"dough" translation into Hungarian

EN

"dough" in Hungarian

EN dough
volume_up
{noun}

1. general

dough (also: paste, noodle)
But dough is what we're working with, and we take that dough to the oven, and it goes into the oven.
A tészta az, amivel dolgozunk és amit beteszünk a sütőbe és ami bekerül a sütőbe.
Roll out two-thirds of the dough until a quarter of an inch thick.
A tészta kétharmad részét nyújtsuk ki fél centi vastagra.
I've met some dough eaters, but -- it's not the staff of life, right?
Találkoztam néhány tészta evővel, de az nem az élet anyaga, igaz?
dough (also: rhino, wampum)
volume_up
guba {noun}

2. "money", slang

dough (also: screw)
volume_up
dohány {noun} (pénz)
Nem hiszem, hogy egy fikarcnyit is érdekelte volna a dohány.

Synonyms (English) for "dough":

dough

Context sentences for "dough" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAfter the first call Macaulay would sell something every time to raise the dough.
Az első lehívás után Macaulay mindig eladott valamit, hogy meglegyen a készpénzfedezet.
EnglishHis face, when his teeth no longer dazzled, was like a mask made of dough.
A foga már nem csillogott vakító fehéren, az ábrázata maszkszerűvé változott.
EnglishBut I did survive dose runs even dough da 42 first cost me my hand and part 'a my leg.
De megúsztam áztat is; még akkó is, ha a zegyik elvitte a kezemet meg a fél lábomat.
EnglishI watched Herel's broad, workmanlike hands deftly kneading bread dough.
Herel munkáskezét figyeltem, ahogy gyakorlott mozdulatokkal gyúrja a kenyértésztát.
EnglishWell now if I take that sugar dough, the sugar dough doesn't want to conduct electricity.
Hogyha fogom a cukros gyurmát, a cukros gyurma nem akarja vezetni az áramot.
EnglishBut our homemade play-dough actually has half the resistance of commercial Play-Doh.
De a mi házi gyurmánknak fele akkora az ellenállása, mint a boltinak.
EnglishHis uncle would have needed a City of Los Angeles dump truck to transport that much dough.
- Tett már valaha is ilyet? - kérdezte Holmes, mintha egy régi beszélgetést folytatna.
English'I want your dough, and I guess I want your rolling whorehouse too, at least for a while.
- A suskádat akarom, meg, azt hiszem, a guruló kuplerájodat is, legalábbis egy darabon.
EnglishAnd enzymes are the secret, kind of, ingredient in dough that brings out flavor.
Az enzimek a titkos összetevők a tésztában, amik az ízt adják.
EnglishNobody eats bread dough -- a few people do, I think, but not too many.
Senki sem eszik kenyértésztát -- jó, talán néhányan, de nem hiszem, hogy sokan lennének.
EnglishKarsten, mind you, and this lump of unbaked dough squeaks of con- sent!
Ismétlem, Karsten, és ez a kis idétlenség még beleegyezésről nyöszörög!
EnglishNo got the dough--or just tight with it? the gentle voice asked in my ear.
Nincs annyi dohánya, vagy sajnálja kidobni? kérdezte a lágy hang közvetlenül a fülem mellett.
EnglishNot unless it was a couple of million, and nobody would've paid that kind of dough for a job like this.
Hacsak nem milliókról van szó, de ennyi pénzt nem szokás adni egy ilyen melóért.
EnglishHe rolled and stretched the last word like dough, and his hearers laughed carefully.
Az utolsó szavakat úgy forgatta és nyújtotta, mint a tésztát, a hallgatóság pedig félénken nevetett.
EnglishDough fatigue set into the piece of bread I was using to fan the soup, and it fell apart.
A legyezként használt kenyérszeleten végül ert vett a tésztafélék anyagkifáradása, és szétesett.
EnglishAfterward, she'd braid and bake the challah dough for their Sabbath bread.
Később a szombati barhesz tésztáját kellett fonnia és sütnie.
EnglishThey talk for a while and Joe thinks the girl passes something over, like maybe dough.
Beszélgetnek egy ideig, azután Joe úgy látja, hogy a nő átad Caninónak valamit, lehet, hogy stekszet.
EnglishI just wondered how much dough you squeezed out of the deal.
Csak kíváncsi vagyok, mennyi dohányt tudott kipréselni az osztozkodásnál?
EnglishBut Jesus, he'd get along with her old man's dough, wouldn't he?
Na de, istenem, az öregúr dohányával csak összefért volna, nem igaz?
EnglishHe told me he knew something that was going to get him big dough and I've seen how it worked out.
Mondta, hogy tud valamit, amiért nagy dohányt fog leszakítani, és tessék: mit szakított le?