"elixir" translation into Hungarian


Did you mean: elixír
EN

"elixir" in Hungarian

EN elixir
volume_up
{noun}

elixir (also: arcanum)
It is the elixir itself that is dangerous, more dangerous than you know.''
Maga az elixír az, ami a veszedelmes; sokkal veszedelmesebb, mint gondolnátok.
Somewhere among all those poisons, an elixir that conveyed immortality?
Valahol e mérgek között egy elixír várakozik, mely halhatatlansággal ruház fel?
How could he have ever believed that the elixir had lost its effectiveness?
Hogyan hihette akár egy percig is, hogy az elixír hatástalanná vált?
elixir
As it stood now, of course, only Samir Ibrahaim and Julie Stratford knew of the elixir.
A dolgok jelenlegi állása szerint egyedül Samir Ibrahim, valamint Julie Stratford tudott a varázsital létéről.
Yet at other times, he burned for Armand as if for an elixir without which he could not go on.
Máskor viszont úgy vágyott Armand-ra, mintha varázsital lenne, amely nélkül nem élhet.
elixir
elixir (also: entity, essence, meat, nub)

Synonyms (English) for "elixir":

elixir

Context sentences for "elixir" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMaybe I should tell my cousin that you're spying on her, that you want the elixir.
Talán el kellene mondanom a kuzinomnak, hogy kémkedsz utána; hogy az elixírt akarod.
EnglishNothing would deter him from that, not cowardice, nor dreams of the elixir.
Semmi sem tántoríthatja el ettől; sem a gyávaság, sem az elixírről szőtt álmok.
EnglishNow you understand why for a thousand years I shared the elixir with no one.
Most már te is érted, hogy ezer év alatt miért nem osztottam meg senkivel az elixírt.
EnglishThe ale takes on grandeur, while the wine is like the fabled elixir of life.
A sör csodálatos aromát kap, a bor pedig olyan lesz, mint az életelixír.
EnglishVaccine and penicillin as caricatures of the Elixir of Eternal Life, I added.
Védőoltás és penicillin, mint az Életelixír karikatúrái szóltam közbe.
EnglishHolding it in his right hand, he drew out the half-full vial of the elixir with his left.
Jobb kezében tartva a galambot előhúzta zsebébe a félig telt üvegcsét.
EnglishWould that he had never taken the elixir from its hiding place in London!
Bárcsak sohase bolygatta volna meg az elixírt londoni rejtekhelyén!
EnglishBut do you think I'd take this elixir, if I had it in my hands, and raise him from the dead?
Gondolod, hogy fognám az elixírt, ha a kezemben lenne, és felébreszteném vele a halálból?
EnglishA drop or two of the moon elixir might someday come in useful.
- Egy-két csepp a holdelixírből egy nap még nagyon hasznos lehet!
EnglishAh, fatal moment now buried by time, when from a Hittite priestess I took the cursed elixir.
Ó, mily régen eltemette már az idő a pillanatot, amikor egy hettita papnőtől szert tettem az elixírre.
EnglishWhat is this that you brought back to life with your mysterious elixir!
Ez az, amit életre keltettél a csodálatos elixíreddel!
EnglishEvery autumn, she brews crocks full of peach skins into this elixir: ferments, strains, bottles it.
Jövendő esküvőnk témája azonnal előjött, ahogy elhelyezkedtünk.
EnglishYour elixir is safe, with or without these poisons.
Az elixíred biztonságban van, akár a mérgek között, akár azok nélkül.
EnglishClaims to have taken this elixir once and once only.
Állítása szerint az elixírt egyszer és csakis egyszer kell bevenni.
EnglishBrilliant to hide the elixir in a wilderness of poisons.
Briliáns ötlet mérgek vadonjában elrejteni az életadó elixírt.
EnglishHe poured the steaming elixir into one vial after another until all four glass containers were full.
Egyik üvegcsét a másik után töltötte meg a gőzölgő folyadékkal, míg valamennyi színültig tele nem lett.
EnglishI myself had felt a great respect for Louis's disinclination to drink the absolute elixir of the dark gods.
Részemről én roppantul tiszteltem Louis-t, amiért nem volt hajlandó inni a sötét istenek varázsitalából.
EnglishWould a god have struck down the priestess with one great blow of his bronze sword, after drinking the elixir?
Isten vajon lecsapott volna-e a papnőre bronzkardjának egyetlen csapásával, miután megitta az elixírt?
EnglishCould this possibly be the formula of the elixir of life?
Lehetséges lenne, hogy ez az életelixír formulája?
EnglishBut Ramses, did she really refuse the elixir?
De Ramszesz, ő valóban képes volt visszautasítani az elixírt?