EN

to do up {verb}

volume_up

Context sentences for "to do up" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'Start picking up the little sticks you don't even have to get up to do that.'
- Láss neki, szedegesd össze az apró gallyakat, ehhez még föl se kell állnod.
EnglishWith this in mind, we need to ensure that he has all the back-up to do his job.
Ezt figyelembe véve biztosítanunk kell, hogy minden támogatást megkapjon munkájához.
EnglishSo what we're going to try and do is come up with an inorganic Lego kit of molecules.
Megpróbálunk tehát egy szervetlen molekulákból álló Lego készletet összerakni.
EnglishI had one of my young ladies who's knowledgeable on the theatrical line do a hook up.
Egyik fiatal munkatársnőm, aki ismeri a dörgést a színházi világban, horogra vette.
EnglishI'm in a terrible mess and I really haven't had time to clean myself up or do anything.
Semmire sem volt még időm, még arra sem, hogy egy kicsit rendbe szedjem magam.
EnglishThis murder allegation is based on court documents which do not stand up.
A gyilkosság vádja olyan bírósági dokumentumokon alapul, amelyek nem állnak össze.
EnglishBut I do know this: If you show up, do your best and spoon with the occasional judge...
Csak ennyit tudok: Ha lelepleznek, csak játssz kiflist a megfelelő bíróval...
EnglishSome bad things you've got to do, just to speed up the life, in the face of death.
Vannak rossz dolgok, amiket muszáj megtenni, hogy a halál ellenében felpörgesd az életet.
EnglishHow they do it, when they do it, where they do it, is totally up to them.
Hogyan csinálják, mikor csinálják, hol csinálják, teljesen rájuk van bízva.
EnglishWhat they do is they dress up as stuffed animals and entertain people at sporting events.
Kitömött állatoknak öltöznek és sporteseményeken szórakoztatják az embereket.
EnglishMaybe you should take it to your firm, let them sign it up, then do the grunt work yourself.
Biztosan talál egy olyan embert a cégnél, akinek van törvényszéki tapasztalata.
EnglishYes, Commissioner, I know the Council is not here, but I do not give up on one Council.
Igen, biztos asszony, tudom, hogy nincs itt a Tanács, de nem adom fel egy Tanács miatt.
EnglishOther people have already said it about Europe: no, do not doubt; wake up, we are stronger.
Mások már említették ezt Európáról: nem, semmi kétség, ébresztő, erősebbek vagyunk.
EnglishThe Greeks want us to do follow-up on the names from the hotel register,' Murray concluded.
Éppen ezért szeretnék a görögök, ha átnéznénk a két szálloda nyilvántartását.
EnglishSo, all Chester had to do was set up his message for transmission and punch it through.
Chesternek tehát nem kellett egyebet tennie, mint előkészíteni az üzenetet, és átnyomni.
EnglishAll I'd do is end up pacing, watching the investigators search the mansion's wreckage.
Csak fel-alá mászkálnék és figyelném a nyomozók munkáját, amint átkutatják a ház romjait.
English'Cause I wanna do the whole honeymoon up and down the Amalficoast.
Mert a mézesheteket az Amalfi partvidéken fel és alá hajózgatva akarom eltölteni.
EnglishIf my group were to agree to this, we would be acting as if we had some catching up to do.
Ha képviselőcsoportom ezt elfogadta volna, azt jelentené, hogy lemaradtunk valamiben.
EnglishYou can git that set up while I see what I can do up there to hide the balloon.
Felállíthatja, míg én megnézem odafent, hová rejthetem a ballont.
EnglishRussia still has a lot of catching up to do in terms of its economy.
Oroszországnak még sok mindent kell tennie gazdasága felzárkózása érdekében.