EN to eat up
volume_up
{verb}

Similar translations for "to eat up" in Hungarian

to eat verb
to up verb
up preposition

Context sentences for "to eat up" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSomething large had evidently died, and they had assembled to clean - eat - it up.
Valami nagy állat pusztulhatott el, ezért gyűlt össze ennyi madár, hogy lepucolja - megegye.
EnglishBILL I've had people say they just eat my books up, but this is ridiculous.
BILL Hallottam már nem egy embertől, hogy csak úgy falják a könyveimet, de ez azért elképesztő.
EnglishJack, you'd better start liking this stuff, or it'll eat you up.
Jack, jobb lesz, ha elkezd megbarátkozni a tennivalóival, vagy azok felemésztik magát.
EnglishDedication's one thing, but this job will eat you up and spit you out.
J az elkötelezettség egy dolog, de ha nem vigyázol felőröl a munka.
EnglishYou three folks could eat up here for a year, I guess, Hallorann said.
Azt hiszem, legalább egy évre elég ennivaló van mondta Hallorann.
EnglishEat up, you guys, and I expect you to put away at least two of these sandwiches yourself, Ned Wilcox.
Egyetek, srácok, és elvárom, hogy legalább két szendvicset te is vegyél, Ned Wilcox.
English'You don't want to play with Jagger, fella, Jagger will eat you up.'
- Nem saját tapasztalatból tudom, csak hallottam, ez veszettül fáj.
EnglishSmart guy as he was, he was letting the job eat him up.
Egy ilyen okos, értelmes ember, és hagyja, hogy a munkája szép lassan feleméssze.
EnglishWell, you'll eat it up here until oleo seems a treat, Hallorann said, and laughed.
No, idefent addig eheti, amíg úgy érzi, hogy egy kis margarin megváltás volna mondta Hallorann, és nevetett.
EnglishAnd we can eat up the things from the refrigerator and the freezer.
Mi majd azt esszük, ami a frizsiderben meg a mélyhűtőben van.
EnglishThe girl said, 'It'll come up ... from ... inside ... and eat me ... eat me all up....'
- Idejön... belülről... és megesz... megesz teljesen...
English'... eat me ... all up,' the girl said, and she shuddered.
- Meg fog... enni... teljesen - mondta a kislány és megborzongott.
EnglishIt' eat me up inside if didn't find my true cosmetic destiny.
Emésztett belülről, hogy nem találtam meg szépséges végzetem.
EnglishEat it, Annie, suck on it, go on and eat it, be a Do-Bee and eat your book all up.'
Egye csak meg, Annie, szopogassa csak, falja fel, ahogy jó kiscserkészhez illik, fogyassza el a saját különbejáratú könyvét.
EnglishWhy, as men do aland-the great ones eat up the little ones.
"Csak mint a föld népe a nagy felfalja a kicsit."
English'His book is going to be a best-seller and the critics are going to eat it up like ice cream,' Martha said.
- Bestseller lesz a könyvéből, és a kritikusok is úgy zabálják majd, mint a fagylaltot - jelentette ki Martha.
EnglishEat up, it'll be time for your interrogation soon.
Egyen már, mindjárt itt az ideje a kihallgatásnak.
EnglishWell, David decided, hed best get up and eat something, see if he could con Alec into a morning swim.
Végül úgy döntött, a legokosabb, amit tehet ha felkel, eszik valamit, és megpróbálja Alecet rábeszélni egy reggeli úszásra.
English'Eat me all up,' the girl said forlornly.
- És megesz - mondta szórakozottan a lány.
EnglishAnd he said to me: Take the book and eat it up.
Így szólt hozzám: "Nesze, nyeld le!