"elevation" translation into Hungarian

EN

"elevation" in Hungarian

EN elevation
volume_up
{noun}

elevation (also: ascent, climax, climb, climbing)
Target coordinates, elevation, and ballistics.
- Célkoordináták, emelkedés, ballisztika?
He's staying up high, Angelina said, glancing at the elevation and azimuth readouts on her console.
- Magasan repül - állapította meg Angelina az emelkedés és oldalszög adatok alapján.
The Scorpions can be launched off threat detection signals from the receiver unit, but without range, elevation and tracking data the chances of a hit at long range are slim.
A Scorpionokat a fenyegető jelzésekre is rá lehet küldeni, de a hatótávolság, emelkedés és rávezető adatok nélkül nagyon kevés esély van a telitalálatra.
elevation (also: dignity, sublimeness)
elevation (also: eminence, hill, knoll, mound)
volume_up
domb {noun}
elevation (also: lift, lifting, erection, heave)
elevation (also: eminence, loftiness)
elevation (also: loftiness, sublimeness)
elevation
elevation (also: eminence, height, pitch, rise)
This is a serious consequence for nations like Kiribati, you know, where the average elevation is about a little over a meter above sea level.
Kiribati számára, ahol az átlag tengerszint feletti magasság alig haladja meg az egy métert.

Synonyms (English) for "elevation":

elevation

Context sentences for "elevation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI've got your receptacle light okay but no azimuth or elevation references.
- A jelzőfényeket tisztán látom, de semmi nem utal az oldalszögre és az emelkedésre.
EnglishThey were lessB than a hundred paces worth of elevation from the treeline.
Már csak százlépésnyi szintkülönbség választotta el őket az erdőhatártól.
EnglishSir: Regulations forbid elevation of more than three ranks at any time.
A körözés szövegébe beleírjuk, hogy aki elkapja, öt osztályt lép előre.
EnglishJust then, the elevation readouts began to steadily decrease.
- Ebben a pillanatban a MIG-et figyelő magasságmérő visszafelé kezdett peregni.
EnglishSometimes he wondered if his elevation to the Politburo was worth the demands on his time.
Néha már azt kérdezte magától, megérte-e a Politbüró-tagság ezt a rengeteg időt és energiát.
EnglishFrom his elevation he could look down into the skiff as it was towed closer.
Ebbőől a magasságból jól láthatta, mit rejt a csónak belseje.
EnglishI could see him sitting on the elevation seat of the three-inch with Jenny on the traversing side.
Láttam, hogy a háromhüvelykes ágyú irányzóülésében ül, Jenny meg az oldalirányzéknál.
EnglishAt Crestline, elevation 5000 feet, it had not yet started to warm up.
Crestline-ban, 5000 láb magasságban, még nem kezdett felmelegedni.
EnglishThe elevation of tax fraud to the level of government policy: Palinka distillation.
Adócsalás kormánypolitika rangjára emelése: Pálinkafőzés.
EnglishIn grappling, the chances of success are greater the closer the angle of elevation is to forty-five degrees.
Ugyanis legjobb dobás esik, ha a tárgyat 45 fokot megközelítő szögben hajítja el.
EnglishThat is an extraordinary elevation of place, said King Casmir.
- Ez aztán fennkölt leírása a háznak! - jegyezte meg Casmir király.
EnglishYou would be surprised to learn the elevation at which my ears listen!
- Meglepődne, ha tudná, honnan érkeznek a hírek a fülembe!
EnglishIt would seem that the speed of the revolutions and the angle of elevation as he held the rope were not right.
Úgy látszik, sem a forgási sebesség, sem a magassági szög nem volt elégséges.
EnglishThe elevation data in this simulation isn't plotted as accurately as the operational cartridge.
Az emelkedési adatokat nem terveztük meg teljes pontossággal.
EnglishElliott and Ormack began a gradual descent to fifteen hundred feet above the field's elevation.
Elliott és Ormack fokozatosan vitte ezerötszáz lábra a gépet.
EnglishWe believed that a new age had dawned and that our elevation and restoration were now at least conceivable.
Elhittük, hogy új kor közeledik, amelyben talán mi is felemelkedhetünk és megújulhatunk.
EnglishThe infrared scanner told him only elevation and azimuth, not range.
Az infravörös kereső csak az emelkedést és az oldalszöget adta meg, a távolságról csak sejtései lehettek.
EnglishPhilby knew that every member of the Politburo, on elevation to that office, secured the right to four residences.
Philby tudta, hogy a PB minden tagjának mihelyt taggá választják négy rezidencia jár.
EnglishGoto was Goto, and he'd been chosen for his elevation as much-more-for his weaknesses than his strengths.
Goto az Goto, és legalább annyira vagy még inkább a gyengeségei, mint az erősségei miatt lett ő a kiválasztott.
EnglishMr President, number one: we congratulate Alexander Stubb on his elevation to Foreign Minister in Finland.
Elnök úr, elsőként is gratulálok Alexander Stubbnak, Finnország külügyminiszterévé való kinevezése alkalmából.