"to eliminate" translation into Hungarian

EN

"to eliminate" in Hungarian

EN to eliminate
volume_up
[eliminated|eliminated] {verb}

Those who believe in this notion will not appreciate a takeover of the galaxy by a single macro-consciousness, eliminating all dissident elements.
Azok, akik hisznek ebben az elvben, nem fogják tűrni, hogy egyetlen makró-tudat vegye át a galaxis fölötti hatalmat, egy olyan tudat, amely megsemmisít minden tőle különböző elemet.
to eliminate (also: to balk, to edit out, to go sour, to intermit)
to eliminate (also: to take out)
; Not satisfied with half-measures, the Fflhrer decided to ; eliminate other threats as well.
Mivel nem érte be félintézkedésekkel, a Führer úgy döntött, hogy kiküszöböl más, fenyegető veszélyeket is.
Is it not the case that a single fuel price eliminating all competition is the ideal solution for multinational fuel enterprises to the detriment of consumers and small enterprises?
Nem arról van szó, hogy az egységes üzemanyagár kiküszöböl minden versenyt, ami ideális megoldás a multinacionális üzemanyagcégek számára a fogyasztók és a kisvállalkozók kárára?

Context sentences for "to eliminate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishVoting in favour of Amendment 85 will eliminate this reduction of transport time.
A 85. módosítás megszavazása esetén nem lesz mód a szállítási idő csökkentésére.
English(SK) The aim of regional policy is to eliminate economic and social differences.
(SK) A regionális politika célja a gazdasági és társadalmi különbségek megszüntetése.
EnglishHowever, barriers still exist, such as language, which will be difficult to eliminate.
Léteznek még olyan korlátok, mint például a nyelv, amelyeket nehéz felszámolni.
EnglishNor will we eliminate money laundering or other associated criminal activities.
És nem számoljuk fel a pénzmosást vagy a hozzá kapcsolódó egyéb bűncselekményeket sem.
EnglishPlease eliminate these dangerous attitudes from your strategy documents.
Kérem tüntessék el ezeket a veszélyes nézőpontokat a stratégiai dokumentumokból.
EnglishIt is a programme which treats the effects but does not eliminate the causes.
Ez egy olyan program, amely kezeli a tüneteket, de nem szünteti meg a kiváltó okokat.
EnglishI'll give her a local, of course, but it's movement I'm trying to eliminate.
Persze adok neki helyi érzéstelenítést is, de a mozgást akarom kiküszöbölni.
EnglishI really think that we may eliminate him entirely from our calculations.
Meggyőződésem, hogy teljességgel ki kell hagyni a gyanúsítható személyek köréből.
EnglishAnd you've eliminated us, and now you're going, perhaps to eliminate Lady Horbury...
Aztán minket is, most pedig esetleg Lady Horburyn a sor, hogy tisztázódjék.
EnglishLet them seek out those Chink radars and eliminate them with rockets of our own.
Keressék meg azokat a radarokat, és iktassák ki őket a mi rakétáinkkal.
EnglishThey've sent assassins to eliminate anyone they feel is dominated by the evil god.
Bérgyilkosokat küldtek, hogy megöljenek mindenkit, akit szerintük a bűnös isten vezérel.
EnglishPredators can control their numbers, but never entirely eliminate them.
- A ragadozók nem engedik őket elszaporodni, de soha nem irtják ki őket teljesen.
EnglishCrop picture to edges This will eliminate all blank portions of the drawing.
A képek levágása a kontúrnál Ennek hatására a program eltávolítja az ábra üres részeit.
EnglishNow, before we go, we must eliminate all knowledge of this encounter.
Mielőtt elmegyünk, ki kell törölnünk mindent, ami az elmúlt nap történt veletek.
EnglishPositive because adopted: eliminate gender inequalities in EU 2020 strategy (para.
Ezek a bekezdések többnyire ismétlődések, a végső eredmény rendben van.
EnglishSo we can also eliminate the ones that are very vague or very stylized.
Tehát kizárhatjuk azokat, amelyek nagyon felületesek vagy nagyon stilizáltak.
EnglishFor this reason we should do everything we can to eliminate this problem now.
Ezért mindent meg kell tennünk, hogy e problémát már most felszámoljuk!
EnglishMember States must do everything possible to eliminate demand entirely.
A tagállamoknak meg kell tenniük mindent a kereslet teljes visszaszorítására.
EnglishBut the nature of the Internet means that we cannot eliminate the risk.
Az internet azonban jellegénél fogva olyan, hogy nem számolhatjuk fel a kockázatot.
EnglishTherefore, the proposal to eliminate that has no support from the Council.
Ezért az ennek megszüntetéséről szóló javaslatot nem támogatja a Tanács.