EN

drop {noun}

volume_up
drop (also: drip, globule, speck, spot)
A drop - a drop, no doubt, of the water which washed thy body - has been sprinkled in my face.
Bizonyára homlokomra hullott egy csepp, egy csepp a vízből, amely mosta testedet.
A Bizottság javaslata mindössze 60 millió euróról szól, de ez csak csepp a tengerben.
If you look at the tables, this really is a drop in the ocean.
Ha megnézik a táblázatokat, ez valójában csepp a tengerben.
drop (also: blob, drip)
My lips closed against his silky white flesh so that not a drop would be lost.
Rászorítottam ajkamat a selymes, fehér húsra, hogy egyetlen csöpp se menjen kárba.
Egyetlen csöpp vér sem folyt ki.
A few drops struck the rubber floormat and it also began to bubble.
Néhány csöpp a kocsi aljának gumiszőnyegére került, és pezsgett az is.
Esés közben felfordult a gyomra.
The kid stumbled and dropped to his hands and knees, which proved to be a fortuitous fall, for in that instant the gunmen opened fire.
A fiú megbotlott, és térdre esett, ami több mint valószínű, életmentő esés volt, mert a fegyveresek abban a pillanatban golyózáport zúdítottak a házra.
Impelled by the power of the Freyas mighty pumps, the oil leaped the starboard rail, dropped twenty-five feet, and thundered into the sea.
A Freya nagy teljesítményűű szivattyúinak erejétőől hajtva az olajsugár átívelt a bal hajókorlát felett, és nyolcméteres esés után dübörögve csapódott a tengerbe.
In no other European country apart from the three Baltic States has there been a drop in economic output of more than 10%.
A három balti országon kívül egyetlen európai országban sem volt 10% fölötti gazdasági visszaesés.
Yet despite that drop, Europe remains the biggest donor, especially in Africa, and we hope the drop will only be temporary.
Európa azonban a visszaesés ellenére még mindig a legnagyobb adományozó, különösen Afrikában, és reméljük, hogy a csökkenés átmenetinek bizonyul.
'There isn't even a lemon drop here in the hall.
Itt egy citromos cukorka sincs.
Drop down is not stopped when drop down key is released.
A leesés nem marad abba a lefelé nyíl elengedésekor.
drop (also: pellet, tablet, pill)
drop (also: water drop)
volume_up
vízcsepp {noun}
The drop of water that cooled his wrathful fury was a reflection that flashed across his brain like lightning.
Az a vízcsepp, amely Vautrin dühét lehűtötte, egy villámgyors meggondolás volt.
When a single drop of water fell heavily from an overhanging stone projection, the placid surface rippled outward once and was still.
Ha egy nehéz vízcsepp hullott le valamelyik kőoszlopról, a nyugodt felszín gyűrűt vetett, azután kisimult.
Two drops of water fell onto the nest, making a momentary dark spot that disappeared almost at once.
Két vízcsepp hullott a darázsfészekre, rövid időre sötét foltot hagyva, amely szinte rögtön el is tűnt.

Context sentences for "drop" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet me tell her, at the behest of her mother, to drop the emerald into the sea.'
Charlotte-nak pedig hadd mondjam, anyja nevében, hogy vesse a smaragdot a tengerbe.
EnglishHe saw every drop of color drain from her face until it was like a mask of snow.
Látta, hogy Emer arcából kifut a vér, látta, hogyan válik ez az arc hómaszkfehérre.
EnglishAh, Sparhawk,' the white-haired man drawled urbanely, so good of you to drop by.
Ó, kedves Sparhawk szólalt meg vontatott udvariassággal a fehér hajú renegát.
EnglishCreates a link when you drag-and-drop an object from the Navigator into a document.
Hivatkozást hoz létre, egy objektum a Navigátorból a dokumentumba való húzásakor.
EnglishMy father-in-law saw the vase about to drop, and he went off like a burglar alarm.
Az apósom látta, hogy mindjárt leesik a váza, és fölharsant, mint a riadókürt.
English'Please excuse the intrusion, but I was in the neighborhood and thought I'd drop by.
Bocsánat, hogy csak így betörtem, de miután errefelé jártam, gondoltam, beugrok.
EnglishDrop in a couple of coppers to make it look as if you've already got something.'
Dobj bele néhány rezet, mintha már sikerült volna összekoldulnod némi pénzt.
EnglishThe old leaves looked dusty and dark and ready perhaps to dry up and drop away.
A régi levelek porosan sötétlettek, nemsokára elszáradnak, és le is hullanak talán.
EnglishJankle rattled his ice, then drained the last drop of liquid from his glass.
Jankle megcsörgette a jégkockákat, majd az utolsó cseppig felhajtotta az italát.
English(I may say that I was alway free to drop in for lunch at Alderbury if I chose.)
(Meg kell jegyeznem: Alderburybe akkor állíthattam be ebédre, amikor csak akartam.)
EnglishI'll drop a tactical nuke on it if that's what you want, you fucking beldame!
Egy taktikai atombombát is rádobok, ha ez a szíved vágya, te rohadt boszorkány!
EnglishYou cannot drag and drop copies of graphics, OLE objects, references and indexes.
Húzással nem lehet képeket, OLE-objektumokat, hivatkozásokat és jegyzékeket másolni.
EnglishNone of them are going to worry much if you drop out of sight for a week or ten days.
Egyiküknek sem okoz álmatlan éjszakát, ha nyolc-tíz napra eltűnsz a szemük elől.
English(Applause) From the drop-down menu, choose the first letter you want to type.
(Taps) A legördülő menüből válassza ki azt a betűt, amit be szeretne gépelni.
EnglishThis represents a drop of 90%, leaving only 10% of the jobs still in place.
Ez 90%-os csökkenést jelent, amely után a munkahelyeknek alig 10%-a maradt meg.
EnglishHe could afford it financially, of course, but he couldn't afford to drop out.
Anyagilag persze megengedhette volna magának, de azt nem, hogy megszakítsa munkáját.
EnglishYou can’t expect me to drop everything and entertain these strangers.
Nem várhatod el, hogy abbahagyjak mindent és szórakoztassam ezeket az idegeneket.
EnglishBrys watched the Ceda nudge the cauldrons lid aside then drop the crab in.
Brys figyelte, amint a Kréda félretolja az üst fedelét, s bepottyantja a rákot.
EnglishI paid off and stopped in a bar to drop a brandy on top of the New York cut.
Fizettem, és megálltam a bárban, hogy lehajtsak egy brandyt a New York-szelet után.
EnglishAnd we make a drop-in replacement for that plastic that's made from petrochemicals.
És amit készítünk, az leválthatja a petrolkémiai módon készült műanyagokat.