"to draw up" translation into Hungarian

EN

"to draw up" in Hungarian

Context sentences for "to draw up" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut there is one big drawback: it is wrong to draw up such rules at EU level.
Egy nagy baj van ezzel: nem helyes uniós szinten ilyen szabályokban gondolkodni.
EnglishHowever, to draw up a good European energy policy, you need a good database.
A jó európai energiapolitika előkészítéséhez azonban jó adatbázisra van szükség.
EnglishThe Member States shall draw up and communicate to the Commission lists of:
(1) A tagállamok összeállítják és közlik a Bizottsággal a következő listákat:
EnglishThe Commission will draw up a summary of the main developments in the Member States.
A Bizottság elkészíti a tagállamokban bekövetkezett fő fejlemények összegzését.
EnglishWhen you compare it with these aims, you will be able to draw up a better law.
Ha összeveti a törvényt azokkal a célokkal, egy jobb törvényt lesz képes megalkotni.
English(DE) Mr President, the right to draw up a budget is the central right of a parliament.
(DE) Elnök úr, a költségvetés kidolgozásának joga egy parlament legfontosabb joga.
EnglishWe need to draw up a work programme for the TEC that can be established next year.
Egy új munkaprogramot kell felvázolnunk a TGT számára, amelyet jövőre lehet elfogadni.
EnglishWe need to draw up a special programme for the recovery of wild salmon.
A vadon élő lazacállomány helyreállítására speciális programot kell kidolgoznunk.
EnglishShe was doing research in her spare time, hoping to draw up a family tree.
A szabadidejében ugyanis amatőr eredetkutató, és szeretne felállítani egy családfát.
EnglishIt is relatively easy to draw up and implement proposals on these issues.
Az érintett kérdésekben viszonylag egyszerű javaslatokkal élni, azokat végrehajtani.
EnglishAs politicians, we are in a position to draw up and implement guidelines.
Politikusként módunkban áll iránymutatásokat összeállítani és végrehajtani.
EnglishThe applicants have begun to draw up their projects and to learn the rules of the fund.
A kérelmezők elkezdték kidolgozni projektjeiket és megismerni a támogatás feltételeit.
EnglishThe European Commission and the Member States must draw up an action plan to this end.
Az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak e célból cselekvési tervet kell kidolgozniuk.
EnglishFor their part, governments must draw up programmes for developing innovation.
Ami a kormányokat illeti, programokat kell kialakítaniuk az innováció fejlesztése érdekében.
EnglishI think that it is important to draw up a text that is, in the first place, truly flexible.
Először is olyan szöveget kell megalkotni, amely elsősorban valóban rugalmas.
EnglishThis is an area where we need to draw up precise rules defining a clear framework.
Ez egy olyan terület, ahol pontos szabályok kellenek a világos keretrendszer meghatározásához.
EnglishWe need to draw up legislation which is equal to this complexity.
Olyan szabályozást kell alkotnunk, amely illeszkedik ehhez a bonyolult helyzethez.
EnglishHe began to mentally draw up a list of people who had things to answer for.
Gondolatban végigfutott azoknak az embereknek a listáján, akiknek felelniük kell tetteikért.
EnglishBut we have never got beyond that to draw up common transatlantic standards.
De ennél messzebbre soha nem jutottunk, hogy közös transzatlanti szabványokat állapítsunk meg.
EnglishDoes the Commission intend to draw up new regulations to cover them?
Szándékában áll-e a Bizottságnak, hogy ezekre vonatkozóan új rendeleteket dolgozzon ki?
Other dictionary words