"ditty" translation into Hungarian

EN

"ditty" in Hungarian

EN ditty
volume_up
{noun}

1. music

ditty
volume_up
dalocska {noun} [coll.]
She was like a new automobile, which hadn't even had its radio turned on yet, and Dwayne was reminded of a ditty his father would sing sometimes when his father was drunk.
Patty olyan volt, mint egy új autó, amelynek még a rádióját sem kapcsolták be, és Dwayne-nek eszébe jutott róla egy dalocska, amelyet az apja énekelt néha, amikor felöntött a garatra.

Context sentences for "ditty" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe recited with the utmost solemnity: Dilly, dilly, ditty - Come and be killed.
És a legnagyobb ünnepélyeséggel kijelentette: - Csingilingiling, eljön és megölik!"
EnglishThe ditty was sung to the familiar tune of O Christmas Tree, but the words were unexpected.
A Kiskarácsony- nagykarácsonydallamát dúdolta, de a szöveg egész más volt.
EnglishBy the time I finished that little ditty, I had swallowed half of the first beer.
Mire kimondtam az utolsó szót, félig kiürült az első doboz sör.
EnglishDress and ditty hair tattered alike, bare feet bleeding and beslimed, she gave him a bat's grin.
Ruhája lerongyolódott, piszkos haja tépett, csupasz lába véres és sáros volt.
EnglishEddie could repeat anything they said as easily as the opening ditty of the Transformers cartoon.
Nagyon oda kellett figyelniük természetesen, mit beszélnek a kölykök előtt.
EnglishIt was the absurd little ditty shed heard the SeaSkippers sing.
Nem ideáti dal jutott az eszébe, hanem a tengersiklók abszurd nótácskája.
EnglishThe orchestra was fiddling away at the lively ditty that would accompany the acrobats.
A zenekar a mutatványt kísérő vidám dalocskát cincogta.
EnglishTom might have settled everything with one sarcastic little ditty in Trinary that put everybody to shame.
Tom mindent elrendezne egyetlen gúnyos kis trinári dalocskával, amitől mindenki elszégyellné magát.
EnglishI saw myself decked out for the part of Lelio, and heard the ditty I had sung to Flaminia on bended knee.
Hirtelen láttam magam Lelio jelmezében, és hallottam a dalocskát, melyet Flaminiának dalltam térden állva.
EnglishShe crooned something in German, made it sound like a fragment of a ditty remembered from a happy childhood.
Németül duruzsolt valamit, úgy hangzott a szájából, mintha egy boldog gyermekkorból fölidézett mondóka töredéke lett volna.
EnglishYou'll find half the crew've got pocket editions of Shakespeare in their ditty boxes just for the fun of imitatin' the Old Man.'
Majd meglátod, a legénység fele a zsebkönyv kiadású Shakespeare-t dugdossa a varródobozában, csak azért, hogy utánozza az öregfiút.
EnglishAnd as her fingers touched the smooth, curved surface of the jar, a snatch of talking blues occurred to her, a little dustbowl ditty probably composed by Woody Guthrie.
És ahogy megérintette a tégely sima, gömbölyded felszínét, eszébe jutott egy régi déli blues, az a fajta, amit énekbeszéddel adnak elő, alighanem Woody Guthrie szerezhette.

Other dictionary words