"ejection seat" translation into Hungarian

EN

"ejection seat" in Hungarian

EN ejection seat
volume_up
{noun}

ejection seat (also: ejector seat)

Synonyms (English) for "ejection seat":

ejection seat

Context sentences for "ejection seat" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishElliott flipped switches on his left panel beside his ejection seat.
A katapultszék mellett, a bal oldali műszerfalon kapcsolgatni kezdte a gombokat.
EnglishHe was sitting back casually in his ejection seat, a contented smile on his face.
Kényelmesen hátradőlt a katapult ülésben, és elégedetten vigyorgott.
EnglishI've got nothing to jam, Wendy said, pounding in frustration on her ejection seat armrests.
- Nincs mit zavarnom - jelentette Wendy, és idegesen dobolt a karfán.
EnglishHis head rested on the headrest on the back of the ejection seat, his chest heaved.
A feje a pilótaszék fejtámlájára csuklott, hangosan zihált.
EnglishGet your butt back to your semi Dave doesn't have an ejection seat, sir, McLanahan said quietly.
- Dave-nek nincs katapultszéke, uram - mondta halkan McLanahan.
EnglishAfter the decision was made to get a second naviga requested that another ejection seat be installed.
- Amikor a kérésemre úgy döntöttek, hogy bevesznek még egy navigátort, elfelejtették vele küldeni a székét.
EnglishHis boots slipped in the blood and he went sprawling forward onto the floor like a man blown out of an ejection seat.
Beaver bakancsa megcsúszott a vérfolton, és ő úgy zuhant hasra a padlón, mint aki katapultált.
EnglishBut- Dave doesn't have an ejection seat, McLanahan them.
- Dave-nek nincs katapultszéke - árulta el McLanahan.
EnglishHe placed a hand near the yellow ejection trigger ring, now stowed on the front of his ejection seat between his legs.
A kezét a sárga katapult húzógyűrű mellé tette; a gyűrűt már készenléti állapotba igazította.
EnglishSwearing softly to himself, McLanahan flicked a small lever on the front left corner of his ejection seat.
McLanahan csendesen káromkodott, megpöccintette a katapult székének bal első sarkában lévő apró fogantyút.
English. get ready Ormack was rigid in his seat, his ejection levers raised, his control column stowed, ready for ejection.
Elliott végre észrevette az alattuk tornyosuló hegyláncot, és kicsit magasabbra emelte a gép orrát.
EnglishThen with help from Ormack, he settled himself into the pilot's ejection seat fastened the parachute harness.
A tábornok Ormack segítségével bekecmergett a pilóta katapultszékébe, és beszíjazta az ejtőernyős hevedert.
EnglishAs if to emphasize his point, he lolled lifelessly across the aisle, his parachute harness barely keeping him in his ejection seat.
És hogy nyomatékot adjon mondandójának, lefeküdt a két ülés közötti keskeny folyosóra.
EnglishMcLanahan sat back in the Old Dog's ejection seat, wiping sweat from his forehead and palms, and took a gulp of Tab.
McLanahan hátradőlt az Old Dog katapultszékén, és az izzadtságot törülgette a homlokáról, a tenyeréről.
EnglishOn the second ejection seat.
Ez a vészjelző uram, a második katapulton.
EnglishThis trainer is here primarily to give you practice in using your downward ejection seat, true, but I want you guys to get more out of it.
arra való, hogy a katapultálást gyakoroljuk ez igaz, de én azt szeretném, ha lehet, még többet hozzunk ki belőle.
EnglishArabov was rocketed out of the disintegrating fighter by his ejection seat, whose parachute opened a scant two hundred feet over the water.
Ernyője alig kétszáz méterrel a víz felett nyílt ki, de ekkor már öntudatlan volt a hirtelen gyorsulás okozta sokktól.
EnglishSatisfied, the catapult officer made the ready sig- nal, and Sanchez fired off a salute and set his head back on the hack of his ejection seat.
A katapulttiszt megadta a kész jelzést, Sanchez odatisztelgett neki, aztán az ülés fejtámlájának támasztotta fejét.
EnglishHer hands were flat on her thighs, palms down, despite the Old Dog's steep bank turn which usually made her grab onto her ejection seat armrests.
A tenyere a combján, pedig az Old Dog meredeken fordult, és ilyenkor mindig belekapaszkodott a katapultszék karfájába.
EnglishIt took longer for Luger to punch out on his ejection seat than it did for you to manually bail out after you realized your seat had malfunctioned.
Lugernek tovább tartott a székkel katapultálnia, mint magának kikászálódnia, amikor észrevette, hogy elromlott a katapult.