"elm" translation into Hungarian

EN

"elm" in Hungarian

volume_up
elm {noun}
HU

EN elm
volume_up
{noun}

1. botany

elm
volume_up
szilfa {noun}
A long bowshot ahead, the Twisted Elm materialized out of the dusk.
A Csavart Szilfa lassan kibontakozott a félhomályban, jó egy nyíllövésnyire előttük.
Much to my delight, I noticed Tally and Trot sitting under an elm, watching the fun.
Legnagyobb örömömre Tallyt és Trotot is felfedeztem, amint egy szilfa árnyékából nézik a játékot.
That must have been difficult, Holmes, when the elm was no longer there.
-Elég nehéz lehetett, Holmes, hiszen a szilfa már nem volt meg - szóltam közbe.

Synonyms (English) for "elm":

elm

Context sentences for "elm" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTwo days from now, at the eighth hour, at the Twisted Elm north of the High Bridge.
Két nap múlva, a nyolcadik órában, a Csavart Szilfánál, a Magas hídtól északra.
EnglishI want to know what this sphere is before the meet at the Twisted Elm.
Meg akarom tudni, hogy mi ez a gömb, mielőtt elmegyünk a Csavart Szilfához.
EnglishAway from the mountain and the vine, back to the meadow and the elm.
Elhagytuk a hegyeket és a szőlőket, visszatértünk a rétekhez és a szilfákhoz.
English00:44:43.86,00:44:47.59 You are the last of the Elm Street children.
00:44:43.86,00:44:47.59 Ti vagytok az utolsók az Elm Utca gyerekei közül.
EnglishThey were on the east side of town, over toward Elm, Willow, Pond, and Ford streets.
Kinn újabb szirénahangok keltek a város keleti feléből, a Szil, Tó, Fűz és Gázló utca tájékáról.
EnglishWe get Ren back safely and kill them all, under the leaves of the Elm.
Visszaszerezzük tőlük Rent, és azután megöljük őket a fa tövénél.
EnglishFrom the far side of the bridge, the Twisted Elm stood perhaps a half hour or so up the road.
Tiszta időben már a híd közepéről látszódott, de a sötét, borús ég alatt természetesen nem látták.
EnglishThey left Serrin for dead at the Twisted Elm, Vraggen, the half-drow said.
Õk azt hiszik, hogy Serrin meghalt a Csavart Szilfánál.
EnglishYou will take it to London, to an address in Elm Park Gardens.
- Magával viszi Londonba egy címre az Elm Park Gardensbe.
EnglishAfter Vraggen completed his divination, his gaze swept the area around the elm, though not the air.
Vraggen befejezte a varázslást, és alaposan körülpásztázta a terepet, bár a levegőbe nem pillantott fel.
EnglishCale and Riven stopped ten strides from the Twisted Elm.
Cale és Riven tízlépésnyire álltak meg a Csavart Szilfától.
EnglishThat baby grew up to be Freddy Krueger... who murdered twenty or thirty kids... right here on Elm Street.
A gyerek felnőtt, és ő lett Freddy Krueger... aki megölt húsz vagy harminc gyereket... itt, az Elm utcában.
EnglishThe south end came to rest on the lightning-downed elm.
Északi vége éppen a villámsújtotta szil mellé került.
EnglishAt intervals grew solitary oaks and on the left a forest of elm and horse-chestnut obscured their view to the west.
Helyenként itt is tölgyfák álltak, s bal kéz felől egy kisebb szil- és gesztenyefa erdő takarta el a kilátást.
EnglishThe cemetery looked like an English garden... all flagged paths and oak, ash and elm trees with tiny little plots of green grass.
Éppen olyan volt, mint egy angolkert Gondozott ösvények, tölgyek, kőrisek, szilfák, füves tisztások.
EnglishThe children have been very bad on Elm Street.
A gyerekek nagyon rosszak az Elm utcában.
EnglishHe did not speak, but appeared to be pointing at a winterdenuded elm grove at one side of the road about a halfmile farther on.
Egy szót sem szólt, de nyilvánvalóan egy fél mérfölddel távolabbi, kopasz szilfaligetre akarta felhívni a lovag figyelmét.
EnglishHow about Dutch Elm disease?
Hallott már a szilfák gombás rothadásáról?
EnglishT-thank you, Lord Elm El, please, lass.
EnglishEvery toWn... has an Elm Street.