"dowdy" translation into Hungarian

EN

"dowdy" in Hungarian

EN dowdy
volume_up
{adjective}

dowdy (also: mangy, sleazy, slovenly, sluttish)
volume_up
lompos {adj.}
The Western Auto across the street looked dowdy and countrified by comparison.
A szembülső Western Auto lompos vidéki vegyesboltnak tetszett egyszeriben.

Synonyms (English) for "dowdy":

dowdy

Context sentences for "dowdy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe dowdy Frenchwoman was on her knees in a wreckage of chairs and tables.
A cifra francia némber a földön térdelt, székek, asztalok romhalmaza közepette.
EnglishMarty felt like a dowdy cousin in front of this instant joy machine, all quips and color.
Marty úgy érezte magát, mint egy szegény rokon a puccos, csicsás nagybácsi mellett.
EnglishMen were a dull bunch by comparison: dowdy and mono-minded.
A férfiak annyira majmai az összehasonlításnak: felületesek és egysíkú a gondolkodásuk.
EnglishGurgeh felt quite dowdy in his old jacket.
Gurgeh kifejezetten rosszul öltözöttnek érezte magát a kabátjában.
EnglishHis dress was dowdy, a crumpled suit and a mackintosh.
Szerényen, szinte bocsánatkérően viselkedett.
EnglishThere was only myself left and a dowdy middle-aged Frenchwoman who was carefully and uselessly making up her face.
A kávéházban csak én maradtam meg egy felcicomázott, éltes francia hölgy, aki gondosan, de eredménytelenül tatarozta arcát.
EnglishAnd the dowdy cousin, of course.
EnglishThough no longer in the public eye, the sometime star Kate Farrell still surrounded herself with dowdy women, in whose company her looks were twice as compelling.
Habár már visszavonult a közszerepléstől, a valamikori csillag, Kate Farrell még mindig slampos nőkkel vetette körül magát, akiknek a társaságában kétszerte lenyűgözőnek tűnt.
EnglishAs for Emma, continued Miss Marple thoughtfully, she reminds me very much of Geraldine Webb -- always very quiet, almost dowdy -- and bullied a good deal by her elderly mother.
Emma pedig - folytatta Miss Marple elgondolkozva - nagyon emlékeztet Geraldine Webbre - nagyon csöndes, jelentéktelen teremtés -, és az édesanyja nagyon zsarnokoskodott fölötte.