"dissent" translation into Hungarian

EN

"dissent" in Hungarian

EN dissent
volume_up
{noun}

Managing dissent is about recognizing the value of disagreement, discord and difference.
A eltérő vélemény kezelése arról szól, hogy felismerjük az egyet-nem-értés, a disszonancia és a nézeteltérés értékét.
(FR) Mr President, 20 seconds just to make a voice of dissent heard in this chorus of political correctness.
Mindössze 20 másodperc, hogy eltérő vélemény hangozzon el ebben a tiszta politikai kórusban.
The one or two dissenting contributions were devoid of substance, and for that reason I shall disregard them.
Az egy-két eltérő vélemény oly mértékben nélkülözte a lényeget, hogy nem foglalkoznék velük.

Synonyms (English) for "dissent":

dissent

Context sentences for "dissent" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe had found that if he presided, there was little dissent from his own views.
Hari rájött, amikor ő elnököl, csak kevesen mernek ellentmondani véleményének.
EnglishThe clamp-down by the government has not subdued the voices of democratic dissent.
A kormányzati elnyomás nem némította el a demokratikus másként gondolkodók hangját.
EnglishWe have made it impossible for people to register their dissent from the project.
Lehetetlenné tettük, hogy az emberek kifejezhessék a témáról alkotott, eltérő véleményüket.
EnglishBut now Dissent was barely visible, devoured in turn by at least three encamped armies.
De Szakadár most alig látszott a három hadseregnek is otthont adó tábor sátrai között.
EnglishAnd, in our wondrous new empire, will that be the singular fate of all those who voice dissent?
És a csodás új birodalmunkban csak ezt érdemelheti az, aki kételyeinek ad hangot?
EnglishSecond, we need to create the space for what I call "managed dissent."
Másodszorra, meg kell alkotnunk a teret annak, amit én 'irányított véleményeltérésnek' hívok.
EnglishTherefore, there is no reason whatsoever to encourage further dissent, panic and fear!
Ezért nem kell további széthúzást, pánikot és félelmét kelteni!
EnglishMr Ramsey and the Odin survivors did not initiate the waves of dissent rippling through your planet.
Mr Ramsey és a többi hajótörött nem a kiváltó okai a bolygón terjedő elégedetlenségnek.
EnglishHas anyone read Rosenberg's dissent in Nash v. New Jersey?
Olvasta valaki Rosenberg különvéleményét a Nash kontra New Jersey-ügyben?
EnglishSecondly - and I think here there might be some dissent - we must also be prepared to engage.
Másodsorban - és talán itt lehet némi nézeteltérés - készen kell állnunk arra, hogy cselekedjünk.
EnglishMight that be because you haven't read Rosenberg's dissent?
Ez talán annak köszönhető, hogy nem olvasta Rosenberg különvéleményét?
EnglishWho understands Rosenberg's dissent in Nash v. New Jersey?
Ki érti Rosenberg különvéleményét a Nash kontra New Jersey-ügyben?
EnglishBrans Keep, in the hills a few leagues northeast of Dissent.
Korpás Torony, pár mérföldre északkeletre, a dombok között.
EnglishErudinaas, queen of the rustleaf plantations at Dissent.
Erudinász, a dissenti rozsdalevél-ültetvények királynéja.
EnglishVoices of dissent were heard from the CIA director, the Secretary of Defense, the National Security Advisor.
A CIA igazgatója, a hadügyminiszter és a nemzetbiztonsági tanácsadó egyet nem értésének adott hangot.
English. - Mr President, once again, we are debating China, and its government's intolerance of dissent.
szerző. - Elnök úr, ismét a kínaiak és a kínai kormány ügyét tárgyaljuk, amely nem tűri az ellenvéleményeket.
EnglishIt is time for Vietnam to repeal the laws criminalising dissent and religious activities.
Itt az ideje, hogy Vietnam hatályon kívül helyezze a szakadár és vallásos tevékenységeket illegálisnak minősítő törvényeket.
EnglishIt was not long before seeds of dissent took root.
És nemsokára az elszakadás magvai gyökeret eresztettek.
EnglishMiss Marple made soft, soothing noises of dissent.
Miss Marple halk, megnyugtató hangon tiltakozott:
EnglishHalf a league ahead was the town of Dissent.
Fél mérföldre voltak még Szakadár városától.