"downfall" translation into Hungarian

EN

"downfall" in Hungarian

EN downfall
volume_up
{noun}

downfall (also: debacle, doom, failure, fall)
volume_up
bukás {noun}
downfall (also: descent, droop, drop, ebb)
volume_up
esés {noun}
downfall (also: drop, dropping, fall, spill)
downfall (also: fall)

Synonyms (English) for "downfall":

downfall

Context sentences for "downfall" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf we do not give them this help and assistance, it will also be our downfall.
Ha nem adjuk meg ezt a segítséget és támogatást, az a mi bukásunkhoz is vezet.
EnglishBrona surely remembers what led to his downfall in the First War of the Races.
Brona biztosan emlékszik rá, hogy mi vezetett a bukásához a Fajok Első Háborújában.
EnglishI should have put a stop to it right then, but I was curious and that was my downfall.
Megállíthattam volna, akkor rögtön, de kíváncsi voltam, és ez lett a vesztem.
EnglishAnd don't fear that your old ties to the Temple caused your downfall in Rome.
És ne félj attól, hogy templomi kapcsolataid okozták családod bukását.
EnglishThere is also mention of Joranum and his downfall at the hands of Demerzel and Hari Seldon.
Megemlítik Joranumot és bukását, amelyet Demerzel és Hari Seldon idézett elő.
EnglishBasically it's the same thing that created my downfall at Lincoln Center.
Gyakorlatilag ugyanaz történt, ami miatt elbuktam a Lincoln Centernél.
EnglishHis downfall would later be ascribed by historians to a single wordChechnya.
Bukását a történészek később egyetlen szóval írták le: Csecsenföld.
EnglishKennessy didn't know, though, that the success would be his own downfall.
Persze az eszébe sem jutott, hogy kutatásai sikere az ő személyes bukását vonja maga után.
EnglishWoman can be man's help and inspiration in life - she can also be man's downfall.
Az asszony lehet a férfi társa és ihletője az életben, de lehet bukásának oka és előkészítője is.
EnglishIf you stick to this line of thinking, it will be our downfall.
Ha ön ragaszkodik ehhez a gondolatmenethez, ezzel a saját vesztünket fogja okozni.
EnglishWhat if I was the cause of my family's downfall - my worship at the Temple of Isis?
És ha én okoztam családom vesztét, mert Ízisz hívéül szegődtem?
EnglishIt's going to require an understanding that the glory of globalization could also be its downfall.
Ehhez meg kell értenünk, hogy a globalizáció dicsősége a saját bukásához is vezethet.
EnglishIf we change our approach, if we suddenly get too cautious, that'll be our downfall, not our salvation.
- Ha most változtatunk a taktikánkon, és hirtelen óvatosabbak leszünk, akkor elbukunk.
EnglishRemember, whatever caused your downfall, it's not irremediable.
Ne felejtse el, hogy bármi okozta is, a baj nem helyrehozhatatlan!
EnglishNor, again, should the downfall of the utter villain be exhibited.
Ez utóbbi az előnyösebb, és ez illik a jó költőhöz.
EnglishTemper, Ilhundyl, is the downfall of many a foolish young mageling, the Magister said calmly.
- A hirtelenkedés, Ilhundyl, már sok ostoba fiatal mágustanonc életét követelte. - mondta a Magiszter nyugodtan.
EnglishFar to the south, beyond the mountains they had just crossed, the downfall of the Tiste Edur was being plotted.
Messze délen, túl a hegyeken, melyeken csak most keltek át, a Tiste Edur nép bukását tervezték.
EnglishIt was his gentle Irish monks who brought about our downfall.
Az ő jóságos ír szerzetesei taszítottak vesztünkbe.
EnglishThe Warlock Lord remembers all too well how they brought about his downfall in the First War of the Races.
A Boszorkánymester túlságosan is jól emlékszik rá, miként idézték elő bukását a Fajok Első Háborújában.
EnglishI never knew the saint; the saint was my downfall!
Sose ismertem a szentet; a szent lett az én bukásom!