"donor" translation into Hungarian

EN

"donor" in Hungarian

HU

"donor" in English

EN

EN donor
volume_up
{noun}

donor
volume_up
donor {noun}
There shall be an immediate update of the donor record.
A donor nyilvántartását haladéktalanul frissíteni kell.
Transfers of money between donor and recipient are unacceptable.
A donor és a fogadó közötti pénzmozgás megengedhetetlen.
Stem cell therapies may one day reduce the need for donor organs.
Az őssejt terápiák egy nap talán csökkentik a donor szervek iránti szükségletet.
donor (also: giver)
It is definitely not a donor/recipient summit.
Ez határozottan nem egy adományozó és megadományozott közötti csúcstalálkozó.
It will offer the donor countries a unique opportunity to reiterate their commitment.
Egyedülálló lehetőséget nyújt az adományozó országoknak, hogy megismételjék a kötelezettségvállalásukat.
We are the leading donor of development and humanitarian aid.
Mi vagyunk a legfőbb adományozó a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás terén.

Synonyms (English) for "donor":

donor

Context sentences for "donor" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must organise a donor conference and, above all, we should not be scared.
Adományozói konferenciát kell szerveznünk, de legfőképp nem szabad visszariadnunk.
EnglishDonor testing is therefore important to minimise the risks to the recipient.
A donorok vizsgálata fontos a befogadót érő kockázatok minimálisra csökkentéséhez.
EnglishNothing except a complete transfusion from the only donor with compatible DNA... you.
Semmit, egy teljes infuzió nélkül az egyetlen DNS kompatíbilis donortól - magától.
EnglishThat is the objective of the donor conference that meets in Sharm el-Sheikh on 2 March.
Ez a célja a március 2-i Sharm el-Sheikh-ben tartandó adományozói konferenciának.
English. - (LT) The European Union is the world's biggest donor of development aid.
Az Európai Unió a fejlesztési segélyek legjelentősebb adományozója a világon.
EnglishDonor testing is important in minimising the risks to the recipient.
A donorok vizsgálata fontos a befogadó kockázatainak minimálisra csökkentésében.
EnglishThe European Union is Sri Lanka's largest donor of aid, as you know.
Mint azt Önök is tudják, az Európai Unió Srí Lanka legnagyobb segélyszállítója.
EnglishThe agreement was reached today by Prime Minister Vlad Filat during the Donor conference.
A megállapodást ma kötötte meg Vlad Filat miniszterelnök az adományozói konferencián.
EnglishThis plays very much to the EU's strengths as the world's largest donor.
Ez az EU mint a világ legnagyobb adományozója szempontjából nagyon fontos.
EnglishI support the Commission's initiative to launch the European Donor Card.
Támogatom a Bizottság kezdeményezését az európai donorkártya elindítására.
EnglishWhich is why, in part, donor agencies provide condoms at low or no cost.
Ezért van az, hogy a donorügynökségek alacsony áron, szinte ingyen adják az óvszereket.
EnglishThose lucky enough to find a donor have a much greater chance of living.
A szerencséseknek, akik találnak donort, jóval nagyobb esélyük van az életben maradásra.
EnglishWe do, after all, continue to be the greatest donor to African countries.
Végső soron továbbra is az afrikai országok legnagyobb donorja vagyunk.
EnglishWe should be proud that the European Union is the largest donor of aid.
Legyünk büszkék arra, hogy az Európai Unió nyújtja a legtöbb segítséget.
EnglishThe EU is the first donor in the world and a leader in the fight against climate change.
Az EU a világ legelső adományozója és az éghajlatváltozás elleni küzdelem egyik vezetője.
EnglishThe European Union is the world's largest donor of humanitarian aid.
Az Európai Unió a humanitárius segély legnagyobb adományozója a világon.
EnglishIt was not the usual roll-call of requests and donor pledges.
Ez nem a szokásos név szerinti kérésekről és az adományozói ígérgetésekről szólt.
EnglishAnd so for her, I put in a human meniscus allograft donor right into that [knee] joint space.
A feleségemnek emberi meniszkusz pótporcot tettem a térdébe, egyenesen az ízületi résbe.
EnglishThe Union is already the world's largest donor, providing 40% of all contributions.
Az Unió jelenleg is a világ legjelentősebb donora, az összes hozzájárulás 40%-ának biztosításával.
EnglishThere is insufficient equipment available, and we do not have a reliable donor database.
Nincsenek megfelelő berendezések, nincs megbízható donoradatbázis.