"elaborating on" translation into Hungarian

EN

"elaborating on" in Hungarian

See the example sentences for the use of "elaborating on" in context.

Similar translations for "elaborating on" in Hungarian

to elaborate verb
on adverb
on

Context sentences for "elaborating on" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTherefore we should start elaborating global standards.
Ezért el kell kezdenünk globális normák kidolgozását.
EnglishIm simply elaborating on a well-established career.
Csak továbbfejlesztek egy szép karriert
EnglishThey can't keep themselves from elaborating.
Önkéntelenül is bonyolítják a dolgokat.
EnglishParliament must take responsibility for elaborating and adopting a framework regulation that is binding on all Member States.
A Parlamentnek fel kell vállalnia, hogy kidolgoz és elfogad egy olyan keretszabályozást, amely minden tagállamra kötelező érvényű.
EnglishColleagues from big groups elaborating the political message the Chair wants to hear are treated with great generosity.
Azokkal a munkatársakkal, akik a nagy képviselőcsoportok által kidolgozott azon politikai üzeneteket mondják el, amelyeket az Elnök hallani akar, igen nagylelkűen bánnak.
EnglishIt involves a greater commitment to elaborating on those principles in order to promote growth and jobs for our citizens.
Nagyobb elkötelezettséget kíván meg az ezen elveknek való alapos megfelelés iránt, annak érdekében, hogy előmozdítsuk a növekedést és a munkahelyteremtést polgáraink számára.
EnglishColleagues from smaller groups elaborating the political message the Chair does not want to hear are treated with great meanness.
Azokkal a munkatársakkal, akik a kisebb képviselőcsoportok által kidolgozott azon politikai üzeneteket mondják el, amelyeket az Elnök nem akar hallani, sokkal fukarabb módon bánnak.
EnglishConcerning a question put by Mr Salafranca Sánchez-Neyra, a debate is now taking place in the Security Council, so I do not think I should be elaborating on that.
A Salafranca Sánchez-Neyra úr által feltett kérdésről az ENSZ Biztonsági Tanácsában most folyik a vita, ezért úgy vélem, erről részletesen nem kell szólnom.
EnglishElaborating on Frontex's operational capacity, how does the Council feel about creating regional centres in sensitive areas, particularly at the southern maritime borders?
A Frontex műveleti kapacitásával kapcsolatban pedig mi a Tanács véleménye a regionális központok létrehozásáról az érzékeny területeken, különösen a déli tengeri határokon?

Other dictionary words

English
  • elaborating on

In the Esperanto-English dictionary you will find more translations.