EN effusive
volume_up
{adjective}

1. general

effusive (also: expansive, sloppy)
His praise was so effusive that, even reading it by herself, in her own kitchen, she was slightly embarrassed by the effusiveness of the praise.
Megfogalmazása olykor annyira ömlengő volt, hogy Tina alaposan zavarba is jött az olvasásakor.
The Hurree Babu of his knowledge - oily, effusive, and nervous - was gone; gone, too, was the brazen drug-vendor of overnight.
Az elhanyagolt, ömlengő, ideges Babu, akinek ő ismerte, eltűnt, s vele együtt eltűnt a tegnap esti pökhendi gyógyszerárus is.
effusive (also: ebullient)
effusive (also: exuberant, sloppy)
effusive
effusive
effusive
effusive (also: exuberant, flaming)
effusive
effusive (also: volcanic)

2. geography

effusive
effusive

Synonyms (English) for "effusive":

effusive

Context sentences for "effusive" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt was short, but I did not feel particularly effusive after this little misadventure.
Kurtára sikeredett a levél, de nem volt túl nagy kedvem az áradozáshoz e kis malőr után.
EnglishSoviet President Andrey Il'ych Narmonov was particularly effusive.
Andrej Iljics Narmonov, a szovjet elnök különösen kedélyes volt ezen az estén.
EnglishBeatrice was only slightly less effusive.
Beatrice csak egy kevéssel maradt el a túláradásban.
EnglishI expected effusive thanks and tears of joy and invitations from Tatzel, but I had none of these: only a surly ingratitude.
Köszönetre, örömkönnyekre és hálálkodásra számítottam Tatzeltől, de egyikben sem részesültem, csak duzzogásban.
Englishto be effusive in one's gratitude
azt sem tudja, hova legyen a nagy hálálkodásban
Englishto be effusive in one's thanks
azt sem tudja, hova legyen a nagy hálálkodásban
EnglishHe poured out further effusive apologies to Shepherd, until he realized that too many mea culpas could be worse than none at all.
Egypárszor még elnézést kért Sheptől, de aztán rájött, hogy a túl sok mea culpa többet ronthat a helyzeten, mint javít.
EnglishOne thing, surely, which prevented my being effusive, was my sense of my own homeliness and powerlessness and virginity.
Annyi azonban bizonyos, hogy a közvetlenségtől jórészt a saját rútságom, kiszolgáltatottságom és szüzességem érzése tartott vissza.
Englishto be effusive in one's gratitude
se vége, se hossza a hálálkodásának
Englishto be effusive in one's thanks
se vége, se hossza a hálálkodásának
EnglishNeville's welcome had been the most effusive, so it was likely that he would be given the most honored seat.
Neville fogadtatása is rendkívül tiszteletteljes és udvarias volt, így valószínűnek látszott, hogy valóban az idősebb férfi kapta a központi fotelt.
EnglishHis manner was not effusive.