"elimination" translation into Hungarian

EN

"elimination" in Hungarian

EN elimination
volume_up
{noun}

elimination

Synonyms (English) for "elimination":

elimination

Context sentences for "elimination" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishStudy of metabolism: absorption, distribution, biotransformation and elimination.
A metabolizáció vizsgálata: abszorpció, eloszlás, biotranszformáció és eliminálódás.
EnglishOne of the important points in the report concerns the elimination of child poverty.
A jelentés egyik fontos kérdése a gyermekszegénység kiküszöbölésére vonatkozik.
EnglishThe same goes for regional policy, for the elimination of regional differences.
Ugyanez vonatkozik a regionális politikára, a regionális különbségek kiküszöbölésére.
English'The final game in the championship-elimination series of American-rules football.
- Ma játsszák az amerikai futball szuperkupájának döntőjét az új denveri stadionban.
EnglishInternational cooperation is the key to the efficient elimination of IUU fishing.
A nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú az IUU halászat hatékony megszüntetésében.
EnglishThere can be no elimination on the ground of character or position alone.
Pusztán a jelleme vagy a pozíciója alapján senki sem menthető fel a gyanú alól.
EnglishBut my friend is about to change all that by simple... process of elimination.
De a barátom gyorsan megváltoztatja a dolgokat, egyszerűen... kiküszöböljük a gondokat.
EnglishInternational Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 4.
Nemzetközi egyezmény a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről 4.
EnglishIn these cases, the level of the duty should be restricted to the injury elimination level.
Ezekben az esetekben a vám mértékét a kármegszüntetési szintre kell korlátozni.
EnglishThe harmonisation of legislation must be accompanied by the elimination of redundancy.
A szabályozás harmonizációjával együtt ki kell küszöbölni a redundanciát.
EnglishIt is important to insist on the elimination of unilateral and unreasonable trade barriers.
Fontos ragaszkodni az egyoldalú és értelmetlen kereskedelmi akadályok eltörléséhez.
EnglishToday is 25 November, the International Day for the Elimination of Violence against Women.
Ma van november 25., a nőkkel szembeni erőszak elleni tiltakozás világnapja.
EnglishAnd the elimination of your nuclear arms under international inspection.
Továbbá az atomfegyvereik megsemmisítését nemzetközi ellenőrzés mellett.
EnglishThis is why monitoring and the elimination of deviations is the goal of numerous actions.
Az ellenőrzés, valamint az elhajlások megszüntetése ezért képezi számos fellépés célját.
English. - Today is the International Day for the Elimination of Violence against Women.
írásban. - Ma van a nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napja.
English'We have reason to believe that the Soviets will resist elimination of some of their SS-i8 stocks.
- Okunk van azt hinni, hogy a hadsereg nem hajlandó leszerelni SS-18-as egységeit.
EnglishIt's what's left after you have struck out the restrictions by a process of elimination.
A szerelem - csakis az, ami megmarad, miután már kizárásos módszerrel elvetették a tilalmakat.
EnglishPetersburg, and might have been implicated in the elim­ination of Amalrik and Zimyanin.
Kettő Szentpéterváron él, nekik közük lehet Amalrik és Zimjanyin likvidálásához.
EnglishThe first is the protection of victims, and the second the elimination of demand.
Az egyik az áldozatok védelme, a másik a kereslet letörése.
EnglishShouldn't we think about manipulation, rather than elimination?
Nem kellene inkább manipulálásban gondolkodnunk a hatástalanítás helyett?