"disused" translation into Hungarian

EN

"disused" in Hungarian

EN disused
volume_up
{adjective}

He was given three small rooms in a disused part of the palace and guards were with him always.
Három szobácskát jelöltek ki számára a palota egy használaton kívüli szárnyában.
A competitive and clean ship dismantling industry must be developed within the European Union, for example at shipyards that are currently disused.
Létre kell hozni a versenyképes és tiszta hajóbontó ipart az Európai Unión belül, például a jelenleg használaton kívüli hajógyárakban.

Synonyms (English) for "disused":

disused
English
used

Context sentences for "disused" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd there's even a disused quarry a few hundred yards down the lane from the cottage.
Például alig néhány száz méternyire a háztól van egy elhagyott kőbánya.
English'Gandalf,' the old man repeated, as if recalling from old memory a long disused word.
- Gandalf - ismételte az öregember, mintha egy régen nem hallott szót próbálna az emlékezetében felidézni.
EnglishAt the next corner I bumped over disused interurban tracks and on into a block of junkyards.
A következő sarkon a helyiérdekű vasút most már használatlan sínjeibe botlottam, aztán ócskavastelepek egész sora következett.
EnglishThe balcony was dark and disused; he tried not to stir up dust that might force a sneeze or leave be-traying marks behind.
A sötét erkélyt nem használták és El próbálta nem felverni a port, hogy ne hagyjon nyomokat vagy tüsszentse el magát.
EnglishThis was when our Shock Troopers attacked the Manicomio, a disused lunatic asylum which the Fascists had converted into a fortress.
Rohamcsapataink megtámadták a Manicomiót, a használaton kívül álló elmegyógyintézetet, amit a fasiszták erőddé alakítottak át.
EnglishWhich rites, as the pestilence waxed in fury, were either in whole or in great part disused, and gave way to others of a novel order.
Mikor a pestis dühe fokozódni kezdett, mindeme dolgok egészben vagy részben megszűntek, és helyökbe más, új szokások támadtak.