EN elongation
volume_up
{noun}

elongation (also: stretch, yield)
- In the case of unalloyed aluminium, the elongation after fracture must not be less than 12 %.
- Ötvözetlen alumínium esetében a szakadási nyúlás nem lehet kisebb 12%-nál.
Minimális nyúlás: Ao 400%
- With regard to the alloys C referred to in 2.1.2 (b) and the alloys referred to in 2.1.2 (c), elongation after fracture must not be less than 12 %.
- A 2.1.2. pont b) alpontjában említett C jelű ötvözetek és a 2.1.2. pont c) alpontjában említett ötvözetek esetében a szakadási nyúlás nem lehet kisebb 12%- nál.
elongation (also: augmentation, prolongation)
elongation (also: digression)
elongation (also: digression)
elongation (also: draw, extension, pulling out, spreading)
elongation (also: ell, tag)
elongation
elongation
elongation
elongation
elongation (also: patch)

Synonyms (English) for "elongation":

elongation
English

Context sentences for "elongation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English- AT 300 % ELONGATION : 235 DAN/CM2
EnglishThe values determined for tensile strength and elongation after the test-piece of the parent metal fractures must comply with EURONORM 120-83 (table III).
A szakítószilárdságra és az alapanyag minta törése után mért szakadási nyúlásra kapott értékeknek eleget kell tenniük az EURONORM 120-83-as előírásainak (III. táblázat).