"election campaign" translation into Hungarian

EN

"election campaign" in Hungarian

See the example sentences for the use of "election campaign" in context.

Similar translations for "election campaign" in Hungarian

election noun
Hungarian
to elect verb
campaign noun
to campaign verb

Context sentences for "election campaign" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAn election campaign, a new code of practice, particularly for assistants.
Egy választási kampány, egy új gyakorlati szabályzat, főleg az asszisztenseknek.
EnglishThat, at least, is the impression you gave in the election campaign in Sweden.
Legalábbis ezt a benyomást keltette a svédországi választási kampány során.
EnglishFor all that Lisbon matters, it will not define this European election campaign.
Bármilyen sokat számít is Lisszabon, nem fogja átírni ezt az európai választási kampányt.
EnglishDuring the election campaign there will be many lies told about the European Union.
A választási kampány során sok hazugság fog elhangzani az Európai Unióról.
EnglishPerhaps the Commissioner can suggest an idea to me for the forthcoming election campaign.
Talán biztos asszony tud nekem ötletet adni az elkövetkező választási kampányhoz.
EnglishDuring the 2004 election campaign I visited a parts factory near Gütersloh.
A 2004-es választási kampány során ellátogattam egy Gütersloh közeli alkatrész-gyárba.
EnglishIt could mark the most expensive election campaign in the history of Germany.
Németország történetének legdrágább választási kampányát jellemezheti.
EnglishA third clipping: Victor with the district attorney during his election campaign.
A harmadik cikkhez tartozó fotó a választási kampány közben, az államügyész társaságában mutatta.
EnglishHow can you run an election campaign if you do it in one day?
Hogyan lehet választási kampányt folytatni, ha csak egy napot szán rá az ember?
EnglishThat is something we should say in the election campaign, too.
Ez pedig olyasvalami, amit a választási kampány során is el kell mondanunk.
EnglishAn election campaign is in progress and some seek to criticise and some seek to defend the government.
Zajlik a választási kampány, egyesek kritizálni, mások védeni próbálják a kormányt.
EnglishRussia has joined in the election campaign that is underway there.
Oroszország bekapcsolódott az Ukrajnában folyó választási kampányba.
EnglishI guess we will all meet in the election campaign in one way or the other.
Feltételezem, hogy a választási kampányban ilyen vagy olyan módon mindannyian találkozni fogunk még.
EnglishI do not fully understand your desire to see NGOs participate in the election campaign.
Nem értem teljesen, miért szeretné, hogy a civil szervezetek részt vegyenek a választási kampányban.
EnglishComing out of an election campaign, we know what this is all about.
A választási kampányt épp csak magunk mögött hagyva tisztában vagyunk vele, mit jelent mindez.
EnglishHere in the United States, I think you see it in this election campaign: a longing for change.
Itt az USÁ-ban, szerintem láthatjuk ezt a választási kampányokban: a változás utáni vágyakozást!
EnglishWe are in the middle of an election campaign but things are a bit calmer for you now.
Zajlik ugyan a választási kampány, de az Önök szempontjából a dolgok most kissé nyugodtabb mederben folynak.
EnglishNow we shall be conducting an election campaign where things are being shifted to Brussels again.
Most egy olyan választási kampányt kell végigvinnünk, amelyben újból Brüsszel kerül a célkeresztbe.
EnglishI understand that, at present, in the election campaign, many of my fellow Members are becoming nervous.
Megértem, hogy a jelenleg zajló választási kampányban képviselőtársaim között sokan idegesek.
EnglishThe Internet was an important issue in the election campaign.
Az internet lényeges kérdés volt a választási kampány során.

Other dictionary words

English
  • election campaign

Have a look at the Hindi-English dictionary by bab.la.