"elation" translation into Hungarian

EN

"elation" in Hungarian

EN elation
volume_up
{noun}

elation
elation

Synonyms (English) for "elation":

elation

Context sentences for "elation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut the strangest elation overcame me; I realized suddenly what I was seeing:
Ám a legfurcsább lelkesedés lett úrrá rajtam, mert hirtelen rádöbbentem, mit látok:
EnglishA strange and unset- tling mix of elation and discomfort roiled through Tay's breast.
Lelkesedésből és bánatból kevert, különös, felzaklató érzés töltötte el Tayt.
EnglishThe stress was bleeding off now, to be followed as usual by elation and fatigue.
Kezdett elmúlni a feszültség, és a szokásos fáradtság járt a nyomában.
EnglishHow many people around the world are dancing with elation at this very minute?
Hány ember a világon táncol túláradó jókedvvel épp ebben a pillanatban?
EnglishHe'd actually felt elation at the time, Chavez remembered with passing shame.
Akkor még büszkeséget is érzett, gondolta múló szégyenkezéssel Chavez.
EnglishThere was not a steady rhythm to it which caught me, but rather a general elation.
A mámor mintha kimosta volna a ritmust a hangok részeg tolongásából.
EnglishHe offered Boone no chance to contradict, his elation spiralling into hysteria.
Nem adott rá alkalmat, hogy Boone ellentmondjon neki; a beszéde hisztérikus hadarássá torzult.
EnglishHis own elation at the discovery was gone now that he'd given the information over to others.
Most, hogy továbbadta az információját, elillant a felfedezés okozta diadalérzete.
EnglishThere is an undeniable elation in causing mayhem, in bringing about such massive destruction.
Van valami részegít abban, ha az ember vét az élet törvénye ellen, és tömegeket pusztít el.
EnglishThe second of these three brain systems is romantic love: that elation, obsession of early love.
A második e három agyrendszer közül, a szerelem: a bimbózó szerelem emelkedettsége és rögeszméje.
EnglishThe initial emotions of denial and ela­tion were passing now.
Kedvetlenül felöltözött, és kiment a ház előtt várakozó autóhoz.
EnglishFor a moment I had felt elation as on the instant of waking before one remembers.
Egy pillanatra fellobbant bennem az öröm, mint a felébredés pillanatában, mielőtt az embernek eszébe jut a valóság.
EnglishShe stared at them with a mixture of elation and apprehension, and she found herself arguing with herself.
Egyszerre örült és rettegett, és ugyanebben a pillanatban megszólalt belül egy belső hang.
EnglishSo you go from elation to depression -- there's no depth.
Tehát az emelkedettségből a depresszióba esünk, nincs mélység.
EnglishHis elation vanished as the shape surged, elongating toward him like a cresting wave.
Öröme azonban szétfoszlott, amikor a lény kinyújtózott és egyetlen, mindent elnyelő hullámként az ork felé hömpölygött.
EnglishHis first elation was gone as quickly as it had come.
Kezdeti lelkesedése olyan gyorsan elpárolgott, mint ahogy jött.
EnglishHe had scarcely slept in three days and still the rush of power and elation filled him like a flood.
Az utóbbi három napban alig aludt valamit, de most mégis szinte szétfeszítette az erő és a boldogság érzete.
EnglishSimpkins had expressed no elation over the arrival.
Mr. Simpkins nem volt elragadtatva az ikrek érkezésétől.
EnglishEven if he were able to keep silent about Hope, it was hard to conceal the elation in his heart.
Noha hallgatnia kellett a Reménységről", igen nehezére esett eltitkolnia a szívét csordultig megtöltő büszkeséget.
EnglishBut the confusion of emotions in him blurred the elation he should have felt at this moment.
De érzelmei úgy összezavarodtak, hogy elhomályosították azt az ujjongást, amit ebben a pillanatban éreznie kellett volna.