EN elated
volume_up
{adjective}

elated (also: elevated, high, lofty, exalted)
When you are surfing on the top, you are all elated.
Amikor a hullám tetején szörfözünk, akkor emelkedett hangulatban érezzük magunkat.
I was elated, high as a kite and absolutely petrified.
Én mámoros voltam, emelkedett, mint a sasmadár, és tökéletesen halálra vált.
elated (also: elate)
The servo-amplified blow from the elated Star Marshal almost knocked the wind out of Gurgeh.
A fellelkesült csillaghadnagy erős ütésétől amit külcsontvázának motorja jól felerősített Gurgehnek majdnem kiszakadt a tüdeje.
elated
elated
I was elated, high as a kite and absolutely petrified.
Én mámoros voltam, emelkedett, mint a sasmadár, és tökéletesen halálra vált.
elated
elated
Arasham's elated, of course, and he's holding his desert nomads firmly at Dabour.
Arasham természetesen megmámorosodott a sikertől, és ezúttal nem eresztette szélnek a nomádjait.
elated (also: exulting, jubilant, exultant)

Synonyms (English) for "elated":

elated

Context sentences for "elated" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Director's threats had actually elated him, made him feel larger than life.
Az igazgató fenyegetései valósággal felvillanyozták, úgy érezte, szinte megnőtt tőlük.
EnglishBalensa was more than elated; she could hardly wait to see her husband go.
Balensával madarat lehetett volna fogatni, már alig várta, hogy a férje elmenjen.
EnglishAnd hard as it had been, I was deliciously tired now and elated to be alone.
Akármilyen nehéz volt a nap, mostanra kifáradtam, és örültem, hogy egyedül lehetek.
EnglishSparhawk was elated as he and his companions joined the crush at the door to the audience chamber.
Sparhawk társaival együtt jókedvűen csatlakozott az ajtóban tülekedő sokasághoz.
EnglishThough no money had changed hands, Fitch was elated with his success.
Bár eddig semmilyen összeg nem cserélt ténylegesen gazdát, Fitchet mégis tűzbe hozta a siker.
EnglishMenion slapped the elated Flick on his broad back and did a small dance step and leap.
Menion hátba vágta a boldog Flicket, és néhány bakugrást tett.
EnglishShe felt elated when she thought of the momentum of her triumph.
Az ellenszegülőket félreállította, a Birodalom ereje pedig egyre nőtt.
EnglishHe was elated when the clerk let him have a room key.
Kellemes izgalom áradt szét benne, amikor a portástól kapott egy szobakulcsot.
EnglishNevertheless, Seven Wars and Sortie-Wolf were plainly elated.
Az azonban látszott rajtuk, hogy ők sem csalódtak.
English·As morning approached, I was too elated by the whole night Ib take the question of danger seriously.
Közeledett a hajnal, de engem annyira felvillanyozott az éjszaka, hogy nem tudtam komolyan venni a veszélyt.
EnglishAs frightened as he was, he felt elated that neither Gable nor Sloane contradicted what he had said.
Bármennyire aggódott is, önbizalmat adott neki, hogy sem Gable, sem Sloane nem cáfolta egyetlen szóval sem, amit addig mondott.
EnglishI was an elated, gory mess when I was finished.
Mire végeztem, örömmámorban és vérben úsztam.
EnglishNeither had happened, and now the question was whether to be disappointed or elated by that turn of events.
De semmi efféle nem történt, s most az volt a kérdés, vajon csalódottak vagy jókedvűek legyenek-e az események ilyetén fordulásán.
EnglishFor, though elated by his rank, it did not render him supercilious; on the contrary, he was all attention to everybody.
A rang büszkeséggel töltötte el, de nem tette fennhéjázóvá; ellenkezőleg, mindenkivel a lehető legfigyelmesebben bánt.
EnglishHe now rushed, elated, into the Senate House.
EnglishHe felt elated, seeing the land, yet fearful of what he would be asked to give (was already giving, perhaps, without quite
Bármilyen undorítónak találta is Eigerman az Ashbery körüli teendőket, tudta, hogy ez az elmebeteg számára Isten ajándéka.
EnglishAnd suddenly he was elated.
Hirtelen éhesnek és boldognak érezte magát.
EnglishSaul felt elated, pulling away.
EnglishAnd Michael was secretly elated.
EnglishFather was so elated by the vastness of the ground floor, which was paved with cobblestones laid in sand, that he considered putting the kitchen up on a loft.
Apámat annyira föllelkesítette az irdatlan földszint, amelynek homokba ágyazott macskakő volt a padlata, hogy fontolóra vette, ne helyezze-e a konyhát a padlásra.