"elderly" translation into Hungarian

EN

"elderly" in Hungarian

EN elderly
volume_up
{adjective}

elderly
volume_up
koros {adj.}
makacskodott a koros ember.
Thin, frail, and indomitable, the elderly governess advanced up the room.
A koros, szikár, törékeny, szigorú arcú nevelőnő belépett a szobába.
Despite the sheltering cap, it was now possible to see that the man was elderly.
Az arcát jórészt eltakaró sapka ellenére látszott rajta, hogy meglehetősen koros lehet.
elderly (also: aging)
The slender, elderly man looked un­happy-no, she thought, worried-about something.
A karcsú, korosodó férfi nagyon boldogtalannak tűnt.
One elderly bear suffers a bout of violent diarrhea.
Csupán egy korosodó medve szed össze csúnya hasmenést a szökésben.
The elderly smallish man with the gray mustache nodded and came over to stand behind the one who was talking to me.
A töppedt, szürke bajszos, korosodó emberke bólintott, és odajött a másik pasihoz, aki az imént beszélt hozzám.
elderly (also: ageing, aging)
Soon, when the elderly priest finished droning his words over the coffin, it would be her turn.
Hamarosan, amikor az öregedő pap bevégzi szavait a koporsó felett, ő következik majd.
And she knew just how to appeal to an elderly man who was lonely.
És tudta, hogyan kell meghódítania egy öregedő férfit, aki magányosnak érzi magát.
Here we have three murdersan old woman, a young girl, an elderly man.
Kioltották három ember életét: egy idős asszonyét, egy fiatal lányét és egy öregedő férfiét.
elderly
It had an elderly perfume in it, like three widows drinking tea.
Öreges parfüm illata szállt, olyan volt, mint mikor három özvegyasszony teázik.

Synonyms (English) for "elderly":

elderly

Context sentences for "elderly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCaring for children and elderly parents remains a duty under all circumstances.
A gyermekek és az idős szülők ellátása minden körülmények között kötelesség lesz.
EnglishEven without their uniforms, the elderly waiter recognized them for Black Guards.
Az őszes hajú főpincér még egyenruha nélkül is látta rajtuk, hogy feketegárdisták.
EnglishLet this than be exactly what he seems - a well-to-do respectable elderly man.
Tegyük fel, hogy ez az ember pontosan az, akinek látszik: jólszituált, idősebb úr.
EnglishAnd it's my opinion it does an elderly person good to have a young face about.
Meg aztán szerintem az öregeknek is jólesik, ha fiatal arcot látnak maguk körül...
EnglishAre you so much in love with your elderly husband that you cannot tear yourself away?
- Akkora szerelemben élsz öregecske uraddal, hogy képtelen vagy elszakadni tőle?
EnglishSome EU countries boast of six-star, hotel-style residences for the elderly.
Egyes EU-országok hatcsillagos, szálloda-jellegű idősek otthonával büszkélkednek.
EnglishIt is women, often the very elderly or the very young, who are the victims.
Az áldozatok a nők, akik között néha hajlott korúak vagy kisgyermekek is vannak.
EnglishIndeed the elderly undertaker was also a man of color, quite tall and completely bald.
A termetes és tar fejű öreg temetkezési vállalkozó ugyancsak színes ember volt.
EnglishHis retirement lay not long ahead and he appeared to be even more elderly than he was.
Már nem volt messze a nyugdíjazástól, és koránál jóval öregebbnek is látszott.
EnglishAn elderly black man selects Booker for his lawyer and they huddle across the table.
Egy idős fekete férfi Bookert választja ügyvédjének, összehajolnak az asztal fölött.
EnglishEurope's growing elderly population poses problems and significant challenges.
Európa növekvő idős népessége problémákat és jelentős kihívásokat vet fel.
EnglishHouseholds with small children or elderly residents are especially hard hit.
A kisgyermekes vagy idős emberekkel teljes háztartásokat sújtja ez a legkeményebben.
EnglishElderly people also face a higher risk of poverty than the general population.
Az idős emberek szintén nagyobb arányban veszélyeztetettek, mint a lakosság általában.
EnglishTherefore benefits for young people, the disabled and the elderly are relevant.
Fontosak tehát a fiataloknak, a fogyatékkal élőknek és az időseknek nyújtott juttatások.
EnglishIt was the type that specialised in the young wives of rich and elderly men.
Jól ismerte ezt a típust, a gazdag emberek ifjú feleségének specialistáját.
EnglishRural areas are increasingly becoming the place where the elderly live.
A vidéki területek egyre jellemzőbben az idősek által lakott területekké válnak.
EnglishIt was a relief for him to have this shrewd elderly solicitor to deal with.
Megkönnyebbülés volt számára, hogy ezzel a körmönfont idős ügyvéddel kell tárgyalnia.
EnglishHe was an elderly, stocky man seated at a chipped wooden table in the back of the hall.
A zömök, idősödő tanácsos a terem végében, egy faragott tölgyfaasztalnál ült.
EnglishThe elderly man who'd just appeared from the blind side of the truck was her father.
Az öregember, aki most bukkant elő a teherautó túloldaláról, az apja volt.
EnglishDeveloping computers for the elderly is certainly a great business idea.
Minden bizonnyal nagyszerű üzleti ötlet számítógépeket fejleszteni idősek számára.