EN

elastic {noun}

volume_up
To my eyeglasses is attached what seems a length of fine black cord - but it is elastic cord.
Cvikkeremre vékony fekete zsinór van kötve valójában gumizsinór.
The elastic, released, will hang down innocently from the eyeglasses on which my body is lying.
A meglazult gumizsinór semmi gyanút se keltve lóg majd le a cvikkerről, amelyen fekszem.
I tickled the catch open and looked in at three oversized Russian cigarettes under the band of elastic.
Felkattintottam a tetejét, és szemügyre vettem a gumiszalag alatt lapuló három hosszú orosz cigarettát.

Synonyms (English) for "elastic":

elastic

Context sentences for "elastic" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe pulls him toward her by the elastic waistband of his running shorts.
- Azzal beleakasztotta a mutatóujját Garp kinyúló gatyakorcába, és maga felé vonta.
EnglishHis own shirt had not even come untucked from the elastic waistband of his sweatpants.
Zihálását nem hallotta, az inge pedig ki sem buggyant edzőnadrágjának gumipántja alól.
EnglishAlacrity handed Floyt an elastic, pouchlike affair with a fastening strap.
Tessék Alacrity egy elasztikus, rögzítőpánttal ellátott zsebszerű valamit nyújtott Floytnak.
EnglishThere was a large bandage and elastic cloth wrapped around the calf and thigh.
A combján valami elasztikus anyagból hatalmas kötés díszelgett.
EnglishHe found one that was elastic and resistant, and let the knife feel its way through.
Talált is egy szívós-ruganyosat, engedte áthatolni rajta a kést.
EnglishIt's just this elastic thing I have to wear sometimes... for lumbar support.
Ez egy ilyen gumi cucc, amit néha viselnem kell a derekam miatt.
EnglishThen there had been the snap of elastic - not hers but his - as he set the old Adam free.
És azután pattant a gumi az apja nadrágjában, nem az övében , és a jó öreg Ádám kiszabadult.
English'We came up fast, and the hull's made of steel, not elastic,' Claggett said in some annoyance.
- Gyorsan emelkedtünk, és a hajótest acélból van, nem műanyagból - felelte sértődötten Claggett.
EnglishThe goggles were still hung around Curt's neck on their elastic strap.
A szemüveg még mindig ott lógott gumiszalagon Curt nyakában.
EnglishSandy could see sweat running down the side of Curl's face, dampening the elastic that held his mask.
- Sandy láthatta, hogy Curt arcán folyik a verejték, benedvesíti a maszkot tartó gumiszalagot.
EnglishIt wasn't the snowmobile he wanted but the gascan held onto the back by a pair of elastic straps.
Nem az aeroszán kellett neki, hanem a benzinkanna, amit hátul két gumírozott tartószalag rögzített.
EnglishThe air around him seemed elastic, alive with electric fields.
A levegő mintha nyúlóssá vált volna az elektromos mezőkben.
EnglishIt was pierced in the brim for a hat-securer, but the elastic was missing.
A karimáját átlyukasztották egy helyen a kalapgumi tartója számára, de csak a tartó volt meg, a gumi már leszakadt.
EnglishThere was a moment so elastic and painful as to be unbearable.
Elviselhetetlenül feszült és fájdalmas volt e pillanat.
EnglishShe pulls out the elastic waistband of his shorts again, and this time she takes an unconcealed look.
- Ismét beleakaszkodott a gatyakorcába, de ezúttal leplezetlenül be is tekintett a futónadrág mélyébe.
EnglishThe Fund must be elastic so it can adequately respond to situations, and do so comprehensively.
Az Alapnak rugalmasnak kell lennie, hogy választ tudjon adni, mégpedig átfogó válaszokat ezekre a helyzetekre.
EnglishThe Taltos are simply too strong, too resilient, too elastic.
A táltosok túlságosan erősek, szívósak, rugalmasak.
EnglishSeems pretty well-stretched elastic to me, Dr. Probyn.
- Ez azért némiképp erőltetettnek látszik, tanár úr.
EnglishSandy had just time to see what was dangling from one hand: a pair of welders' goggles on an elastic strap.
Sandynek éppen csak annyi ideje maradt, hogy megállapítsa, mi lóg a kezéből: egy gumipántos hegesztőszemüveg.
EnglishHow lovely it all did seem, these plain and ordinary things that made up this silent and elastic moment.
Milyen szépnek láttam ezeket az egyszerű és hétköznapi dolgokat, amelyek ezt a képlékeny, néma pillanatot alkották!