems that our citizens find the best way to dispose of garbage are in water sources.
Úgy tűnik, hogy a lakosság szerint vízforrásaink a legjobb helyek a szemétlerakásra.
EnglishHis cable asked me to dispose of the entire estate and cable the money to him.
A táviratban arra kért, hogy tegyek pénzzé mindent, és táviratilag küldjem el neki a pénzt.
EnglishThat she hadn't made up her mind definitely, exactly how she wished to dispose of her money!
Hogy még nem határozta el egészen pontosan hogyan végrendelkezzen a vagyonáról!
EnglishHe stays on this base... until we get the final word from C-3 on how to dispose of him.
A bázison marad egészen addig, amíg C-3 vissza nem jelez hogy mit tegyünk.
EnglishPlease remove all medical waste materials and dispose of materials in waste containers.
Kérem, mosakodjanak és dobjanak ki minden tárgyat, ami kapcsolatba lépett a betegekkel.
English- he will not dispose of his dairy cattle except for slaughter or for export.
( tejelő szarvasmarháit csak vágás vagy export céljára idegeníti el.
EnglishBut then you have to dispose of the body, Mark said, ping his drink.
- De aztán meg kell szabadulni a holttesttől - kortyolgatta Mark az italát.
EnglishSeems to me it's not impossible he may have felt it his appointed task to dispose of her.
Úgy gondolom, lehet, hogy Lane istentől nyert megbízatásának tekintette, hogy elintézze.
EnglishYou will dispose of your assets in strict accordance with these directions.
Ezeket az utasításokat szigorúan követve túladsz minden vagyonodon.
EnglishIt wasn't the man, was it, who came last week and asked us if we had any antiques to dispose of?
Nem ez az, aki a múlt héten afelől érdeklődött, hogy nincs-e eladó régiségünk?
EnglishAnd I have every right to dispose of my share in any way that I see fit.
00:13:10.04,00:13:14.72 És jogom a saját belátásom szerint intézkedni a részvényeim felől.
EnglishBut even helping to dispose of the bodies would have given your parents just a temporary reprieve.
- De még a hullaszállítás is csak ideiglenes menekvést jelenthetett a szüleidnek.
EnglishHave you and Ulath decided who gets to dispose of Lycheas yet?' tynian asked.
Eldöntöttetek már, ki fogja kivégezni Lycheast? kérdezte Ulath.
EnglishOr would you prefer that I dispose of you and choose someone else?
Vagy jobban szeretné, ha magával is végeznék, és mást keresnék a helyére?
EnglishIf we don't dispose of them immediately, they could cut off any retreat.
Ha nem intézzük el őket azonnal, elvághatják a visszavonulás útját.