EN dock
volume_up
{noun}

1. general

dock
volume_up
dokk {noun}
Around the dock, four thousand Japanese workers broke their studied silence and burst into cheering.
A dokk körül négyezer japán munkás törte meg a feszült csendet, és éljenzésben tört ki.
With a dozen others, they trooped down the gangway and headed for the dock gates.
Tucatnyi más tengerésszel együtt lesorjáztak a hajópallón, és megindultak a dokk kapui felé.
Azt mondta, a dokk biztonságos.
There was little dock left to her, and several Harpers watching.
Már a kikötő végénél járt, és több Hárfás is felfigyelt a jelenetre.
Along the covered dock she went, seeking to be alone.
Elindult a kikötő mentén, hátha talál egy zugot, ahol maga lehet.
But not for long, and only so far as the dock.
- Azonban nem megyünk messze; a kikötő közel van.

2. law

dock (also: bar)

Context sentences for "dock" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey walked toward the gate to the dock aisle where Tritch's ships were berthed.
Elindultak, annak a dokknak a kapuja felé tartottak, amelyben Tritch hajói álltak.
EnglishAdie -- said *Siegfried, is there some way we can get the ship closer to the dock?
Adie... mondta *Siegfried , nem tudnánk valahogy közelebb hozni a hajót a parthoz?
EnglishShe pointed, and Hallorann saw a small figure sitting at the end of the dock.
A kezével mutatta, és Hallorann megpillantotta a stég végében ülő apró alakot.
EnglishTwenty-four hours, the navigator had told him, and we shall dock in Alexandria.
Még huszonnégy óra, mondta a kormányos, és elérjük az alexandriai partokat.
EnglishThen suddenly Wil appeared, thrusting clear of the forest and racing for the dock.
Majd hirtelen feltűnt Wil, valósággal kirobbant az erdőből, és nyargalt a palló felé.
EnglishI would have liked to put him in the dock at the Old Bailey, but that fish got away.
Pedig mennyire szerettem volna a vádlottak padjára állítani az Old Baileyben.
EnglishAs you can see behind me, USS Enterprise and John Stennis remain in dry dock.
Amint mögöttem látható, az USS Enterprise és a John Stennis a szárazdokkban vesztegel.
EnglishNapier parked it at a dock near Bay St. Louis, forty minutes from Biloxi.
Napier leparkolt egy dokknál Bay St. Louis mellett, negyven percre Biloxitől.
EnglishLooking neither right nor left the two descended the gangway to the dock.
Nem nézve sem jobbra, sem balra, a királyi pár lassan lesétált a hajóhídon.
EnglishIf they found out about it, they would dock my pay during the time I was under treatment.
Ha rájöttek volna, nem fizetik ki a zsoldomnak a kezelés idejére eső részét.
EnglishDubinin watched the water invade the graving dock as the sluices were opened.
Dubinyin a szárazdokk szélén állt, és a zsilipen beáradó vizet nézte.
EnglishThese were the take-off and landing pits, the dry dock and construction pits of the shipyards.
Ezek voltak a fel- és leszálló lyukak, a szárazdokk és a műhely hajóépítő aknái.
EnglishWithout a dock to her name, she had been marched down to the canal.
Mivel egyetlen garast sem tudott felmutatni, Bugybornak csak a csatorna maradt.
EnglishPicking up the dock-rat version of our language doesnt serve you well, you know, Seren said.
Nem nagy előny, hogy felszeded nyelvünk összes kétértelműségét jegyezte meg Szerén.
English'I was headed off to help out the Wells Fargo guys at the loading dock.
- Épp a Fargo Wellses fiúkhoz indultam, hogy segítsek nekik pénzt rakodni.
EnglishIf the Enterprise were so fragile, she never would've left space dock.
Ha az Enterprise ilyen rossz állapotban lenne, soha nem került volna ki az űrdokkból.
EnglishHere she was, quite calm and cold, standing in the dock, accused of murder.
Itt ül hűvösen és nyugodtan a vádlottak padján, gyilkossággal vádolva.
EnglishShe edged her way along the stacked crates until she was able to gain the dock.
Addig furakodott a ládák között, amíg fel tudott lépni a pallóra.
EnglishThe police were coming down the dock, parting the crowd as they advanced.
A rendőrök előtt szétvált a tömeg, ahogyan végigmasíroztak a rakparton.
EnglishFrom the scattered piles of moldering crates, this place had once been a loading dock.
A szanaszét heverő, félig szétporladt ládákból ítélve a térség egykor rakodódokk lehetett.