"dwelling" translation into Hungarian

EN

"dwelling" in Hungarian

EN dwelling
volume_up
{noun}

dwelling (also: abode, habitation, house, residence)
dwelling (also: apartment, flat, habitation, home)
volume_up
lakás {noun}

Synonyms (English) for "dwelling":

dwelling

Context sentences for "dwelling" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHere were societies which lasted, while those dwelling in the valleys perished.
Némelyik szilárd volt, és sokáig megmaradt, mások lesüllyedtek a völgyekbe.
EnglishIron and ash wood may be of some aid, and the Sidhe may enter no dwelling unasked.
Vas és kőrisfa nyújt bizonyos védelmet, és a Sidhe nem lép be senki házába hívatlanul.
EnglishIt was not in her nature, however, to increase her vexations by dwelling on them.
De nem fért össze a kedélyével, hogy töprengéssel is növelje gondjait.
EnglishLife in any such multiple dwelling was life in an inferno of naked emotion for an Esper.
Egy szupér ilyen helyen úgy érezhette, hogy a mezítelen érzelmek poklában él.
EnglishYou were dwelling upon the sadness and horror and useless waste of life.
A sok szörnyűség, a sok bánat, az emberélet oktalan pazarlása jutott eszébe.
EnglishBut I don't intend to begin this narrative by dwelling on that shame.
De nem akarom azzal kezdeni ezt az elbeszélést, hogy a szégyenben dagonyázok.
EnglishAs I approached your dwelling, a woman of insane fury wished to kill me.
Ahogy lakhelyed felé közeledtem, egy eszelős nő rontott rám, és dühében meg akart ölni.
EnglishAnd we were delivered without further conversation to the penthouse dwelling of Arpad Leen.
Többet már nem beszélgettünk, míg meg nem érkeztünk Arpad Leen tetőteraszos lakásába.
EnglishYou just think it's morbid - that I'm dwelling on it all when I needn't.
Maguk csak azt hiszik, az valami beteges dolog, hogy folyton azon rágódom, amin nem kéne.
EnglishHe wanted a vast dwelling full of all those things he'd come to value.
Hatalmas lakást, teletömve mindennel, aminek értékét megtanulta becsülni.
EnglishThat improbable dwelling, incidentally, is invisible from the main house, where I am writing now.
Ez a lehetetlen lakhely történetesen nem látható a főépületből, ahol most írok.
EnglishHis mind was still dwelling on the fancy he had outlined at the club.
Gondolatai még mindig azon a hóbortos elképzelésen időztek, amelyet a klubban kifejtett.
EnglishOne did not become a good neurosurgeon by dwelling for very long on one's mistakes.
Aki sokáig kérődzik a hibáin, abból sohasem lesz jó idegsebész.
EnglishThe taxi let them out in a broad paved circle at the front of the dwelling.
A taxiból a ház előtti széles, kövezett, ívelt úton szálltak ki.
EnglishShe is the only one except myself dwelling upon Avalon who is of the old royal blood.
Rajtam kívül egyedül benne csörgedezik Avalonban a régi vérből.
EnglishSnow, endless snow, and some sort of stone dwelling, windows encrusted with ice.
Hó, végeláthatatlan hó, valami kőépület, zúzmarás ablakok.
EnglishGreedo tried to peer through the smoke to see if his family's dwelling complex was on fire.
Greedo próbált átlátni a füstön, hogy lássa, az ő háztömbjük is ég-e.
EnglishShe walked quickly down the hill toward her dwelling and summoned her attendant priestesses.
Gyorsan leballagott a dombról a szállására, hívta szolgáló papnőit.
EnglishHow long has it been since you asked me if we could have our own dwelling?
Mikor is kérdezted először, hogy nem lehetne saját lakásunk?
EnglishA place of dwelling, a forge, all the raw materials you will need.
Van otthonod, műhelyed, s beszereztem minden szükséges nyersanyagot.