EN droop
volume_up
{noun}

droop (also: gradient, hang, inclination, pitch)
droop (also: descent, downfall, drop, ebb)
volume_up
esés {noun}
droop (also: languor)
droop (also: relaxation)
droop (also: withering, wilt)
droop (also: inclination)
droop
droop
droop

Synonyms (English) for "droop":

droop

Context sentences for "droop" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd your eyes always look sad... the way they droop off to the side.
És a szemeid mindig szomorúnak látszanak... mintha kicsit lehunynád őket.
EnglishEven his mustache seemed to droop a little more than it had in my office.
Még a bajusza is kicsit jobban lekonyult, mint az én irodámban.
EnglishHe's been driving Toshio and me until our flukes droop, and he has top priority on this line.
A lelket is kihajtotta belőlünk, és elsődleges prioritása van nálunk.
EnglishIt had pulled her right eye down in a kind of droop that looked like a wink.
A jobb szeme ettől olyan hatást keltett, mintha kacsintana.
EnglishMadouc said: “It is the effect of his plaintive eyes and the long droop of his mustaches.
- Csak könyörgő szeme és hosszú, lekonyuló bajusza teszi - mondta Madouc.
EnglishJessie let her head droop to one side, hair hanging almost down to the mattress, mouth quivering abjectly.
Jessie feje oldalra csúszott, haja a matracig lógott, a szája szánalmasan remegett.
EnglishThere was a sulky droop to her lips and the lower lip was full.
Ajkait rosszkedvűen elbiggyesztette; az alsó ajka duzzadt volt.
EnglishThe head proceeded to droop, as the slit eyes glazed over.
Az állat szeme megüvegesedett, feje lassan lekókadt.
EnglishHe pulled a chair over and sat in it and spread his bony upjutting knees and let his empty hand droop between them.
Odahúzott egy széket, leült, kinyújtotta csontos, kidudorodó térdét, és szabad kezét lábai közt lóbálta.
EnglishShe turned away, and her whole figure seemed to droop.
Elfordult, szinte összeesett az egész alakja.
EnglishQueen Sollace's face took on a petulant droop.
Sollace királyné durcás arcot vágott.
EnglishHe let his head droop, staring at the floor.
Hadd beszéljünk veled!", rimánkodtak.
EnglishThe looseness of his lower lip and the droop of his upper eyelids combined with the v's in his face to make his grin lewd as a satyr's.
Laza alsó ajkával és felhúzott szemöldökével, arca valamennyi V betűjével egy szatír feslett mosolyát idézte.
EnglishAs slowly he turned from her and stepped into the magical barge, Morgaine watched the droop of his shoulders and saw the glint of the setting sun on his hair.
Lancelet lassan megfordult, és Morgaine látta meggörnyedt vállát, s megcsillanni haján a lenyugvó napot.
EnglishDeputy Droop-a-long.
EnglishThe cross began to droop toward the ground as the trooper approached the window in which Paul sat, his gray invalid's face framed by jags of broken glass.
Közeledett az ablakhoz, mely mögött ott ült Paul, hamuszürke arca a szilánkosra törött ablaktábla keretébe foglalva, és a kereszt lassan a föld felé konyult.