EN drive
volume_up
{noun}

1. general

drive
Organic matter burns lamplighter yellow below the drive flame, then fades.
A hajtómű lángja alatt a szerves anyag a lámpagyújtogatók sárga fényével ég, aztán elhalványul.
The drive went off after ten minutes of maneuvering.
Tíz perc manőverezés után a hajtómű leállt.
Horgonyozzák le a hajójukat a hajtómű-kapszulánkhoz.
Even with four-wheel drive and chains, there is some danger of sliding.
A négy kerék meghajtás és a hólánc ellenére is előfordulhat, hogy megcsúszunk.
The street hadn't been plowed in several hours, but the four-wheel drive was up to the task.
Az utcát órák óta nem ekézték, de a négykerék-meghajtás megtette a magáét.
The Toyota skidded sideways on a patch of ice that front-wheel drive didn't master.
Az egyik kereke megcsúszott egy jégborDan, és négykerék-meghajtás ide vagy oda, a jármű keresztbe fordult az úton.
The drive was easy, at least as far as Tijuana, and left room for such musings.
A kocsiút nem okozott problémát, legalábbis Tijuanáig nem, és lehetővé tette az ilyen tűnődéseket is.
They were standing just where the drive intersected the park before turning an abrupt corner by a clump of trees.
Ott álltak, ahol a kocsiút szelte át a parkot és a fák közt hirtelen szögben kanyarodott el.
Leading out of the stableyard a back drive led through the park which was fenced on either side of it, and under a railway arch into a small back lane.
Az istállóudvarról kerítéssel szegett kocsiút vezetett át a parkon, és a vasúti híd alatt áthaladva egy kis mellékutcába torkollt.
drive (also: campaign, run, boosterism)
An economy drive was underway, he said, and the post I held was to be terminated.
Takarékossági kampány van kibontakozóban, mondotta, és az álta
I put the spent cartridge in a wastebasket for spent cartridges, which would be given to a scrap drive.
A töltényhüvelyt bedobtam a töltényhüvelyek tárolására szolgáló szemétkosárba, ahonnan majd elviszi a vasgyűjtő kampány.
This is a dirty campaign, as self-employed drivers continue to be covered by the Regulation on driving times and rest periods in any case.
Ez egy mocskos kampány, mivel az önálló vállalkozó gépjárművezetők továbbra is mindenképpen a vezetési és pihenési időről szóló rendelet hatálya alá tartoznak.
drive (also: energy, force, gimp, go)
The energy area is driven by demand, supply and environmental impact.
Az energia területét a kereslet, a kínálat és a környezeti hatások irányítják.
Another immediate priority is a vigorous drive to incorporate energy and climate goals into our growth and employment policy.
Egy másik közvetlen prioritás: határozottan cselekednünk kell az energia és éghajlati célkitűzéseknek a növekedési és foglalkoztatási politikánkba való beillesztése érdekében.
Ionized curtains glowed and rippled like polar auroras, only here the driving energy came not from a distant sun, but the ground itself.
Az ionfüggönyök sarki aurórákként ragyogtak és hullámzottak, csakhogy itt az energia nem egy távoli napból, hanem a talajból érkezett.
drive (also: driveway)
It stood in a large, well-tended garden, with shrubbery at one side and a gravel drive sweeping up to the front door.
Ápolt kertjében nyírott sövény mentén kavicsos kocsifelhajtó vezetett a bejárathoz.
I'm sitting here in the front room looking down the drive and I can see way down the road.
Itt ülök az utcai szobában, rögtön a kocsifelhajtó fölött, és jó hosszú szakaszon belátom az utat.
Two or three minutes only if he took the path at the right of the drive and came straight here.'
De ha a kocsifelhajtó jobb oldalán levő ösvényt választotta, és egyenesen idejött, akkor csak két vagy három percbe.
drive (also: ride)
But the twelve-mile drive? gasped Hatherley.
És a tíz mérföldes kocsikázás? kérdezte ámuldozva Hatherley.
Hét mérföldes kocsikázás áll előttünk.
An expedition, perhaps, to Castle Cliff; a visit to Jamestown; a nice drive and lunch at Pelican Point-or just a quiet morning on the beach.
Talán egy kirándulás a Kastélysziklához látogatás Jamestownba kellemes kocsikázás és utána ebéd a Pelikánfokon vagy csak egy nyugodt délelőtt a strandon ...
drive (also: action, aggression, attack, brunt)
During lunch at the Pond HotelPreston had suggested they drive past the spot of the mugginghe excused himself to make a telephone call.
A Pond Hotelban fogyasztott ebéd alatt Preston ötlete volt, hogy nézzék meg a támadás helyszínét is Preston bocsánatot kért, hogy telefonálnia kell.
drive (also: campaign, front, movement)
We're -- we're in the middle of a membership drive.
Mi...mi épp egy barátkozási mozgalom közepén vagyunk...
drive (also: drift, green, growth, hunting)
Wilson, will you tell Jennings... that we'll have the soup after the fourth drive tomorrow.
Wilson, megmondaná Jennings-nek... hogy a levest holnap a negyedik hajtás után kérjük.
drive (also: motoring)
It was May I and the oddest memory came back to him - of a long drive out of New Orleans, and along the Gulf Coast to Florida when he was a boy.
Május elseje volt, és benne fölmerült egy különös gyermekkori emlék, egy hosszú autózás New Orleansból Floridába, az öböl partján.
I hail from a border area, and driving around the area for half an hour, you can face road tolls six times!
Én egy határ menti területről származom, ahol fél órai autózás közben akár hatszor is találkozhat az ember közúti díjbeszedő rendszerrel!

2. sports

drive

3. military

drive (also: expedition)

Context sentences for "drive" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHere, the objective of one of them is to drive a wedge between the two parties.
A mostani vitában az egyik nagy párt célja az, hogy a két párt közé éket verjen.
EnglishThe meeting had gone well, Dmitriy told himself on the drive back to his hotel.
Sikeres volt a megbeszélés, gondolta magában Dmitrij útközben vissza a hotel felé.
EnglishYou going to drive us home, sir? the detail chief asked, suspecting the answer.
Ön fogja vezetni a gépet, uram? kérdezte a főnök, noha már sejtette a választ.
EnglishBesides, I've always thought it would be a lot of fun to drive like James Bond.'
Különben is mindig jó mókának gondoltam, ha az ember úgy vezethet, mint James Bond.
EnglishHe registered almost nothing of the drive toward Mossad headquarters in Tel Aviv.
Szinte nem is látta Tel-Avivot, miközben a Moszad főhadiszállására hajtottak.
EnglishWell, Fort William but it's at least four hour drive back the way we just came.
Nos, az Fort William, de legalább 4 óra autóval visszafelé az úton amerről jöttünk.
EnglishRamsey was still arguing as the car pulled into the drive before Shepheard's.
Ramsey még akkor is zsörtölődött, amikor a kocsi lehúzódott a Shepheards előtt.
EnglishI'd drive you home, if I drove, Mr. Gaunt said, but I'm afraid I never learned.
- Hazavinném kocsin - mondta Mr. Gaunt -, csak éppen vezetni nem tanultam meg soha.
EnglishIf you get too swacked to drive home, I'll have the Secret Service take you.
A véralkoholszint miatt pedig ne aggódjon, majd hazavitetem a titkosszolgálattal.
EnglishI'll drive an SUV, you drive the other, and we'll get it all done at one time.
Tehát én megyek egy autóval, te egy másikkal, és így egy körrel megoldjuk a dolgot.
EnglishI mean, you could drive your car 55 million miles... on a gallon of heavy water.
Vagyis, akár 55 millió mérföldet is megtehet az autójával... egy gallon nehéz-vizzel.
EnglishIf she agrees to come out, they drive her to the airport and fly her to Seoul.
Ha Kimberly Norton hajlandó jönni, kiviszik a reptérre, és elröpítik Szöulba.
EnglishA piercing cry only Trull could hear, yet a sound that threatened to drive him mad.
A sikolyt persze csak Trull hallotta, de már attól félt, hogy bele fog bolondulni.
EnglishI felt faint again and batted at a mosquito that was trying to drive me mad.
Ismét elgyengültem, és lecsaptam egy szúnyogot, amely az őrületbe akart kergetni.
EnglishWe're not gonna drive around this town with a dead girl in the back of our van!
Nem fogunk odamenni a városon keresztül... egy halott lánnyal a furgonomban!
EnglishAnd convenient is not something that you drive for an hour and charge for eight.
És az nem kézreálló, amit egy órán át vezetsz, majd nyolc órán át töltesz.
EnglishOkey--but I drive the car and carry the money--and you do the hiding in the back.
Rendben van, de én vezetem a kocsit, és nálam lesz a pénz, és maga rejtőzik el hátul.
EnglishI didn't drive here, Frank assured her, again stressing each sound in each word.
Nem kocsival jöttem - nyugtatta meg Frank, miközben megint megnyomott minden szótagot.
EnglishWhat it looked like was something a third-echelon mobster might drive around in.
Inkább olyannak látszott, mint amit valami középszintű maffiafőnök választana magának.
English-- or the waiting will drive me nuts.
Valahogy el kell ütni az időt nem igaz, Ander? különben megőrjít a várakozás.