EN

dissolve {noun}

volume_up
1. film & TV

Synonyms (English) for "dissolve":

dissolve

Context sentences for "dissolve" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI don't think we dare dissolve the encasement that surrounds her,' Sephrenia said.
Talán nem kellene megbolygatnunk a királynőt körülvevő burkot mondta Sephrenia.
EnglishIt's a theory Ray and I were working on when we had to dissolve Ghostbusters.
Ezen az elméleten dolgozunk Ray-jel, amióta a szellemirtó társaság feloszlott.
EnglishAs soon as that changes, I think a goodly part of his support will begin to dissolve.
Ha ez megváltozik, jó esélyünk van rá, hogy a követők egy része elpártol tőle.
Englishreagent II : dissolve 2.0 grammes of potassium ferrocyanide in 100 ml of distilled water.
II. reagens: 2,0 gramm kálium-ferro-cianidot feloldunk 100 ml desztillált vízben.
EnglishThe only sensible thing, said Percival, is to dissolve the partnership.
Az egyetlen ésszerű dolog mondta Percival , ha felbontjuk a cégtársi viszonyt.
EnglishSuddenly the passenger door is ripped open by the dead guy and we DISSOLVE TO: INT.
Az előbb látott hulla hirtelen felrántja a kocsiajtót, s a kép áttűnik.
EnglishDissolve 1 g of pararosaniline hydrochloride in 250 ml of 2 75 M hydrochloric acid.
1 g pararozanilin-hidrokloridot 250 ml 2,5 M sósavban fel kell oldani.
EnglishAnd then, after we've had our chat, if you don't dissolve, where exactly are you going to go?
- Es ha végeztünk a dumával, és mégsem oszolsz el, akkor hová fogsz menni pontosan?
EnglishAnd, much as he loved and pitied her, he could not dissolve the marriage.
Bármennyire szereti és sajnálja őt, a házasságot nem tudja felbontani.
EnglishDissolve 24 g silver nitrate in water and make up to 120 ml with water.
Oldjunk fel 24 g ezüstnitrátot vízben és egészítsük ki vízzel 120 ml-re.
EnglishWould it not therefore be easier to dissolve the people and elect another in their place?
Nem volna egyszerűbb leváltani a népet, és másikat választani a helyére?
EnglishDissolve 50 mg methyl erucate in a few ml of n-hexane and dilute to 10 ml with n-hexane.
Oldjunk fel 50 mg metil-erukátot néhány ml n-hexánban és hígítsuk fel n-hexánnal 10 ml-re.
EnglishThe telling will dissolve boredom during the journey to Avallon.
A történetem nagyon jól elűzné az unalmat az Avalonig tartó hosszú út alatt.
EnglishWeigh, to the nearest 1 mg, about 3 g of the test sample and dissolve in about 50 ml of water.
3g ± 1 mg vizsgálandó mintát pontosan bemérünk és 50 ml vízben oldjuk.
EnglishPhilip is not looking for a massacre; he just wants to dissolve the order.
Fülöp nem vérfürdőt akart, ő csak szét akarta verni a rendet.
EnglishAlliances would form and dissolve until one force emerged supreme.
Szövetségek keletkeznek és bomlanak fel, amíg az egyik fél nem győz.
EnglishWeigh, to the nearest 1 mg, about 1 g of the sample and dissolve in 10 ml of warm water.
Mérjünk ki 1 g ± 1 mg mintát és oldjuk fel 10 ml meleg vízben.
EnglishPerhaps they would dissolve in the water, their bodies become fluid, until they mingled in the lake.
Talán feloldódnak a vízben, maguk is folyadékká válnak, át- meg átszőve a tó fluidumát.
EnglishDissolve 0 72 g of pararosaniline hydrochloride, C19H17N3 7HCl in 100 ml of hydrochloric acid (4.3).
Fel kell oldani 0,7 g para-roz-anilin hidrokloridot C19H17N3HCl, 100 ml sósavban (4.3).
EnglishBehind the fleeing remnants, the small moon continued to dissolve.
A szétrepülő maradványok mögött tovább oszladozott a parányi hold.