"edifice" translation into Hungarian

EN

"edifice" in Hungarian

EN edifice
volume_up
{noun}

edifice (also: erection)
How will you convince Europeans that this edifice is a good one and that participation in it is worthwhile?
Hogyan fogja meggyőzni az európaiakat, hogy ez az építmény jó, és érdemes abban részt vállalni?
The Gaun, with insolent leisure, stalked toward a long edifice of dark tumbled arches.
A gaun arcátlan ráérősséggel lépkedett egy hosszúkás, romos, boltíves építmény felé.
. - Mr President, Mr Van Rompuy has been in office for one year, and in that time the whole edifice is beginning to crumble.
Van Rompuy úr egy éve van hivatalban, és ezalatt az egész építmény omlásnak indult.
edifice (also: house, premises, erection)

Synonyms (English) for "edifice":

edifice
English

Context sentences for "edifice" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI understand - I am not, I hope, indiscreet - that you yourself are planning such an edifice?
Úgy hallottam... remélem, nem vagyok indiszkrét... hogy madame is effélét tervez.
EnglishIt thus employed the sin of Iscariot as a stone in the marvellous edifice of the redemption.
Ily módon Iskariót bűnét mintegy kőnek használta fel a Megváltás csodálatos épületéhez.
EnglishShe and Audrey were sitting on the beach just below the imposing edifice of the Easterhead Bay Hotel.
Az Easterhead Bay Szálló tövében elterülő strandon üldögélt, Audrey társaságában.
EnglishIn another part of the edifice the official mole hunt, dating back to the spring of 1986, crawled on.
Az 1986 tavaszán indított hivatalos vizsgálat még folyt ugyan, de ólomlábakon haladt.
EnglishIt was on her stolidity, Miss Bulstrode reflected, that an exciting edifice had been built.
Ezt az érdekes intézményt az ő egyáltalán nem izgalmas személye nélkül aligha lehetett volna felépíteni.
EnglishThat crumbling edifice where totters self-worth.
Annál az omladozó épületnél, ami egykor önbecsülés volt.
EnglishCan you imagine the cost of such an edifice?
Elegendő lenne, hogy csődbe menjen tőle az egész királyság!
EnglishThere was something wrong about the edifice ahead, made out mostly in silhouette behind the faintly glimmering glass.
Valami nem stimmelt azzal az épülettel, aminek jobbára csak a körvonalait sejtette a tompán csillogó üveg körül.
EnglishHad the whole edifice collapsed in this monstrosity?
Beleomlott minden ebbe a szörnyűségbe?
EnglishHe skirted the onion-domed edifice and wended his way through the waking city center toward New Square.
Megkerülte a hagymakupolás épületet, a Novaja tér irányában átgyalogolt az ébredező város központján, majd ismét balra fordult.
Englishagatha christie one passed from a car to the interior of the sacred edifice, or as so often nowadays, a registrar's office.
A másik, jóval bonyolultabb kalap nyári délutánon rendezett, lehetőleg vidéki esküvőkön állta meg a helyét.
EnglishJohn and Father looked at each other for about ten seconds while the whole edifice of entendre-de-noblesse collapsed into dust.
John meg apám néhány pillanatig mereven bámultak egymásra: az entendre de noblesse egész épülete romba dőlt.
EnglishThe edifice was covered with an orange plastic netting that was manifestly intended to keep the facade from falling onto pedestrians.
Mindenesetre narancssárga háló fedte, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megvédje a járókelőket a törmelékektől.
EnglishThe Wanderer wrote that it had taken thousands of slaves laboring from dawn to dusk for over twenty years to construct the massive edifice.
A Vándorló azt írta, húsz éven át szolgák ezrei dolgoztak hajnaltól késő estig, hogy felépítsék a monstrumot.
EnglishDmitriy Popov had never expected to be inside this particular edifice, even wearing a VISITOR - ESCORT REQUIRED badge.
Dmitrij Popov soha nem hitte volna, hogy egyszer belülről látja ezt az épületet, akár LÁTOGATÓ - CSAK KÍSÉRÕVEL feliratú jelvényt viselve.
EnglishI looked back at the edifice.
EnglishShe described grandeur on a scale to amaze all Christendom: an edifice so majestic and rich that Lyonesse Town must surely become a destination of pilgrimage.
Lelkesen ecsetelte a pompát, amely lenyűgözné az egész keresztény világot; Lyonesse egész biztosan zarándokhellyé válna.
EnglishThe representative edifice has firm foundations, but from time to time it needs reforms and new ways to express itself with greater quality.
A képviselet építménye szilárd alapokon nyugszik, ám minőségének javítása érdekében időnként reformokra és új önkifejezési módokra szorul.
EnglishAlmost all the FCD is housed in a modern aluminum-and-glass seven-story edifice shaped in the form of a three-pointed star, rather like the logo of Mercedes cars.
Majdnem az egész EF egyetlen alumínium és üveg épületben van, egy hétemeletes, háromágú csillagra és kicsit a Mercedes emblémájára emlékeztető építményben.
EnglishA lean and fanatical colonel in Rome had devised a plan that could still bring the whole edifice tumbling down by organising the death of a single man.
Egy vakon rajongó szikár ezredes Rómában olyan tervet eszelt ki, amely ha sikerül, egyetlenegy ember meggyilkolásával még most is halomra döntheti az egész építményt.