"eldest son" translation into Hungarian

EN

"eldest son" in Hungarian

See the example sentences for the use of "eldest son" in context.

Similar translations for "eldest son" in Hungarian

son noun
Hungarian

Context sentences for "eldest son" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMore than that, he'd inherit Rutherford Hall, since he's the son of the eldest son.
Sőt mi több, ő örökölné Rutherford Hallt, mivel ő a legidősebb fiú gyermeke.
EnglishA good thing for him he was the eldest son and has an estate to live on.
Szerencséje, hogy ő volt a legidősebb fiú, örökölte a birtokot, s abból megélhet.
EnglishThat will go to Luther Crackenthorpe's eldest surviving son or his issue.
- Azt Luther Crackenthorpe legidősebb életben maradt fia vagy annak leszármazottja kapja.
EnglishThe Light One turned out to be Prince Glasgian Oakforest, the eldest son of Prince Aithne.
A Világos Tünde viszont nem volt más, mint Tölgyerdő Glasgian, Aithne herceg legidősebb fia.
EnglishThe eldest son apparently died when a wooden stairway collapsed under him.
Az elsőszülött fiú attól halt meg, hogy leszakadt vele a lépcső
EnglishHe inherits the real estate — yes, as the eldest surviving son.
- Igen, ő örökli a birtokot, mint a legidősebb életben levő fiú.
EnglishI had a dispatch from my half-brother Lionel-Ban's eldest son.
- Üzenetet kaptam a féltestvéremtől, Lioneltől, Ban legidősebb fiától.
EnglishHis eldest son lived to cause me much distress.
Vagyona egy részét csak nagy nehezen tudtuk megmenteni gyermekei számára.
EnglishFortescue's eldest son and get the money he swindled Father out of back that way.
Mármint hozzámenni Mr. Fortescue idősebbik fiához, és így visszaszerezni a pénzt, amivel aput becsapta.
EnglishWhen it was over, Kurik's eldest son, Khalad, joined Sparhawk as they all walked back down the hill.
Amikor véget ért a szertartás, Kurik legidősebb fia, Khalad csatlakozott Sparhawkhoz a dombról lefelé menet.
English`Father, take a little wine,' said the feeble eldest son.
Apám, igyék egy kis bort kínálta a satnya elsőszülött.
EnglishLuther Crackenthorpe, his eldest son, lives here now.
Most Luther Crackenthorpe lakik itt, az idősebb fia.
EnglishThere had been many fights and many beatings, and Dianne Sway had sought refuge and advice from her eldest son.
Sok veszekedés meg sok verés volt, és Dianne Sway idősebb fiánál keresett segítséget, tőle kért tanácsot.
EnglishThe winner, thus far, has been the eldest son, Belaur.
Végül a legidősebb fiú, Belaur győzedelmeskedett.
EnglishI would have thought better of you, my eldest son.
Azt hittem, több esze van a legidősebb fiamnak.
EnglishOne of those lost already was his eldest son.
Már elsőszülöttjét is elvesztette.
EnglishOld Josiah was disappointed that his eldest son showed no interest in the family business -- or indeed in business of any kind.
- Az öreg Josiah csalódott idősebb fiában, aki egyáltalában nem érdeklődött a családi üzlet, sőt semmiféle üzlet iránt.
EnglishHe is the son of a king too, and I am sure that if they chose the best rather than the eldest son, he would reign in Less Britain.
Õ is király fia, és biztos vagyok benne, hogy ha a legkiválóbbat választanák, nem a legidősebbet, ő uralkodna Kis-Britanniában.
EnglishEldest son is Fear, yes?
EnglishWhen her eldest son, Julien, was fifteen, he began to manage the plantation along with his cousin Augustin, and gradually Julien took over the management completely.
Idősebb fia, Julien, tizenöt éves korától kezdett részt venni a birtok igazgatásában, amelyet fokozatosan teljesen átvett Augustintól.

Other dictionary words

English
  • eldest son

In the English-French dictionary you will find more translations.