"duct" translation into Hungarian

EN

"duct" in Hungarian

EN duct
volume_up
{noun}

duct (also: barrel, passage, pipe, tube)
volume_up
cső {noun}
One of the ducts would have taken air from the furnace in the house.
Az egyik cső a házban lévő kazánból hozhatta a levegőt.
The logical place for that duct would have been just below the ceiling, but the snakes had prevented me from noticing the duct if it was there.
A logikus helye ennek a csőnek a mennyezet alatt lett volna, de a kígyók miatt nem tudtam megfigyelni, ott volt-e a cső.
duct (also: cable, line, conduit)
I would have liked to weep, but the ducts were as dry as the hot-water pipes.
Sírni szerettem volna, de könnycsatornám éppoly száraz volt, mint a melegvíz-vezeték.
duct (also: canal, channel, ditch, drain)
Just past here are the ducts into the building.
Itt van az épületbe vezető csatorna.
duct (also: chase, cut, dike, ditch)
volume_up
árok {noun}
duct (also: pipeline)
duct (also: pot, vessel)
volume_up
edény {noun}
duct (also: line, round, route, run)
volume_up
járat {noun}
duct (also: flue, slot, stack, tunnel)
duct

Synonyms (English) for "duct":

duct

Context sentences for "duct" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHer sobs were more pathetic for being muffled by the rag in her mouth and the lip-sealing duct tape.
Zokogását szánalmas nyöszörgéssé tompította a szájába tömött vatta és a ragasztószalag.
Englishhe asked, voice soft as a sigh from a ventilation duct.
A hangja halk volt, és lágy mint a szellőzőberendezés lihegése.
EnglishThe duct had a baffle on it so that rain would pour off and not get into the ventilation system.
A csövön volt egy terelőlap, hogy az eső ne folyjon bele, és ne jusson be a szellőzőrendszerbe.
EnglishWhen you press the duct tape across our mouths, I'm begging you to ...
Amikor a szánkra szorítod a ragtapaszt, könyörgök, hogy...
English- I'll handle-- Get my Vaseline, a banana, and some duct tape.
- Itt az alkalom-- Add a Vaseline-t, a banánt, és a madzagot.
EnglishTied her hands and covered her mouth with duct tape.
Összekötözte a kezét, és egy ragtapasszal beragasztotta a száját.
EnglishThe stones had concealed an eight-inch-wide duct sticking up.
A kövek húsz centiméter széles, kiálló csövet fedtek el.
EnglishI understand why you need to put the duct tape over our mouths.
Megértem, miért kell a szánkra tenned a ragtapaszt.
English...if you ever had duct tape ripped off your naked buttocks!
...ha már téptek le ragtapaszt a pucér fenekedről!
EnglishI remember, they strapped me to a chair with duct tape...
Emlékszem, odaragaszottak a székhez szigszalaggal...
EnglishIf I had my way, Bear, there'd be a filter in every urethral duct to eliminate your type.
Ha rajtam múlna, Bear. akkor szűrőt építtetnék minden ondóvezetékbe, hogy ne születhessenek ilyen képződmények, mint maga.
EnglishBesides the telecommunications companies, other public enterprises must also be involved in duct-sharing.
A távközlési vállalkozásokon kívül más állami vállalkozásokat is be kell vonni az alépítmények megosztásába.
EnglishThe breeze from a nearby air duct brushed the droplets, which shuddered, then fell on the water like gentle rain.
A szellőzőnyílás fuvallata megborzolta a cseppecskéket, amelyek szelíd esőként hulltak vissza a vízbe.
EnglishThe other duct would have returned air to the furnace.
A másik visszavitte a levegőt a kazánba.
EnglishI did the same thing, but I used duct tape, man.
Szintén zenész, de én egy csövet használtam.
EnglishThe duct tape is gone, and we added a second detector on top of the breast, which has further improved our tumor detection.
A cellux eltűnt, és hozzáadtunk egy második detektort a mell fölött, ami tovább javította a tumor észlelését.
EnglishDuct tape pressed tightly across their mouths.
Ragtapasz szorosan a szájukra tapasztva.
EnglishNo sooner had she asked the question than Babette was up and clambering into a narrow duct that led off her playroom.
Alig tette fel a kérdést, Babette már fel is kelt a helyéről és bemászott egy csőbe, ami kivezetett a szobácskájából.
EnglishThe duct work had been completed in the attics.
A manzárdban befejezték a csatornázást.
EnglishPetey brought out the rope and the duct tape.
Petey előhozta a kötelet és a ragtapaszt.