"elec" translation into Hungarian

EN

"elec" in Hungarian

See the example sentences for the use of "elec" in context.

Context sentences for "elec" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI'm getting a sweep every six seconds, but no elec- tronic steering on us yet.
Hat másodpercenként pásztázás, de még nem ért minket elektronikus sugár.
EnglishColonel Grishin stood as if he had been hit by an elec-tric charge.
Grisin úgy állt, mintha áramütés érte volna.
EnglishI suppose, suggested the reporter, you will be vot-ing for the UPF and Igor Komarov in the January elec-tion?
- Feltételezem - vetette föl a riporter -, hogy a januári választásokon Igor Komarovra és a HEU-ra szavaz.
English1' Patriot battery around here, off at two o'clock,'' the captain on the elec- tronic-warfare board warned.
Patriot-üteg a környéken, két óránál adta le a figyelmeztetést az elektronikus hadviselés panelen a kapitány.
EnglishRemember maybe ten years ago when that Texas elec-tions official revealed how Lyndon Johnson's first local election was fixed?
Emlékszel arra, amikor tíz évvel ezelőtt egy texasi választási szakértő feltárta, hogyan rendezték el Lyndon Johnson első helyi választását?
EnglishHis elec-tion was a compromise between the various factions among the bishops, a man who, the inadequate hierarchs hoped, would not make waves.
Megválasztása a szent szinódus frakciói közötti kompromisszumot tükrözte: az inadekvát hierarchia olyan embernek tartotta, aki nem sok vizet zavar.
EnglishStrong, both to withstand the weight of the reservoir it held back and also to withstand the earthquakes that plague Japan, it had generated elec- tricity for more than thirty years.
A víztárolóban lévő víz súlya és a Japánt sújtó földrengések miatt erősre tervezett vízi erőmű idestova több mint harminc éve termelt elektromos áramot.

Other dictionary words

English
  • elec

In the English-Polish dictionary you will find more translations.