EN

to drive [drove|driven] {verb}

volume_up
`You don't operate on people's brains the way you drive this car, do you?'
De ugye az emberek agyát nem úgy operálja, ahogy vezet? kérdezte Michael.
And if we have it, you'll decide how many miles to drive, what mode of travel, where to live and work.
És ha így lesz, mindenki eldöntheti, hány mérföldet vezet, milyen utazási formában, hol él és hol dolgozik.
Hogy vezet ez a barom!
to drive
volume_up
üt {vb} (labdát)
Foremost, I have come to think that romantic love is a drive, a basic mating drive.
Elsőként, kezdem azt gondolni, hogy a romantikus szerelem egy út, egy alapvető párválasztási út.
This was a routine fourteen-minute drive through central Moscow.
A szokásos, Moszkva központján átvezető reggeli út negyven percig tartott.
It doesn't take all day to drive from Pasadena to Venice.
Nem tart egy egész napig Pasadenából az út Veneziába.
But it is an infallible principle that the slaying of the innocent will drive you mad.
Ám az az elv igenis örök érvényű, hogy az ártatlanok lemészárlása az őrületbe hajt.
(PL) Mr President, five thousand juggernauts drive through the town of Augustów every day.
(PL) Elnök úr, naponta ötezer kamion hajt át Augustów városán.
Mozdulatlanul néztem, hogyan hajt el.
If I drive straight through, I'll be there for supper.
Ha minden jól megy, vacsorára ott is leszek.
- Olyan gyorsan megy, ahogy bír.
Nem megy egyszerre az ivás és a vezetés?
to drive
volume_up
bever {vb} (szeget)
szöget egészen bever
szöget tövig bever
egészen bever vmit
I want us to see carbon prices rise so we drive forward the low carbon investments in the future.
Olyan szén-dioxid-áremelkedést akarok látni, ami a jövőben is alacsony kibocsátást célzó befektetésekre ösztönöz.
Isn't it always true? Heart is what drives us and determines our fate.
A szívünk ösztönöz, és meghatározza sorsunkat.
But a major threshold is passed when you mature enough to acknowledge what drives you and to take the wheel and steer it.
De nagyon nagy lépés, amikor elég érett vagy, hogy tudatosítsd, mi ösztönöz és hogy megragadd a kormányt, és irányítsd.
Seeing the Bull driving unicorns into the sea, Schmendrick said.
- Látod a Bikát, amint egyszarvúakat űz a tengerbe - mondta Schmendrick.

Context sentences for "to drive" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHere, the objective of one of them is to drive a wedge between the two parties.
A mostani vitában az egyik nagy párt célja az, hogy a két párt közé éket verjen.
EnglishThe meeting had gone well, Dmitriy told himself on the drive back to his hotel.
Sikeres volt a megbeszélés, gondolta magában Dmitrij útközben vissza a hotel felé.
EnglishYou going to drive us home, sir? the detail chief asked, suspecting the answer.
Ön fogja vezetni a gépet, uram? kérdezte a főnök, noha már sejtette a választ.
EnglishBesides, I've always thought it would be a lot of fun to drive like James Bond.'
Különben is mindig jó mókának gondoltam, ha az ember úgy vezethet, mint James Bond.
EnglishHe registered almost nothing of the drive toward Mossad headquarters in Tel Aviv.
Szinte nem is látta Tel-Avivot, miközben a Moszad főhadiszállására hajtottak.
EnglishWell, Fort William but it's at least four hour drive back the way we just came.
Nos, az Fort William, de legalább 4 óra autóval visszafelé az úton amerről jöttünk.
EnglishRamsey was still arguing as the car pulled into the drive before Shepheard's.
Ramsey még akkor is zsörtölődött, amikor a kocsi lehúzódott a Shepheards előtt.
EnglishI'd drive you home, if I drove, Mr. Gaunt said, but I'm afraid I never learned.
- Hazavinném kocsin - mondta Mr. Gaunt -, csak éppen vezetni nem tanultam meg soha.
EnglishIf you get too swacked to drive home, I'll have the Secret Service take you.
A véralkoholszint miatt pedig ne aggódjon, majd hazavitetem a titkosszolgálattal.
EnglishI'll drive an SUV, you drive the other, and we'll get it all done at one time.
Tehát én megyek egy autóval, te egy másikkal, és így egy körrel megoldjuk a dolgot.
EnglishI mean, you could drive your car 55 million miles... on a gallon of heavy water.
Vagyis, akár 55 millió mérföldet is megtehet az autójával... egy gallon nehéz-vizzel.
EnglishIf she agrees to come out, they drive her to the airport and fly her to Seoul.
Ha Kimberly Norton hajlandó jönni, kiviszik a reptérre, és elröpítik Szöulba.
EnglishA piercing cry only Trull could hear, yet a sound that threatened to drive him mad.
A sikolyt persze csak Trull hallotta, de már attól félt, hogy bele fog bolondulni.
EnglishI felt faint again and batted at a mosquito that was trying to drive me mad.
Ismét elgyengültem, és lecsaptam egy szúnyogot, amely az őrületbe akart kergetni.
EnglishWe're not gonna drive around this town with a dead girl in the back of our van!
Nem fogunk odamenni a városon keresztül... egy halott lánnyal a furgonomban!
EnglishAnd convenient is not something that you drive for an hour and charge for eight.
És az nem kézreálló, amit egy órán át vezetsz, majd nyolc órán át töltesz.
EnglishOkey--but I drive the car and carry the money--and you do the hiding in the back.
Rendben van, de én vezetem a kocsit, és nálam lesz a pénz, és maga rejtőzik el hátul.
EnglishI didn't drive here, Frank assured her, again stressing each sound in each word.
Nem kocsival jöttem - nyugtatta meg Frank, miközben megint megnyomott minden szótagot.
EnglishWhat it looked like was something a third-echelon mobster might drive around in.
Inkább olyannak látszott, mint amit valami középszintű maffiafőnök választana magának.
English-- or the waiting will drive me nuts.
Valahogy el kell ütni az időt nem igaz, Ander? különben megőrjít a várakozás.