"election time" translation into Hungarian

EN

"election time" in Hungarian

See the example sentences for the use of "election time" in context.

Similar translations for "election time" in Hungarian

election noun
Hungarian
to elect verb
time noun
to time verb

Context sentences for "election time" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is sometimes rather difficult and, particularly during election time, occasionally hard to represent.
Ez néha meglehetősen bonyolult és, különösen a választási időszakban, nehéz ezt előadni.
EnglishAccording to the gossip, Stick had a bout with the Spirit every four years, when it was election time.
A rossz nyelvek szerint Stick négyévente egyszer a választások idején megpróbált összebékülni a Szentlélekkel.
EnglishThat is not going to change at this election time.
Ez nem lesz másképp a mostani választások idején sem.
EnglishCome election time, you're out, pal!
Itt a választás, maga pedig repülni fog!
EnglishContrary to all the proclamations of solidarity at election propaganda time, what we have is a policy of social regression and of prolonged economic recession.
A választási propaganda szolidaritásról szóló minden kinyilatkoztatásával ellentétben, amink van, az a szociális visszafejlődés és az elnyúló gazdasági válság politikája.

Other dictionary words

English
  • election time

Have a look at the Esperanto-English dictionary by bab.la.